Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

SmartBridge® Interface

Sensorik4.0® – fremtidens generasjon av sensorer

Industri 4.0 trenger nye komponenter

Den generelle visjonen til Industri 4.0

Industri 4.0 betyr sammenkobling av komponenter, maskiner og anlegg med mål om å minimere informasjons- og medietomrom, optimalisere prosesser samt spare verdifulle ressurser. Denne visjonen trenger nye komponenter som legger til rette for en intelligent integrering – for Pepperl+Fuchs er dette Sensorik 4.0.
Sensorik4.0® omdefinerer begrep

Sensorik4.0® for Industri 4.0

Sensorik4.0 omdefinerer begrepene identitet, kommunikasjon og intelligens. Sensoren registrerer opprinnelse og mål automatisk. Kommunikasjon skjer på et nytt, serviceorientert og universelt språk. Innsamlede data settes opp spesifikt for å tilby størst mulig fordeler til den respektive mottakeren.
IO-Link er en investering i fremtiden.

I40-språket til sensorer og betjeningsenheter

IO-Link-kompatible sensorer forbereder teknologien som brukes i dag, for Industri 4.0. Disse sensorene har en identitet, overfører prosessdata og informerer om status. SmartBridge-teknologi fra Pepperl+Fuchs skaper nye tilgangskanaler til disse dataene, noe som gir verdifull innsikt i tilstanden til maskiner og anlegg.
Komfortabel bruk med intuitive apper

Apper henvender seg til det nye ansiktet til Industri 4.0

SmartBridge-appen gjør sensordata synlig på nettbrett eller smarttelefon. Denne innsidevisningen gjør det betraktelig enklere å kontrollere status og prosessdata. Innstilling, endring og kopiering av parametere med berøring og skriving gir intuitiv håndtering, selv for mer komplekse sensorer.

SmartBridge®-teknologi for IO-Link-enheter

Automasjonspyramide

SmartBridge-teknologi legger til rette for at en utvidet, trådløsbasert kanal (datatilgangskanal) kan få tilgang til informasjon som genereres av sensorer eller betjeningsenheter i en maskin eller et anlegg. Denne datatilgangskanalen kobles til forbindelsesledningen mellom maskinkontrollen og en IO-Link-kompatibel feltenhet. Her registrerer systemet det digitale signalet til IO-Link-enheten og bruker Bluetooth til å overføre signalet til en mobil enhet med internettilgang. Den standard kommunikasjonskanalen mellom feltenheten og kontrollenheten påvirkes ikke av tillegget.

Denne utvidede, trådløsbaserte kanalen som gjøres tilgjengelig av SmartBridge er en viktig komponent for nettverket med sensorer og betjeningsenheter i det "industrielle internettet" til Industrie 4.0.Horisontal kommunikasjon
Horisontal kommunikasjon: Innenfor konseptet med samhandling mellom menneske og maskin etablerer den trådløse utvekslingen av prosess- og parameterfunksjon fra en sensor eller en betjeningsenhet med brukerens mobile enhet, en horisontal kommunikasjon. I neste trinn kan denne kanalen også brukes som et redskap for fullstendig selvstyrt maskin-til-maskin-kommunikasjon mellom sensorer og betjeningsenheter.
Vertikal kommunikasjon
Vertikal kommunikasjon: I tillegg til datautveksling med en operatør, sendes diagnosedata fra sensorer og betjeningsenheter til andre bedriftsprogramvaresystemer, som f.eks. MES eller ERP. På grunn av den fleksible trådløse tilkoblingen, er ikke denne utvekslingen begrenset til overføring fra ett kommunikasjonsnivå til et annet, men er mulig på tvers av flere nivåer.
Nettverkskommunikasjon
Nettverkskommunikasjon: Den nye datatilgangskanalen til SmartBridge legger også til rette for en hybrid form for horisontal og vertikal kommunikasjon: Via en Internett-gateway kan alle nivåer av et eksternt system også brukes. Dette er det første steget mot sammenkoblet kommunikasjon i Industri 4.0-sammenheng.

