Globalizing operation.
Facilitating integration.
Streamlining data flow.

F190 och F192

RFID UHF-läs/skrivhuvuden

Topprestanda för världsomspännande verksamhet

Klar att använda i globala verksamheter

Klar att använda i globala verksamheter

RFID UHF-läs-/skrivhuvudena F190 och F192 ger påtagliga fördelar för företag med internationell verksamhet. Båda serierna finns i frekvensområden för Europa, Asien och Amerika och är enkla att integrera i produktions- och logistikprocesser. Överskrid gränserna med vår RFID-teknik!
Hög kompatibilitet för enkel systemintegrering, test

Hög kompatibilitet för enkel systemintegrering

Vi tillhandahåller färdiga funktionsblock för snabb anslutning till de flesta vanliga PLC:er. Förinställda landsspecifika parametrar gör programmeringen och installationen ännu enklare. Kompatibiliteten med vår IDENTControl-systemfamilj gör det enkelt att bygga ut anläggningens befintliga system. Enkel hantering av systemintegreringen!
Omkopplingsbar antennpolarisering ger flexibilitet

Omkopplingsbar antennpolarisering ger flexibilitet

UHF-läs-/skrivhuvudena levereras med en inbyggd antenn som har omkopplingsbar polarisering. Du kan anpassa den efter den aktuella tillämpningen utan att byta hårdvaran. Koppla om mellan linjär och vertikal/horisontell polarisering och använd båda läs-/skrivhuvudena så som det passar bäst. Utnyttja mångsidigheten!
Snabb informationsinsamling med flertaggsavläsning

Snabb informationsinsamling med flertaggsavläsning

F190 och F192 RFID UHF-läs-/skrivhuvuden ger tillförlitlig detektering av flera RFID-transpondrar på samma gång – i en enda avläsning. Den här flertaggsavläsningen ökar hastigheten på informationsöverföringen och minskar genomloppstiden för många olika processer inom produktion och logistik. Öka effektiviteten och produktiviteten!

360° - Explore the Mid-Range Version F190

Den senaste tekniken

Omkopplingsbar antennpolarisering för säkra processer

Både läs- och skrivhuvuden kan polariseringsjusteras optimalt för tillämpningsområdet. I tillämpningar där taggens riktning alltid är densamma eller är känd, passar det utmärkt med vertikal polarisering. Du kan finjustera antennpolariseringen efter taggen och minska effektnivån. När transpondertaggens riktning är okänd, eller kan variera, är det bäst att använda automatisk omkoppling av båda polariseringarna. Detta ger en tillförlitlig detektering, oavsett hur taggen är riktad, till exempel vid identifiering av osorterad last.

RFID UHF-antennpolarisering

Robust RFID-teknik för tuffa industrimiljöer

Läs-/skrivhuvudena i F190- och F192-serierna passar perfekt för installation på platser med krävande miljöförhållanden. Den tåliga utsidan och elektronikens tätning skyddar huvudena i båda serierna mot alla typer av slitage, inklusive höga temperaturer. Eventuella utrymmesbegränsningar är inte längre ett problem tack vare utformningen av F190 och F192: UHF-antennen sitter inuti den kompakta kapslingen. Detta innebär att det inte behövs några extra komponenter samtidigt som enheterna är enkla att installera i trånga utrymmen.

Robust RFID-teknik för tuffa industrimiljöer

Användningsområden

Materialhanteringstillämpningar

Effektivitet har högsta prioritet inom internlogistik. Varorna måste transporteras snabbt, säkert och utan fel, till rätt plats. F190 passar perfekt i tillämpningar där monteringsutrymmet är litet och där avläsningsavståndet är 1 till 2 meter. Data överförs i paket, vilket innebär att information från upp till 40 taggar kan överföras till läshuvudet i ett enda moment. 

F190 RFID UHF-läs-/skrivhuvud med linjär polarisering
Med F192 utökas produktfamiljens egenskaper med avläsningsavstånd på över 2 meter. Med en räckvidd på upp till 6 meter är det här UHF-läs-/skrivhuvudet anpassat för tillämpningar med långa avstånd. Huvudet kan läsa och skriva på upp till 200 taggar samtidigt och ger därför en extremt snabb genomströmning och betydande produktivitetsökningar vid materialhantering och i internlogistiska processer.

UHF-läs-/skrivhuvud F192 för flertaggsavläsning

Fordonstillämpningar

Fordonsproduktionen kan styras av transpondrar som sitter på glidskenor eller direkt på fordonen. Transpondrarna kan läsa av fordonets ID och skrivfunktionen gör det möjligt att ändra informationen i transpondrarna vid senare produktionsmoment. Båda UHF-läs-/skrivhuvudena är extremt tillförlitliga och flexibla även i krävande miljöer, till exempel den typ av miljöer som ofta förekommer vid slutmonteringen.

F190 RFID UHF-läs-/skrivhuvuden vid fordonstillverkning
Med sin kompakta utformning är F190 lämplig för tillämpningar med medellång räckvidd, till exempel när backar med lock används i logistiken eller vid slutmontering. F192 med sin långa avläsningsräckvidd passar däremot bäst för större avstånd, som vid provbänkar eller entrégrindar. Båda UHF-läs-/skrivhuvudena gör det möjligt att selektivt finjustera avläsningsavståndet och på så sätt eliminera eventuella störningar från intilliggande processer, så att produktionen ständigt flyter perfekt.

RFID UHF-läs-/skrivhuvudena vid fordonsmontering

Kontakta

Skicka oss ett email om du vill få mer information om RFID UHF-läs- och skrivhuvudena F190 och F192 och RFID-teknik.