Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Ny sensor med reduktionsfaktor 1 och IO-Link Kombinera fördelarna med två teknologier

2019-02-22

Sensorer med reduktionsfaktor 1 ger samma detekteringsavstånd för alla typer av metaller ...
Sensorer med reduktionsfaktor 1 har samma avkänningsområde för alla typer av metaller.

Anläggningsdesigner som ska bygga anläggningar där sensorer ska detektera olika typer av metaller har tidigare varit tvungna att spendera tid och resurser på anpassningar och konfigurationer. Induktiva standard sensorer detekterar olika metaller med reducerade kopplingsavstånd. Detta beror på den så kallade reduktionsfaktorn, som varierar från metall till metall. Sensorer med reduktionsfaktor 1 kringgår detta problem och ger samma detekteringsavstånd för alla typer av metaller. Vi uppfann världens första induktiva sensor och har fortsatt sedan dess att utvidga vårt sortiment med t ex sensorer som har reduktionsfaktor 1 och IO-Link, vilket ger användarna ännu större flexibilitet, ytterligare funktioner och diagnostik alternativ.


Sensorer med reduktionsfaktor 1 och IO-Link—Samma detektionsavstånd för alla metaller

Vårt nya sortiment av sensorer med reduktionsfaktor 1 sätter en helt ny standard för tillförlitlighet och flexibilitet - inom till exempel svetsutrustningar eller i hygieniskt krävande applikationer. Våra sensorer med reduktionsfaktor 1 och IO-Link ger dig samma detektionsavstånd för alla metaller och tillgång till diagnostik samt möjlighet till fjärrkonfiguration.

 

Förebyggande underhåll

Våra nya sensorer med reduktionsfaktor 1 och IO-Link kan enkelt konfigureras via styrsystemet. Sensorkonfigurationen lagras i en IO-Link master och om sensorn behöver bytas, överförs konfigurationen automatiskt till den nya sensorn. De nya sensorerna är lämpliga i applikationer med mekaniska toleranser, vilket kan leda till detekteringsproblem med standard sensorer. IO-Link-sensorns stabilitetsalarm larmar så snart objektet går utanför arbetsområdet. Denna funktion gör igångkörningen enklare. Det lägger även grunden för förebyggande underhåll. En blinkande LED på sensorn indikerar också när du är utanför arbetsområdet. Samtidigt som signalen ges genom blinkande lysdioder på sensorn, skickas även signalen via IO-Link till styrsystemet. Detta ger en bra grund för fjärrdiagnos och underhållsstatistik.

Om så önskas kan en reduktionsfaktor 1-sensor fungera som en temperaturindikator som indikerar om den ligger inom det angivna arbetstemperaturområdet eller utsätts för en kritiskt hög temperatur. Baserat på detta kan temperaturökningar upptäckas tidigt, innan sensorn eller känsliga systemkomponenter i dess närhet blir skadade. Med hjälp av stabilitetsalarmet och temperaturindikatorn finns en kontinuerlig överföring av information så att förebyggande underhåll kan utföras.Varje sensor med reduktionsfaktor 1 är förkonfigurerad med dubbelt detekteringsavstånd.

Pålitlig och kostnadseffektiv, även i krävande applikationer

För tuffa industriella miljöer som t.ex. svetsutrustningar inom fordonsindustrin, finns anpassade sensorer tillgängliga. Dessa är robusta och motståndskraftiga mot störningar som magnetfält under bågsvetsning eller punktsvetsning. Vi har även rostfria varianter som står emot aggressiva rengöringsmedel och är idealiska för krävande applikationer som i livsmedelsindustrin eller i kemi och läkemedelsindustrin.

I det så kallade fönsterläget växlar sensorerna mellan två punkter och kontrollerar om objektet ligger inom det definierade fönstret. Om objektet är för nära kan det vara en orsak till potentiell mekanisk skada. Dessutom har man en extra utsignal som är en signal på detekteringsförhållandet. Denna extra signal är speciellt användbar i applikationer med snabba objekt..

En annan möjlighet med dessa sensorer är att man kan växla mellan ’normally open’ (NO) och ’normally closed’ (NC) samt mellan standard eller dubbelt detekteringsavstånd. Alla sensorer med reduktionsfaktor 1 är förkonfigurerade med dubbelt detekteringsavstånd. För applikationer som kräver ett standard detekteringsavstånd kan detta kopplas om via IO-Link. Dessa sensorer gör att man kan minska antalet reservdelar och minska lagerkostnader.


Highlights med sensorer med reduktionsfaktor 1 och IO-Link

  • Komplett IO-Link-lösning från en och samma leverantör: sensorer, master och infrastruktur
  • Smart underhåll via stabilitetslarm och temperaturindikering
  • Flexibel—ett stort utbud av sensorer med samma detekteringsavstånd till alla metaller
  • Robusta och svetståliga sensorer med IP68/IP69K för tuffa industriella miljöer

e-news

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information kring automationsvärlden.

Prenumerera
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Discover our online magazine! Exciting success stories, application reports, interviews, and regional news are awaiting you.