Bortom synen

Unik kombination av profilskanning och 2D-visionsteknik i en och samma enhet.

Laserprofilsensorer med SmartRunner-teknik

Dessa skapar utrymme för helt nya tillämpningsmöjligheter: Sensorerna i SmartRunner-familjen kombinerar den kraftfulla profilmätningstekniken med 2D-visionsteknik i en och samma enhet och klarar därför alla uppgifter inom profildetektering och -inspektion. Laserprofilsensorerna är var och en optimerade för ett specifikt tillämpningsområde – ”Matcher” står för tillförlitliga profiljämförelser, ”Detector” för exakt områdesövervakning och ”Explorer” för utmatning av höjdprofil.

Lär känna SmartRunner-produktfamiljens sensorer och hitta rätt laserprofilsensor för just din tillämpning!

Tillämpningar och användningsområden

En sensor för varje tillämpning: Med laserprofilmätningstekniken klarar SmartRunner-seriens sensorer många uppgifter inom området industriell vision:

icon
2D-profildetektering med x- och z-axel
Höjdprofildetektering på en laserlinje
icon
Närvarokontroll
Kontrollerar eventuell förekomst av objekt
icon
Fullständighetskontroll
Kontroll avseende korrekt antal objekt
icon
Formdetektering
Formmatchning med referensprofil eller -kontur
icon
Positionering
Positionskontroll av objekt och utmatning av positionsdata
icon
Utrymmesövervakning
Övervakning av områden
icon
Mätning
Dimensionering av objekt och utmatning av mätdata

Fördelar

Nya användningsområden

Nya användningsområden

SmartRunner-tekniken är en unik kombination av profilmätningsteknik och en 2D-visionssensor med inbyggda lysdioder. Den här innovativa kombinationen ger helt nya användningsmöjligheter vid krävande detekteringsuppgifter och gör det möjligt att skapa effektiva och framtidssäkra processer.
Idrifttagning via plug-and-play

Idrifttagning via plug-and-play

Alla typer av profilsensorer i SmartRunner-familjen ställs in för en viss tillämpning redan vid fabriken. Till skillnad mot andra sensorer får användarna inga rådata som först måste utvärderas med mycket möda. De får istället lättbearbetade digitala signaler. Användaren behöver bara montera enheten, ansluta den och ställa in den via en inlärningssekvens – det är allt.
Flexibilitet vid produktionsjusteringar

Flexibilitet vid produktionsjusteringar

Tack vare den inbyggda kameran är det enkelt att ställa in sensorerna med Data Matrix-koder. När en kod har skapats kan användaren snabbt och lätt lära in valfritt antal sensorer. Användaren kan agera snabbt och flexibelt, framförallt när produktionen behöver justeras ofta.
Enkel och snabb montering

Enkel och snabb montering

SmartRunner-sensorerna är försedda med en vinklad spegel som utökar baslängden. Det innebär att det behövs mindre plats och att kapslingen kan göras extremt kompakt. I kombination med den vridbara anslutningen inklusive ytterligare displaylysdioder blir monteringen mycket lätt att utföra, även i trånga utrymmen.

The Innovative SmartRunner Technology

Laser Light Section Technology: Precise and Reliable
The laser light section technology stands for maximum precision and reliability—regardless of the color and surface properties of the objects to be detected. It is based on a laser line that is aligned with the target object. The camera detects the wavelength of the laser line and uses this information to map the height profile of the object. Due to the downward-offset position of the camera, the exact height profile can then be calculated using the triangulation principle and output in world coordinates. This method is ideal for detecting, monitoring and measuring even the smallest objects.
Reliable Profile Detection—even on Reflective Surfaces
The advantages of laser light section technology over typical vision sensors are particularly evident in difficult environmental conditions. Even with low-contrast objects, such as metal on metal or single-color plastics, no external lighting is required. Neither surfaces or colors nor ambient light have any influence on the measurement result.
2-D Vision Sensor Integrated
The integrated vision camera makes is possible to record images with a laser profile sensor, for example, to document process conditions or quality characteristics. The recording of error images saves the user walking distances from the control station to the plant and enables easy inspection of machine areas that are difficult to access. The powerful LEDs always provide excellent, well-lit images.
Compact Design with Maximum Performance
The small housing of 55 × 38 × 85 mm (L × W × H) allows easy mechanical integration, even in confined installation conditions. By using a deviation mirror, a virtual base length extension is realized, which makes the laser profile especially compact. The swiveling connection simplifies installation, while the sensor’s outstanding performance is permanently convincing.

