Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Koncentratory I/O umożliwiają efektywną integrację czujników binarnych z kanałem komunikacji IO-Link

2018-06-14

IO Hub Modules
Nowe koncentratory I/O radykalnie upraszczają okablowania i nadają się do tworzenia ekonomicznych podsieci w fabrykach…

Dzięki nowym koncentratorom I/O z interfejsem IO-Link konstruktorzy instalacji i maszyn łatwo i ekonomicznie integrują dużą liczbę wejść/wyjść binarnych w kanale komunikacyjnym IO-Link: połączenie koncentratora 8 portów / 16 wejść cyfrowych z modułem IO Ethernet Pepperl+Fuchs ze zintegrowanym nadrzędnym modułem IO-Link umożliwia przesyłanie sygnału maksymalnie 128 wejść/wyjść binarnych do układów sterowania wyższego poziomu.

To proste rozwiązanie z jednego źródła umożliwia uproszczenie i zminimalizowanie liczby błędów okablowania, ponieważ wymaga tylko jednego połączenia do przesyłania sygnału i zasilania. Pozwala również na działanie czujników IO-Link i zwykłych czujników binarnych w jednej konfiguracji, wyzwalając użytkowników z ograniczeń technologicznych.


Inteligencja IO-Link zamiast standardowych modułów połączeniowych

Parametry urządzenia właściwego dla danego procesu są zapisywane w koncentratorze I/O zgodnie ze standardami IO Link 1.1 i COM3. Jednocześnie IO-Link zapewnia zachowanie tych ustawień w module nadrzędnym IO-Link. Jeśli w jakimkolwiek momencie parametry zostaną zmienione przez narzędzie konfiguracyjne, PLC lub elementy sterujące podłączone do samego koncentratora I/O, będą zapisane zarówno w koncentratorze, jaki i module nadrzędnym.

W przypadku wymiany koncentratora I/O moduł nadrzędny automatycznie udostępnia te właściwe dla danego procesu parametry urządzenia nowemu koncentratorowi. Dzięki temu zmiana urządzeń w trakcie eksploatacji jest szybka i łatwa, ponieważ użytkownik nie musi ustawiać żadnych, właściwych dla danego procesu, parametrów urządzenia.


Różne opcje konfiguracji zapewniają optymalne projektowanie procesów

W celu zapewnienia elastycznej integracji z istniejącymi strukturami koncentrator I/O z modułem IO-Link oferuje szerokie możliwości konfiguracji. Poziom logiczny każdego portu można konfigurować indywidualnie. Pozwala to utrzymać spójność istniejącego układu logicznego w instalacji i adaptację koncentratora I/O do ustalonego wcześniej środowiska systemowego. Zapewnia to użytkownikom elastyczność przy projektowaniu przepływów procesowych.

Aby zapewnić niezawodne przesyłanie danych do systemów sterowania wyższego poziomu, można tłumić interferencję sygnałów i odpowiednio regulować długość sygnału. Sygnały czujników występujące w niewielkich odstępach czasowych są niezawodnie przetwarzane przez system sterowania, co gwarantuje prawidłową sekwencję procesów.

Przeznaczone dla środowisk przemysłowych, a mimo to kompaktowe

Solidna, całkowicie zamknięta metalowa obudowa oraz szeroki zakres temperatur roboczych od -25°C do 70°C sprawiają, że koncentrator I/O klasy IP67 może być również używany w wymagających środowiskach przemysłowych. Mimo to obudowa nadal jest zwarta i wyposażona w dobrze widoczne diody LED, wskazujące tryb pracy, stan przełączania lub ewentualne błędy.


Najważniejsze cechy

  • Łatwa integracja czujników binarnych w systemach automatyki za pośrednictwem IO-Link
  • Efektywne przesyłanie sygnału maksymalnie 128 wejść/wyjść cyfrowych za pośrednictwem nadrzędnego modułu IO-Link Pepperl+Fuchs na poziom sterowania
  • Prostsze okablowanie z jednym przewodem do zasilania i przesyłania danych z koncentratora I/O do modułu nadrzędnego IO-Link
  • Szersze możliwości konfiguracji przyczyniają się do optymalizacji projektowania procesów 
  • Solidna, uszczelniona obudowa metalowa i rozszerzony zakres temperatur roboczych pozwalają na stosowanie koncentratorów w trudnych warunkach przemysłowych 

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Odkryj nasze kompleksowe portfolio produktów IO-Link!