Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Pomoc

Strona informacji szczegółowych

Strona informacji szczegółowych podaje wszystkie dostępne informacje o produkcie
Strona informacji szczegółowych podaje wszystkie dostępne informacje o produkcie

Na stronie informacji szczegółowych są wyświetlane:

  • najważniejsze cechy produktów
  • szczegółowe dane techniczne
  • karty katalogowe we wszystkich dostępnych językach
  • certyfikaty i potwierdzenia zgodności
  • dokumenty techniczne: instrukcje obsługi, instrukcje skrócone, oprogramowanie/sterowniki, itp.
  • powiązane produkty: akcesoria, uzupełniające komponenty systemowe itp.

Wyszukiwarka produktu

Wyszukiwarka produktu umożliwia wybranie jego określonych właściwości. Umożliwia to łatwe znalezienie produktów zgodnych z indywidualnymi wymaganiami.

  1. Na początku wyszukiwania wyświetlane są wszystkie właściwości w danej grupie produktów. Mają ciemne tło i każda z nich może zostać wybrana. System umożliwia wybór nieliniowy. Nie trzeba zaczynać od lewego górnego pola, ale można od razu wybrać najbardziej istotny atrybut.
  2. Po wybraniu atrybutu produktu, możliwości wyboru następnych zmieniają się zgodnie z dokonanym wyborem. Wybrane właściwości są wyświetlane na niebieskim tle. Na przykład podczas wyszukiwania czujnika retrorefleksyjnego, niektóre właściwości są z nim nieodłącznie powiązane. Są one automatycznie wyświetlane na niebieskim tle jako wybrane (np. typ prostokątny, zakres pomiarowy do 500 mm, napięcie DC). Atrybuty wyświetlane na szarym tleniedostępne ze względu na wybrane wcześniej parametry.
  3. Zawężaj wyszukiwanie, wybierając dostępne właściwości wyświetlone na ciemnym tle. W tym przypadku mogą to być parametry „NPN” lub „PNP”.
  4. Poniżej wyszukiwarki produktu wyświetlane są wyniki danego wyszukiwania w postaci listy. Kliknij kod typu produktu, aby wyświetlić wszystkie informacje na stronie informacji szczegółowych.

Wskazówka: użyj przycisku „Nowe wyszukiwanie”, aby zresetować wybrane właściwości. Jeśli nie chcesz, aby wyszukiwarka była wyświetlana, kliknij przycisk „+Filtr”, aby ją ukryć.


Wyszukiwanie wg modelu/słowa kluczowego

Wyszukiwanie umożliwia znalezienie aktualnych oraz już wycofanych produktów
Wyszukiwanie umożliwia znalezienie aktualnych oraz już wycofanych produktów

Wyszukiwanie obejmuje całą naszą witrynę, w tym wszystkie aktualne i wycofane produkty oraz zawartość ogólną (np. wiadomości z naszej firmy lub strony zawierające objaśnienia technologii). Można wyszukiwać konkretne symbole modeli lub używać ogólnych słów kluczowych. Aby uzyskać szerszą listę wyników w przypadku braku pewności co do konkretnego wyszukiwanego zwrotu, można używać symboli wieloznacznych.

Przykłady:

Symbol modelu z symbolami wieloznacznymi „*”, „?”
(np. Kfd?-sr2-*)

Wyszukiwanie zwrotów ogólnych przy użyciu symboli wieloznacznych „*”, „?”
(np. Iskro*)