Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Technologia WirelessHART zastępuje styki ślizgowe w instalacjach oczyszczania

Zastosowanie

W zbiornikach wlotowych instalacji oczyszczania, na stale obracających się mostkach mieszadeł zamontowane są czujniki monitorujące temperaturę i poziom napełnienia. Sygnały są stale przesyłane przy użyciu styków ślizgowych, a każdy z sygnałów wymaga użycia dwóch takich urządzeń.


Cel

Styki ślizgowe ulegają zużyciu ze względu na ciągły ruch mostka oraz narażenie na działanie warunków atmosferycznych, dlatego też wymagają one okresowej wymiany. Celem jest całkowite wyeliminowanie wszystkich styków ślizgowych w wybranej instalacji. Należy również spełnić wymagania związane z zagrożeniem wybuchem, ponieważ ta część instalacji znajduje się w strefie 2 obszaru zagrożonego wybuchem.


Rozwiązanie

Zasilane akumulatorowo adaptery WirelessHART umożliwiają bezprzewodowe przesyłanie danych z czujników do systemu sterowania.
Zasilane akumulatorowo adaptery WirelessHART umożliwiają bezprzewodowe przesyłanie danych z czujników do systemu sterowania.

Zasilane akumulatorowo adaptery WirelessHART przesyłające bezprzewodowo dane z czujników poziomu oraz temperatury do systemu sterowania zastąpiły styki ślizgowe, niezależnie od rodzaju urządzeń polowych — 4 mA ... 20 mA lub HART. W nowych instalacjach do pomiaru i przesyłania pomiarów temperatury można użyć przetwornika temperaturyWirelessHART.

Dzięki możliwości zamontowania adapterów w odległości do 250 m, można zastosować adaptery WirelessHART lub przetworniki temperatury w innych częściach instalacji, na przykład w zbiornikach fermentacyjnych.


Korzyści

Zastąpienie styków ślizgowych rozwiązaniami przewodowymi zapewnia wiele korzyści: Eliminuje konieczność wymiany kosztownych styków ślizgowych z powodu zużycia i wpływu czynników atmosferycznych. Zapobiega to przestojom w wykonywaniu pomiarów. Akumulator wystarczający na siedem (w wersji WHA-ADP) lub dziesięć (w wersji WHA-UT) lat pracy można wymienić w ciągu minuty.


W skrócie

  • Brak konieczności wymiany kosztownych styków ślizgowych
  • Pomiar temperatury przy użyciu przetwornika temperatury WirelessHART
  • Brak przestojów w wykonywaniu pomiarów
  • Czas eksploatacji akumulatora do dziesięciu lat
  • Szybka i łatwa wymiana baterii