Maximizing security.

Creating transparency.

Increasing efficiency.

VisuNet RM Shell 5 för operatörsstationer med tunna klienter

VisuNet RM Shell 5 – Smarta HMI-lösningar för Industry 4.0

Stöder alla vanliga fjärrprotokoll

RM Shell 5 stöder alla vanliga fjärrprotokoll, till exempel Microsoft® RDP 8.1, RealVNC, Citrix ICA, NetC@P och Emerson DRDC. På så sätt kan VisuNet Remote Monitors utrustade med RM Shell anpassas till både moderna virtualiserade och konventionella arbetsstationsbaserade processtyrsystem.

Förenklat användargränssnitt

VisuNet RM Shell 5 erbjuder ett okomplicerat, modernt användargränssnitt som förenklar den inledande konfigurationen av en fjärrmonitor. Den standardiserade utformningen ökar tydligheten och pekskärmsfunktionen gör handhavandet ännu lättare. 

Säkert och tillförlitligt

RM Shell 5 följer de högsta säkerhetsstandarderna. Konfigurationen av fördefinierade användarroller ger smidigare systemåtkomst, vilket höjer säkerheten. Avancerade funktioner, till exempel fördefinierad backup-anslutning, ökar också anslutnings- och processtabiliteten.

Innovativt Control Center

Nya VisuNet Control Center gör att administratörer kan fjärransluta till VisuNet Remote Monitor oberoende av plats. På så sätt behöver man inte gå tillbaka till fabriken – inställning, konfiguration och övervakning kan göras från en central plats.

Uppfyller framtida krav

Med lanseringen av VisuNet RM Shell 5 presenterar Pepperl+Fuchs nästa generation av fast programvara för VisuNet Remote Monitors som uppfyller framtidens krav i varje detalj. Det smarta HMI-systemet använder Ethernet-teknik till att kommunicerar med processtyrsystemet eller MES så att processanläggningen praktiskt kan styras och övervakas.
Tillförlitlig anslutning

Eftersom RM Shell 5 stöder alla vanliga fjärrprotokoll, till exempel Microsoft® RDP 8.1 och RealVNC, kan VisuNet Remote Monitors anpassastill både moderna virtualiserade och konventionella arbetsstationsbaserade processtyrsystem. Säkerhetsstandarder som en integrerad brandvägg och lösenordsskyddade användarroller säkerställer en säker och tillförlitlig anslutning.

Enkel integrering med Industry 4.0-nätverk

När VisuNet Remote Monitors används i kombination med VisuNet RM Shell 5 och det innovativa Control Center kan fördelarna med Industry 4.0 via Ethernet utnyttjas. Det kan ge både vertikal och horisontell tillgång till information från processanläggningen. Det här möjliggör kommunikation inom produktionsprocessen, och ger samtidigt direktåtkomst hela vägen ner till sensorn på alla hierarkiska nivåer.

Maximal användarvänlighet

Hög användbarhet var en väsentlig faktor när RM Shell vidareutvecklades, så användargränssnittet är tydligt ordnat. Den standardiserade utformningen av användargränssnittet för alla fjärrprotokoll säkerställer ett konsekvent intryck. En pekskärmsfunktion underlättar dessutom handhavandet.

 

Det tydligt ordnade gränssnittet gör att användaren intuitivt kan använda VisuNet RM Shell 5. Olika användarroller tillåter olika behörigheter så att varje användare bara ser relevanta menyer och information. Det här förbättrar både överskådligheten och säkerheten.

Avancerade funktioner

RM Shell 5 ger dig avancerade funktioner som förenklar verksamheten. Du kan konfigurera fjärrmonitorn till att automatiskt ansluta till processtyrsystemet efter systemstart. I händelse av fel på värddatorn kan RM Shell 5 självständigt upprätta en fördefinierad reservanslutning och säkerställa en felfri visning av information.

Enkel konfiguration

RM Shell 5 gör det enkelt att integrera en fjärrmonitor in i systemmiljön för processtyrning. Den ersätter helt Windows®-datorn och visar endast de viktiga inställningar för systeminstallation som är relevanta för den inledande konfigurationen av en fjärrmonitor. Du kan enkelt skapa anslutningsprofiler efter dina specifika behov.

Marc Seißler, Marc Seißler, produkchef för HMI produkter, visar steg för steg hur man konfigurerar en VisuNet Remote Monitor med hjälp av VisuNet Control Center.

Den innovativa programvaran VisuNet Control Center

Förutom den fasta programvaran RM Shell 5 erbjuder nu Pepperl+Fuchs en innovativ programvara för hantering av tunna klienter och Remote Monitor: VisuNet Control Center. Den centraliserade administrationsfunktionen underlättar konfiguration, underhåll och övervakning. Administratörer slipper nu göra driftsättningar på fältet i riskområden eller renrum.

Förenklad profilhantering 

Att skapa profiler har förenklats i det enkla och moderna ledningsgränssnittet. Administratören kan ansluta till en VisuNet Remote Monitor för att skapa en ny profil utan att lämna den centrala arbetsstationen. Den skapade profilen kan sedan överföras till obegränsat antal monitorer.

Effektivt användarstöd

I händelse av fel kan administratörer med hjälp av funktionen sessionsskuggning ansluta till felaktiga fjärrmonitorer och ge användaren stöd från sin arbetsstation. Den här centrala administrationspunkten sparar inte bara tid och kostnader utan bidrar också till ökad tillgänglighet på anläggningen. 

Ta Control Center med dig

Med ecom:s Windows-baserade mobila enheter kan du använda Control Centers mobila funktioner. Med Pad-Ex® 01-seriens surfplattor, som är anpassade för miljöer med explosionsrisk, kan en administratör ansluta sig till remote monitors ute på fältet och ge support från vilken plats som helst. Detta ger större flexibilitet och ökar processeffektiviteten under drift och service.

Kontakta

Vill du fråga något om VisuNet RM Shell 5 eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.