SmartBridge®-komponenter og -funksjoner

SmartBridge-systemet for IO-Link-enheter

SmartBridge-systemet består av et maskinvaregrensesnitt (IO-Link-/Bluetooth-grensesnitt) og SmartBridge-appen for mobile enheter. Når grensesnittet er koblet til en eksisterende IO-Link-kommunikasjon mellom en IO-Link-kompatibel enhet og en kontrollenhet, viser den denne informasjonsutvekslingen på en mobil enhet. Hvis grensesnittet er koblet til en kobling mellom en IO-Link-kompatibel enhet og en vanlig kontrollenhet, eller brukes helt uten en maskinkontroll, fungerer den som en mastermodul. I denne driftsmodusen støtter SmartBridge visning av all enhetsinformasjon samt parameteriseringen av IO-Link-kompatible sensorer og betjeningsenheter.

SmartBridge-systemSmartBridge-grensesnitt
Bluetooth-grensesnitt for IO-Link

Grensesnittet fungerer basert på den standardiserte IO-Link-protokollen (IEC 61131-9) og er leverandørnøytral. Som en følge av dette kan sensorer og betjeningsenheter fra alle produsenter som er en del av IO-Link-konsortiet, brukes med dette grensesnittet (se www.io-link.com) – noe som gir deg fleksibilitet til å velge enheten som passer best for din applikasjon.

SmartBridge-app
SmartBridge-app

SmartBridge-appen gir et rent og lettforståelig brukergrensesnitt for IO-Link-kompatible feltenheter. Når en ny enhet oppdages, lastes nødvendige drivere (beskrivelse av IO-Link-enhet og grafisk grensesnitt) inn automatisk. Med disse driverfilene vises funksjonalitetene til de respektive feltenhetene grafisk og i klartekst for det respektive språket. Du får en svært intuitiv håndtering av sensorer og betjeningsenheter.

SmartBridge-datalogger
Datalogging

Grensesnittet har et innebygd spor for microSD-kort. Med denne ekstra funksjonaliteten kan du logge prosessdata på et minnekort og senere kjøre en avansert analyse av de registrerte dataene på en stasjonær PC.

SmartBridge-sikkerhet
Sikkerhetskonsept

SmartBridge-systemet har et strengt sikkerhetskonsept: SmartBridge-appen gir kun tilgang til tilkoblede IO-Link-enheter etter en tydelig autentisering av tillatt maskinvare og en godkjent passordkontroll.

Brukstilfeller og fordeler

Parameterisering av sensorer
Parameterisering av IO-Link-enheter

Intelligente sensorer og betjeningsenheter har ofte en rekke funksjonaliteter med svært forskjellige parametere. SmartBridge-appen viser alle enhetens funksjonaliteter med respektive parametere og lar deg raskt endre dem, uten at du trenger å lese i håndbøker først.

Idriftssetting av sensorer
Idriftssetting av maskiner og anlegg

I løpet av den innledende idriftssettingen av maskiner og anlegg, kan det være at enkelte funksjonaliteter ikke fungerer knirkefritt fra begynnelsen av. I disse situasjonene gir SmartBridge deg innsikt i om parameterne til sensorene og betjeningsenhetene er riktige og om dataoverføringen fungerer som den skal.

Feilsøk for sensorer
Feilsøk i vedlikeholdstilfeller

Feilsøking kan være en ekstremt tidkrevende oppgave – spesielt når feil inntreffer tilfeldig. I disse situasjonene er en dataloggerprotokoll for de faktiske aktivitetene svært nyttig. I tillegg til denne prosessinformasjonen i sanntid, er analyse av historiske prosessdata (som f.eks. en operasjons- eller funksjonsteller) også fordelaktig. SmartBridge legger til rette for enkel tilgang til både gjeldende og historiske data fra en IO-Link-kompatibel enhet.

Statusovervåking av sensorer
Statusovervåking av IO-Link-kompatible enheter

I anlegg og maskiner er sensorer og betjeningsenheter ofte plassert på steder hvor de er utsatte for feil. Grunnene til feil og avvik varierer fra mekanisk slitasje til elektriske feil eller endringer i omgivelsene. I disse scenarioene er permanent overvåking av grenseverdier svært nyttig. SmartBridge er egnet for langsiktig bruk i en maskin eller et anlegg og overfører relevant prosess- og statusinformasjon fra IO-Link-enheten til et eksternt overvåkingssystem du velger.

Contact Us

Med SmartBridge tar Pepperl+Fuchs første steg på veien mot Sensorik4.0. Kontakt oss nå for å få mer informasjon om fordelene fremtiden har for deg.