Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Technologia WirelessHART pomaga w optymalizacji systemów przenośników węgla


Przenośniki węgla są wydajnie monitorowane przy użyciu czujników ultradźwiękowych i adapterów WirelessHART.

Zastosowanie

Systemy poziomych przenośników taśmowych używane są do transportowania węgla do miejsca jego magazynowania. Ultradźwiękowy czujnik poziomu zamontowany na konstrukcji przenośnika taśmowego umożliwia określenie, czy pozostała ilość miejsca pozwala na rozładunek urobku. Dane z czujnika są przesyłane w sposób przewodowy, przy użyciu zwisających kabli.


Cel

W celu uproszczenia montażu, z konstrukcji nowych systemów przenośników wyeliminowano kable. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mobilnego systemu przenośników, spełnione muszą być również wymagania dotyczące pracy w strefie zagrożonej wybuchem pyłów.


Rozwiązanie

Zasilany akumulatorowo adapter WirelessHART zapewnia najwyższą elastyczność.
Zasilany akumulatorowo adapter WirelessHART zapewnia najwyższą elastyczność.

Adapter WirelessHART jest zamontowany na ultradźwiękowym czujniku poziomu, z którego odczytuje dane przy użyciu protokołu HART, a następnie przesyła je przez bramę do systemu sterowania. Adapter WirelessHART jest zasilany akumulatorowo. Adapter zasila własny obwód oraz podłączony czujnik, co zapewnia najwyższą elastyczność.

Odległość pomiędzy adapterem z certyfikatem do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem a bramą zamontowaną w centralnej lokalizacji może wynosić do 250 m. Jeśli w danym zastosowaniu odległość ta musi być większa, można zastosować dodatkowe adaptery, które odbierają sygnały i przesyłają je dalej.


Korzyści

Autonomiczne rozwiązanie bezprzewodowe to najlepsza metoda przesyłania sygnałów ze stale poruszających się systemów przenośników. Umożliwia ona całkowite wyeliminowanie przeszkadzających kabli oraz zredukowanie kosztów montażu i innych powiązanych kosztów. Czas eksploatacji akumulatora w adapterze pozwala na wiele lat pracy, a jego wymiana jest łatwa i wygodna. Ze względu na stopniowo zmieniający się poziom węgla oraz ruch przenośnika, może on być optymalnie monitorowany przy użyciu małej sieci WirelessHART. Oprócz samych danych związanych z procesem, technologia WirelessHART zapewnia również cenne informacje diagnostyczne umożliwiające szybkie wykrywanie i naprawianie usterek. Pozwala to zwiększyć niezawodność systemów przenośników taśmowych.


W skrócie

  • Szybki i łatwy montaż adaptera WirelessHART na czujnikach
  • Adapter odczytuje dane z podłączonego ultradźwiękowego czujnika poziomu przy użyciu protokołu HART oraz przesyła cenne informacje diagnostyczne
  • Certyfikat umożliwiający zastosowanie w strefach zagrożonych wybuchem pyłów, np. w systemach przenośników węgla
  • Kilkuletni czas eksploatacji akumulatora