Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

SmartBridge® Interface

Sensorik4.0® — nowa generacja czujników

Przemysł 4.0 wymaga zastosowania nowych komponentów

Ogólna wizja standardu Przemysł 4.0

Nazwa „Przemysł 4.0” oznacza połączenie przy użyciu sieci wszystkich komponentów, maszyn i instalacji w celu minimalizacji luk w informacjach i nośnikach, optymalizacji procesów i oszczędności cennych zasobów.  Wymaga to zastosowania nowych komponentów umożliwiających inteligentną integrację — w firmie Pepperl+Fuchs technologia ta nosi nazwę „Sensorik 4.0”.
Technologia Sensorik4.0® zmienia znaczenia pojęć

Sensorik4.0® dla Industrie 4.0

Technologia Sensorik4.0 zmienia znaczenie pojęć tożsamości, komunikacji i inteligencji. Czujnik automatycznie wykrywa swoje umiejscowienie oraz cel działania. Komunikacja odbywa się w nowym języku zorientowanym pod kątem usług. Zgromadzone dane są specjalnie konfigurowane, aby zapewnić możliwie jak największe korzyści odpowiednim odbiorcom.
Standard IO-Link to inwestycja w przyszłość

Język I40 dla czujników i siłowników

Czujniki zgodne ze standardem IO-Link umożliwiają dostosowanie obecnie używanych technologii na potrzeby standardu Przemysł 4.0. Czujniki te mają tożsamość, umożliwiają transmitowanie danych procesu oraz informowanie o jego stanie. Technologia SmartBridge firmy Pepper+Fuchs tworzy nowy kanał dostępu do tych danych, umożliwiając kontrolowanie stanu maszyn i instalacji.
Wygodne użytkowanie dzięki intuicyjnym aplikacjom

Aplikacje dla nowego Przemysłu 4.0

Aplikacja SmartBridge umożliwia odczyt danych z czujników na ekranie smartfona lub tabletu. Znacząco ułatwia to kontrolowanie stanu procesów i związanych z nimi danych. Ustawianie, zmiana i kopiowanie parametrów roboczych poprzez „dotknięcie i wpisanie” umożliwia intuicyjną obsługę również bardziej złożonych czujników.

Technologia SmartBridge® dla urządzeń IO-Link

Piramida automatyzacji

Technologia SmartBridge oferuje rozszerzony kanał bezprzewodowy („kanał dostępu do danych”), umożliwiający dostęp do informacji generowanych przez czujniki i siłowniki w maszynie lub instalacji. Ten kanał dostępu do danych jest podłączony do przewodu między systemem sterowania maszyny a urządzeniem polowym kompatybilnym z IO-Link. System odbiera sygnał cyfrowy urządzenia IO-Link i korzystając z technologii Bluetooth, przesyła go do urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Nie wpływa to w żaden sposób na działanie standardowego kanału komunikacji pomiędzy urządzeniem polowym a modułem sterującym.

Rozszerzony, bezprzewodowy kanał komunikacji oferowany przez technologię SmartBridge to ważny element umożliwiający łączenie czujników i siłowników w sieci„przemysłowego Internetu” w w Przemyśle 4.0.Komunikacja w strukturze poziomej
Komunikacja w strukturze poziomej: koncepcja interakcji człowieka z maszyną przewiduje, że bezprzewodowa wymiana informacji o procesach i parametrach między czujnikiem lub siłownikiem a urządzeniem mobilnym użytkownika stanowi komunikację w strukturze poziomej. Kolejnym etapem jest wykorzystanie tego kanału do całkowicie autonomicznej komunikacji między czujnikami a siłownikami różnych maszyn.
Komunikacja w strukturze pionowej
Komunikacja w strukturze pionowej: oprócz wymiany danych z operatorem dane diagnostyczne z czujników i siłowników są przesyłane do systemów oprogramowania używanych w firmie, takich jak MES czy ERP. Dzięki elastyczności komunikacji bezprzewodowej wymiana tych danych jest możliwa nie tylko między dwoma sąsiednimi, ale także między wieloma poziomami.
Komunikacja w sieci
Komunikacja w sieci: nowy kanał dostępu do danych oferowany przez system SmartBridge umożliwia również realizację hybrydowej formy komunikacji w strukturze poziomej i pionowej: za pośrednictwem bramki internetowej w komunikacji może uczestniczyć również zewnętrzny system dowolnego poziomu. Jest to pierwszy krok na drodze do stworzenia systemu komunikacji w rozumieniu standardu Industrie 4.0.

