ASi-5

Nästa generations AS-Interface

Fördelar

Databandbredd

Högre databandbredd

Med en bandbredd som är fyra gånger högre per cykel kan användare med ASi-5 nå upp till 16 bitar per slavenhet. Tidigare var det endast möjligt att ansluta 62 slavenheter, men med ASi-5 går det nu att integrera upp till 96 stycken.
Kortare cykeltid

Kortare cykeltid

Nu när dess cykeltid har gått från 5 ms till 1,2 ms överför ASi-5 både digitala och analoga värden mycket snabbare och höjer därmed prestandan till en helt ny nivå.
Öppet system

Öppet system

ASi-5-nätverket stöder integreringen av andra tekniker, till exempel IO-Link. Säkerhetsenheter kan anslutas enkelt och till en låg kostnad med det nyutvecklade fältbussystemet.
Avancerad diagnosförmåga

Avancerad diagnosförmåga

En extra diagnoskanal ger bättre tillgänglighet i anläggningen. Tillsammans med cykliska processdata kan acykliska statusdata hämtas, vilket lägger grunden för förebyggande underhåll.

Nästa generations AS-Interface

AS-Interface, förkortning för actuator-sensor interface (manöverdons- och sensorgränsnitt), är en enkel och kostnadseffektiv kablageteknik för sensorer och manöverdon. Ström tillförs och data överförs via en enda flatkabel med skydd mot omvänd polaritet. Med användning av piercing-teknik kan AS-Interface-enheter enkelt positioneras med fullständig flexibilitet längs med hela flatkabeln.

AS-Interface-logotyp

En utvecklingsgrupp med sju företag arbetar nu på en ny generation AS-Interface som tar prestandan till nästa nivå: ASi-5. Den här generationen kommer att ta hänsyn till Industri 4.0 och låta AS-Interface kombineras med IO-Link i framtiden.

5 anledningar att använda AS-Interface

1
2
3
4
5

ASi-5-adresseringsverktyg

Ett adresseringsverktyg är ett fantastiskt verktyg för enkel idrifttagning av ASi-5. Pepperl+Fuchs har redan utvecklat detta serviceverktyg som sin första ASi-5-produkt. I likhet med ASi-3-adresseringsverktyget kommer denna nyutvecklade produkt att erbjudas till alla andra ASi-medlemsföretag som en standardvarumärkesprodukt.

Det nya adresseringsverktyget kommer även att kunna använda Bluetooth-anslutning via smarttelefoner eller pekplattor, vilket gör det möjligt att adressera enheter via en app. Motsvarande app har ett intuitivt användargränssnitt som inkluderar möjligheten att adressera enskilda slavenheter eller alla enheter på en AS-Interface-slinga. Strömförsörjningen för både ASi-5-adresseringsverktyget och ASi-5-slavenheter sker med hjälp av ett standardiserat USB-C-gränssnitt. På så sätt kan ASi-5-adresseringsverktyget ge personalen ett optimalt stöd vid framtida underhåll och reparationer.

Som en av grundarna av ASi-5-tekniken arbetar Pepperl+Fuchs hårt för att testa, färdigställa och lansera en omfattande ASi-5-produktportfölj. ASi-5 kompletterar den befintliga ASi-3-infrastrukturen och båda dessa arbetar på samma AS-Interface-flatkabel. Det är därför ASi-3-produkter kommer att fortsätta produceras och finnas att köpa under en övergångsperiod på flera år. De första produkterna som utvecklas av ASi-medlemmar utanför ASi-5-utvecklingsgruppen kommer att lanseras med start 2020.

 ASi-5-adresseringsverktyg (vänster) och ASi-3-adresseringsverktyg (höger)

                               ASi-5-adresseringsverktyg (vänster) och ASi-3-adresseringsverktyg (höger).

AS-Interface-teknik

Dr Thomas Sebastiany, chef på affärsenheten för system hos Pepperl+Fuchs och styrelseledamot i ASi-konsortiet

Läs mer om förbättringen av AS-Interface-tekniken, de nya funktioner och fördelar som den nya generationen omfattar och hur utvecklingen av de första ASi-5-enheterna ter sig i en intervju med dr Thomas Sebastiany, chef på affärsenheten för system hos Pepperl+Fuchs och styrelseledamot i ASi-konsortiet.

AS-Interface Logo

Pepperl+Fuchs was one of the 11 companies that founded AS-Interface in 1990 and helped shape the development process from the very beginning. The user organization's official website provides an overview of the latest news, trends, developments, and applications, and offers access to an extensive knowledge base on the technology known for its flat, yellow two-wire cable.

Användningsområden

Kollektivtrafik
Tekniska fel vid järnvägar leder ofta till förseningar eller inställda avgångar. I moderna tåg med mycket teknisk utrustning finns många potentiella felorsaker. I framtiden kommer det att vara möjligt att överföra mer diagnosdata via ASi-5, vilket kommer att leda till snabbare upptäckt och bedömning av problemet. Till exempel kommer ASi-5 göra det möjligt att med ljusbarriärer med nersmutsningsdetektering, som installeras på tågdörren, avgöra om en person blockerar dörren eller om ljusbarriären helt enkelt är smutsig. Det gick tidigare inte att göra denna distinktion med AS-Interface, men ASi-5 ger en snabbare diagnos och förhindrar onödiga förseningar under drift.
Styrning av motorrullar
AS-Interface används i transportsystem för att ansluta motorstartare, ljusbarriärer, signaltorn, säkerhetskomponenter och andra enheter över långa sträckor. Med den nuvarande AS-Interface-versionen finns endast 3 bitars utdata tillgängliga för varje motorstartare i det utökade adressområdet, vilket gör att bara åtta olika ”kommandon”, såsom motorvarvtal, kan överföras. Med ASi-5 kommer i framtiden 16 bitars utdata att vara tillgängliga, vilket ger en avsevärd förbättring. Med ASi-5 kommer parameterdata, såsom rotationsriktning och start-/stoppramp, att kunna överföras i processdata. Detta gör att parameteriseringen kan ske vid rätt tidpunkt, vilket tidigare inte var möjligt eftersom ytterligare en kanal krävdes.
Transportsystem
Tack vare enkel anslutning av många in- och utgångar över långa sträckor används AS-Interface i bagagetransportörsystem på flygplatser. Vanligtvis tillhandahåller QR-kodläsare eller RFID-system information om vart bagaget ska transporteras. AS-Interface kan för närvarande inte överföra dessa data på grund av dess begränsade volym, vilket gör att separata system krävs. ASi-5 kan överföra upp till 192 byte ingående och utgående data på bara 5 ms. Detta gör det möjligt att i framtiden integrera RFID-system eller QR-kodläsare i systemet, så att endast ett system behövs för att identifiera och kontrollera transportsystemet. Detta kommer att minska kostnaderna och komplexiteten.

Kontakta

Vilka fördelar skulle den nya ASi-5-tekniken tillföra min anläggning? Exakt hur integreras IO-Link-enheter i ett ASi-5-nätverk? Vi svarar gärna på dessa och andra frågor som du kan tänkas ha. Skicka bara ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.