Ingen kompromisser!

Kollisjonsputen som helst ikke vil kollidere?

Litt sikkerhet er ikke nok – stol på ekspertene.

Funksjonssikkerhet for applikasjoner innen prosessautomasjon

Den mest omfattende sikkerhetsporteføljen på markedet

Den mest omfattende sikkerhetsporteføljen på markedet

Med mer enn 700 SIL/PL-vurderte enheter fra én kilde tilbyr Pepperl+Fuchs en lang rekke alternativer – og sikrer med det at du alltid får den beste løsningen for den spesifikke applikasjonen din.
Kunnskap er nøkkelen.

Kunnskap er nøkkelen.

I flere tiår har Pepperl+Fuchs vært en drivkraft innen prosessautomasjon. Vår dyptgående forståelse av normer og forskrifter for funksjonssikkerhet er grunnlaget for pålitelige sikkerhetskomponenter.
Ubegrenset sikkerhet

Ubegrenset sikkerhet

Som eneste bedrift i verden gir vi deg en fullstendig SIL 3-portefølje for alle signaltyper – analoge og digitale. Dra fordel av interface-moduler for alle applikasjoner med én hånd.
Lær av ekspertene.

Lær av ekspertene.

Pepperl+Fuchs støtter med avdelinger med sertifiserte sikkerhetsspesialister og tilbyr et stort utvalg opplæringsprogrammer for fagfolk innen automasjon.

Sikkerhetsprodukter

NYHET! Verdens eneste SIL 3-portefølje for alle signaltyper

Med nye SIL 3 utgangsdrivere har Pepperl+Fuchs sluttet ringen i porteføljen av SIL 3-sertifiserte isolerte barrierer. Egensikre SIL 3-komponenter er nå tilgjengelig for alle signaltyper – digitalt og analogt, for kontrollsignaler til aktuatorene og for målesignaler fra felten, som enheter for DIN-skinnemontering og som isolasjonskomponenter for termineringskort.

For praktiske applikasjoner betyr dette at tidligere påkrevd omgåelse med redundante SIL 2-komponenter ikke lenger er nødvendig for SIL 3-applikasjoner: Posisjoneringsenheter, elektriske ventiler eller HART IP-omformere i egensikre SIL 3-applikasjoner kan nå kobles direkte til kontrollsystemet med en enkelt sikkerhetsbarriere.

Eksempler på applikasjoner

Nødavstengning med HART-posisjoneringsenheter

Nødavstengning med HART-posisjoneringsenheter

 

Pepperl+Fuchs overholder alle grensebetingelser for funksjonssikkerhet i henhold til SIL 3 uten bruk av spesielle nødavstengingsventiler og sikkerhetsavstengingsventiler. I stedet brukes de eksisterende analoge posisjoneringsenhetene i diskret-modus til en viss grad. De er enten helt åpne eller lukkede.

Den funksjonelle inspeksjonen i henhold til SIL 3 oppnås ved å aktivere disse kontrollerne med HART-signaler for delvise slagtester i tillegg til de faktiske funksjonene deres. Disse testene gir funksjonell inspeksjonstesting uten å stenge av hele medieforsyningen og uten redundant maskinvare. KCD2-SCD-Ex1.ES SMART strømdriver, for eksempel, egner seg til denne funksjonen inntil sikkerhetsnivå SIL 3.

Transmitter Power Supplies gir overvåking av oljetrykk

Transmitter Power Supplies gir overvåking av oljetrykk

Glidelagre gir pålitelig smøring maskiner med høy hastighet. De sikrer minimale friksjonstap og spiller en vesentlig rolle i økning av levetid. Dette er for eksempel hvordan turbiner og generatorer blir fullstendig smurte, som sikrer at friksjon mellom metallflater overføres inn i det flytende smøremiddelet og dermed unngår slitasje. For å oppnå denne effekten må smørefilmen trykksettes, fordi det er den eneste pålitelige måten for å skille kontaktflatene fra hverandre. For hydrostatiske glidelagre brukes en oljepumpe for å sikre konsekvent oljetrykk og pålitelig smøring. 

En trykktransmitter med en måleutgang på 4–20 mA passer ideelt for konstant overvåking av oljetrykket i smøresyklusen. En transmitter power supply-enhet gir egensikker strømforsyning og sikrer pålitelig overføring av dataene. KCD2-STC-Ex1.ES-moduler brukes vanligvis til denne applikasjonen. De egner seg til applikasjoner inntil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508.