Komponenty i funkcje SmartBridge®

System SmartBridge dla urządzeń IO-Link

System SmartBridge składa się z interfejsu sprzętowego (interfejsu IO-Link/Bluetooth) oraz aplikacji SmartBridge dla urządzeń mobilnych. Po podłączeniu do istniejącego systemu komunikacji IO-Link między urządzeniem kompatybilnym z IO-Link a modułem sterującym interfejs ten umożliwia wyświetlanie przesyłanych informacji na urządzeniu mobilnym. Interfejs jest podłączany do złącza między urządzeniem kompatybilnym z IO-Link a konwencjonalnym modułem sterującym lub wykorzystywany jako autonomiczny moduł nadrzędny. W tym trybie pracy system SmartBridge obsługuje wyświetlanie informacji o wszystkich urządzeniach oraz umożliwia parametryzację czujników i siłowników kompatybilnych z IO-Link.

System SmartBridgeInterfejs SmartBridge
Interfejs IO-Link Bluetooth

Interfejs wykorzystuje standardowy protokół IO-Link (IEC 61131-9) i jest niezależny od producenta sprzętu. W efekcie umożliwia on obsługę czujników i siłowników wszystkich producentów należących do konsorcjum IO-Link (zobacz www.io-link.com), co zapewnia elastyczność w doborze urządzeń odpowiednich do danego zastosowania.

Aplikacja SmartBridge
Aplikacja SmartBridge

Aplikacja SmartBridge zapewnia przejrzysty i zrozumiały interfejs użytkownika dla urządzeń polowych zgodnych ze standardem IO-Link. Po wykryciu nowego urządzenia niezbędne sterowniki (opis urządzenia IO-Link oraz opis interfejsu graficznego) są ładowane automatycznie. Sterowniki te umożliwiają graficzne przedstawienie odpowiedniego urządzenia polowego oraz wyświetlanie informacji w odpowiednim języku. Obsługa czujników i siłowników jest bardzo intuicyjna.

Rejestrator danych SmartBridge
Rejestrowanie danych

Interfejs jest wyposażony we wbudowane gniazdo kart microSD. Ta dodatkowa funkcja umożliwia rejestrowanie danych procesu na karcie pamięci w celu ich analizy na komputerze stacjonarnym.

Bezpieczeństwo technologii SmartBridge
Koncepcja zabezpieczeń

W systemie SmartBridge stosowane są rygorystyczne zabezpieczenia: aplikacja SmartBridge umożliwia dostęp do podłączonych urządzeń IO-Link dopiero po uwierzytelnieniu dopuszczonego do pracy sprzętu i sprawdzeniu hasła.

Przykładowe zastosowania oraz zalety

Parametryzacja czujników
Parametryzacja urządzeń IO-Link

Inteligentne czujniki i siłowniki często oferują szeroką gamę funkcji o zróżnicowanych parametrach. Aplikacja SmartBridge umożliwia wyświetlanie tych funkcji urządzeń wraz z odpowiednimi parametrami oraz ich szybką zmianę bez konieczności czasochłonnego zapoznawania się z instrukcjami.

Wdrażanie do eksploatacji czujników
Wdrażanie do eksploatacji maszyn i instalacji

Podczas wstępnego wdrażania do eksploatacji maszyn i instalacji wiele funkcji może początkowo nie działać płynnie. W takich sytuacjach technologia SmartBridge umożliwia sprawdzenie poprawności parametrów czujników i siłowników oraz prawidłowego przesyłu danych.

Wykrywanie błędów czujników
Wykrywanie błędów podczas konserwacji

Rozwiązywanie problemów może być bardzo czasochłonnym zajęciem, szczególnie jeśli błędy występują losowo. W takich sytuacjach niezwykle przydatny jest protokół rejestratora danych dla bieżących czynności. Oprócz dostępu do informacji w czasie rzeczywistym korzystne może być również przeanalizowanie danych procesu (operacji lub licznika funkcji) w ujęciu historycznym. Technologia SmartBridge umożliwia łatwy dostęp do danych bieżących i historycznych urządzeń kompatybilnych z IO-Link.

Monitorowanie stanu czujników
Monitorowanie stanu urządzeń kompatybilnych z IO-Link

Czujniki i siłowniki są często zamontowane w maszynach lub instalacjach w miejscach sprzyjających występowaniu błędów. Przyczyny usterek i niezgodności mogą być związane ze zużyciem mechanicznym, awarią elementów elektrycznych lub zmianą warunków otoczenia. W takich przypadkach niezwykle przydatne jest ciągłe monitorowanie wartości granicznych. Technologia SmartBridge jest odpowiednia do długoterminowych zastosowań w maszynach i instalacjach w celu przesyłania istotnych informacji o procesach i stanie urządzeń IO-Link do zewnętrznego systemu monitorowania wybranego przez użytkownika.

Kontakt

Dzięki technologii SmartBridge firma Pepperl+Fuchs wykonała pierwszy krok na drodze do standardu Sensorik4.0. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści, jakie niesie ze sobą przyszłość.