I kombination en innovation

SmartRunner-tekniken är en unik kombination av profilmätningsteknik och en 2D-visionssensor med inbyggda lysdioder. Resultatet är plug-and-play-sensorer för särskilda tillämpningar eller flexibla rådatasensorer som erbjuder helt nya tillämpningar för krävande detekteringsuppgifter och möjliggör effektiva, framtidssäkra processer. Titta närmare på tekniken …

SmartRunner Explorer

The Specialist for Height Profile Output

SmartRunner ExplorerThe SmartRunner Explorer offers the unique combination of height profile and 2-D image output in one compact sensor. Using laser light section technology, the sensor reliably detects the height profile of an object—regardless of the surface and lighting conditions. It then provides the raw data of the height profile so that the user can process it individually. As a unique feature, the SmartRunner Explorer additionally outputs 2-D surface images, simplifying diagnosis and documentation of line data.

The laser profile sensor can be easily integrated into PC programs via Ethernet TCP/IP and the included DLL for C#, enabling the individual implementation of applications.


Typical Applications:

  • Measurement and volume detection
  • Quality control
  • Individual applications by using raw data

SmartRunner Matcher

The Specialist for Profile Matching

SmartRunner Matcher


The SmartRunner Matcher ensures reliable profile comparisons at all times, regardless of surface condition, lighting or ambient light—even with particularly low-contrast objects. To do this, the sensor verifies the detected profile, the correct position and the optimum distance of an object and compares the detected profile with the previously taught reference profile via trigger. The integrated evaluation unit is programmed to report deviations from the reference profile, so that the sensor outputs a “good” or “bad” signal depending on whether the profiles are identical or different.

The sensor can be commissioned quickly and easily: via the Vision Configurator, by DataMatrix control code or by guided operation and parameterization with the software wizard, which enables step-by-step configuration without a manual. In addition, the user can freely define the object and displacement tolerances and output position data separately. The SmartRunner Matcher therefore offers the optimal solution for robust and cost-efficient presence, completeness and position detection of components.
 

Typical Applications:

  • Detection of small parts such as rivets, screws, and clamps
  • Completeness checks for pens, pills, etc.
  • Position testing and output for boxes, pallets, and other objects

SmartRunner Detector

The Specialist for High-Precision Monitoring

SmartRunner DetectorThe SmartRunner Detector offers the optimal solution for high-precision monitoring tasks. Whether highly reflective, transparent or absorbent surfaces—due to the additional background evaluation, the sensor reliably detects even objects that are not recognizable at first glance. The sensor responds immediately to interfering objects in the detection range due to the interrupted background line, therefore ensuring the user absolute process reliablility.

The SmartRunner Detector can be easily parameterized via DataMatrix control codes, via the parameterization software or via plug-and-play. The laser line just only has to be aligned to a fixed background such as a wall and taught in. Alternatively, teach-in can also be performed via keystroke or via the parameterization software in an empty room. In addition, the SmartRunner Detector offers the option of freely defining object sizes in a specific monitoring area, the so-called region of interest (ROI), in order to avoid false alarms caused by external influences.


Typical Applications:

  • Area monitoring for the protection of sensitive machine parts
  • Inspection of overlapping components for quality control
  • Access monitoring

Kontakta

Vill du fråga något om SmartRunner-produktfamiljen eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.