Doble redundante sikkerhetsreleer for maksimal funksjonssikkerhet

Doble redundante sikkerhetsreleer for maksimal funksjonssikkerhet

En forutsetning for pålitelige alarmsignaler ved brann er sikker signaloverføring supplert av galvanisk isolasjon mellom kontrollen og feltkretsene. ETS sikkerhetsreleer (energized-to-safe – sikkerhetsmessig aktivering) fra Pepperl+Fuchs er konstruert for nøyaktig dette formålet.

KFD2-RSH-1.2E.L sikkerhetsrelé er et eksempel fra denne serien. Det overholder kravene til integrert sikkerhet i henhold til SIL 3 og brukes til sikker aktivering av enheter. Periodisk diagnostikk og and sikringstester utføres for å sjekke at tilkoblede enheter fungerer som de skal, for å sikre at både brannalarm og automatiske brannslukkingstiltak utløses på en pålitelig måte ved brann.

Sikker nedstengning av drivstofforsyning til store dieselmotorer

Sikker nedstengning av drivstofforsyning til store dieselmotorer

Store dieselmotorer med flere tusen hestekrefter brukes som oftest i diesellokomotiver. Motorer av dette kaliberet brukes også ofte som nødstrømenhet for avbruddsfrie strømforsyninger. Luft-drivstoff-blandingen tennes bare inni motoren og utgjør derfor nesten ingen risiko for selve motoren eller de som jobber i nærheten. Fare kan bare oppstå ved feil på en av drivstoffledningene og drivstoff lekker ut.

Nøkkelkravet for at alarmsystemer og automatiske slukkeenheter aktiveres pålitelig, er feilfri signaloverføring mellom feltkretsen og kontrollsiden, som er galvanisk isolert fra hverandre. KFD2-RSH-1.*D.* sikkerhetsreleer er ideelle for slike applikasjoner. Disse sikkerhetsreleene overholder kravene inntil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508 og inntil PL e i henhold til EN/ISO 13849 – et flertrinns redundanskonsept for å sikre at feilfunksjon praktisk talt er umulig.

Litteratur og verktøy

Last ned kompendiet om funksjonssikkerhet.

Last ned kompendiet om funksjonssikkerhet nå.

I kompendiet vårt om funksjonssikkerhet, som er tilgjengelig for nedlasting, klarlegger vi konseptene og definisjonene som er nødvendige for å redusere risikoer til et akseptabelt nivå. Kompendiet forklarer de spesifikke standardene for og definisjonene av farer samt metoder for risikoanalyse.

Finn ut hvordan du kan lykkes med å implementere sikkerhetsutstyr, og følg oss gjennom et praktisk eksempel der vi bruker et forenklet eksempel på et system for forhindring av overfylling. Kompendiet avsluttes med en ordliste og en oversikt over forkortelser som hjelper deg med å finne sikkerhetsterminologi raskt når du trenger den.

Arrangementer og opplæring

Pepperl+Fuchs har et bredt spekter av opplæringsprogrammer for fagfolk innen automasjon. Disse programmene retter seg mot ledelse, teknisk personell, produksjonspersonell og sikkerhetspersonell involvert i utstyrsdesign og -bruk på steder der det kan være eksplosiv atmosfære.

Arrangementer og opplæring for funksjonssikkerhet

Bli kjent med ekspertene

Bli kjent med ekspertene

Intervju med eksperter på funksjonssikkerhet

Omfattende intern ekspertise har vært avgjørende for Pepperl+Fuchs’ ledende rolle innen komponenter for funksjonssikkerhet. I dette intervjuet fra det digitale tidsskriftet vårt «amplify», diskuterer direktør for funksjonssikkerhet Michael Kindermann, sjef for funksjonssikkerhet Hasan Sülük og sjef for opplæring og komitearbeid dr. Andreas Hildebrandt sitt daglige arbeid, standardene som produktene deres må overholde samsvar med, og metoder for kunnskapsoverføring.

Les intervjuet.

SIL clinic – et spesialarrangement om funksjonssikkerhet

Med sin årlige «SIL clinic» er Pepperl+Fuchs vertskap for en begivenhet som verdsettes både av foredragsholdere og deltakere. Få et inntrykk av den tiende utgaven og hva det er som gjør SIL clinic så spesiell.

På den sikre siden

Finn ut mer om den begivenhetsrike historikken til funksjonssikkerhet i dette underholdende intervjuet med to av bransjeekspertene våre: Hva er opprinnelsen? Hvilke milepæler endret denne disiplinen? Hvor står bransjen og Pepperl+Fuchs i dag? Du finner svar på disse spørsmålene i det dyptgående intervjuet.

Deep Dive

På den sikre siden

Kontakt oss