Maximizing security.

Creating transparency.

Increasing efficiency.

VisuNet RM Shell 5 för operatörsstationer med tunna klienter

VisuNet RM Shell 5 – Smarta HMI-lösningar för Industry 4.0

Stöder alla vanliga fjärrprotokoll

RM Shell 5 stöder alla vanliga fjärrprotokoll, till exempel Microsoft® RDP 8.1, RealVNC, Citrix ICA, NetC@P och Emerson DRDC. På så sätt kan VisuNet Remote Monitors utrustade med RM Shell anpassas till både moderna virtualiserade och konventionella arbetsstationsbaserade processtyrsystem.

Förenklat användargränssnitt

VisuNet RM Shell 5 erbjuder ett okomplicerat, modernt användargränssnitt som förenklar den inledande konfigurationen av en fjärrmonitor. Den standardiserade utformningen ökar tydligheten och pekskärmsfunktionen gör handhavandet ännu lättare. 

Säkert och tillförlitligt

RM Shell 5 följer de högsta säkerhetsstandarderna. Konfigurationen av fördefinierade användarroller ger smidigare systemåtkomst, vilket höjer säkerheten. Avancerade funktioner, till exempel fördefinierad backup-anslutning, ökar också anslutnings- och processtabiliteten.

Innovativt Control Center

Nya VisuNet Control Center gör att administratörer kan fjärransluta till VisuNet Remote Monitor oberoende av plats. På så sätt behöver man inte gå tillbaka till fabriken – inställning, konfiguration och övervakning kan göras från en central plats.


Home Screen of the VisuNet RM Shell 5

VisuNet RM Shell 5 features a simple, intuitive user interface. All local remote protocols are displayed on the home screen.

Uppfyller framtida krav

Med lanseringen av VisuNet RM Shell 5 presenterar Pepperl+Fuchs nästa generation av fast programvara för VisuNet Remote Monitors som uppfyller framtidens krav i varje detalj. Det smarta HMI-systemet använder Ethernet-teknik till att kommunicerar med processtyrsystemet eller MES så att processanläggningen praktiskt kan styras och övervakas.
Tillförlitlig anslutning

Eftersom RM Shell 5 stöder alla vanliga fjärrprotokoll, till exempel Microsoft® RDP 8.1 och RealVNC, kan VisuNet Remote Monitors anpassastill både moderna virtualiserade och konventionella arbetsstationsbaserade processtyrsystem. Säkerhetsstandarder som en integrerad brandvägg och lösenordsskyddade användarroller säkerställer en säker och tillförlitlig anslutning.

Enkel integrering med Industry 4.0-nätverk

När VisuNet Remote Monitors används i kombination med VisuNet RM Shell 5 och det innovativa Control Center kan fördelarna med Industry 4.0 via Ethernet utnyttjas. Det kan ge både vertikal och horisontell tillgång till information från processanläggningen. Det här möjliggör kommunikation inom produktionsprocessen, och ger samtidigt direktåtkomst hela vägen ner till sensorn på alla hierarkiska nivåer.

Den innovativa programvaran VisuNet Control Center

Förutom den fasta programvaran RM Shell 5 erbjuder nu Pepperl+Fuchs en innovativ programvara för hantering av tunna klienter och Remote Monitor: VisuNet Control Center. Den centraliserade administrationsfunktionen underlättar konfiguration, underhåll och övervakning. Administratörer slipper nu göra driftsättningar på fältet i riskområden eller renrum.

Förenklad profilhantering 

Att skapa profiler har förenklats i det enkla och moderna ledningsgränssnittet. Administratören kan ansluta till en VisuNet Remote Monitor för att skapa en ny profil utan att lämna den centrala arbetsstationen. Den skapade profilen kan sedan överföras till obegränsat antal monitorer.

Effektivt användarstöd

I händelse av fel kan administratörer med hjälp av funktionen sessionsskuggning ansluta till felaktiga fjärrmonitorer och ge användaren stöd från sin arbetsstation. Den här centrala administrationspunkten sparar inte bara tid och kostnader utan bidrar också till ökad tillgänglighet på anläggningen. 

Ta Control Center med dig

Med ecom:s Windows-baserade mobila enheter kan du använda Control Centers mobila funktioner. Med Pad-Ex® 01-seriens surfplattor, som är anpassade för miljöer med explosionsrisk, kan en administratör ansluta sig till remote monitors ute på fältet och ge support från vilken plats som helst. Detta ger större flexibilitet och ökar processeffektiviteten under drift och service.

Marc Seißler, Marc Seißler, produkchef för HMI produkter, visar steg för steg hur man konfigurerar en VisuNet Remote Monitor med hjälp av VisuNet Control Center.

Secure, Reliable, Flexible

Built-in security mechanisms

RM Shell 5 provides the highest security standards. A built-in firewall and USB lockdown reduce the risk of malware and virus infiltration. A Unified Write Filter protects the drive against malicious programs. RM Shell 5 now also allows installation of antivirus programs, such as McAfee Endpoint Security, for additional malware protection. Password-protected user roles (Operator, Engineer, Administrator) control access rights.

 

Reliable connection

Advanced functions in VisuNet RM Shell 5 ensure a reliable connection to the host at all times. For instance, you can configure your VisuNet remote monitor to automatically establish a connection to the process control system after startup. If the host fails, RM Shell 5 can establish a predefined backup connection independently, ensuring error-free information display.

More Flexibility

Expanded administrator capabilities offer RM Shell 5 users even more flexibility. Administrators can install all required apps, including antivirus software and drivers for accessories. The administrator determines which users are allowed to access each app. By adjusting advanced settings in the Windows® Control Panel, administrators can adapt the firmware to fit the requirements of their application.

 

Highlights of VisuNet RM Shell 5

Based on Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB
Convenient remote monitoring via the VisuNet Control Center for more efficiency
Built-in security mechanisms for risk reduction
Control of system access by using password-protected user roles
Expanded administrator capabilities allow adaptation to individual requirements

Kontakta

Vill du fråga något om VisuNet RM Shell 5 eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.