Enabling global use.
Optimizing information flow.
Expanding flexibility.

BULLET—WirelessHART Adapter

Funktioner

Brett utbud av certifikat möjliggör global användning

Brett utbud av certifikat möjliggör global användning

BULLET är den enda WirelessHART adapter på marknaden i en Ex d kapslin. BULLET har alla relevanta certifikat (ATEX, UL, IECEx och många fler) för användning över hela världen. Anslut bara BULLET till din fältenhet och få en effektiv trådlös signalöverföring.
Multidrop för kostnadseffektiva installationer

Multidrop för kostnadseffektiva installationer

BULLET har en kraftfull multidropp funktion som avsevärt minskar konstnaderna för att lägga till enheter i ett WirelessHART nätverk. Man kan koppla samman upp till åtta HART fältenheter med en enda BULLET. Det här är praktiskt vid övervakning av tankanläggningar och rörledningar.
StepVolt tekniken optimerar tillgänglig strömförsörjning

StepVolt tekniken optimerar tillgänglig strömförsörjning

BULLET strömförsörjer sig själv från strömslingan 4 - 20 mA genom en speciell teknik som kallas “StepVolt”. Med den här tekniken kan användaren ställa in spänningen på 1 - 2,5V så att slingeffekt och bandbredden för den trådlösa kommunikationen optimeras.
Robust kapsling skyddar en extremt flexibel enhet

Robust kapsling skyddar en extremt flexibel enhet

BULLETs Ex d kapsling i aluminium innehåller all elektronik, inklusive antennen. Den är mycket tålig och lämpar sig för användning från -40°C till +85°C. Kombinationen av robusthet och flexibilitet gör det möjligt att montera BULLET på alla fältenheter och strömförsörja den på tradionellt sätt eller med en solpanel.

Teknik

StepVolt

StepVolt tekniken optimerar tillgänglig strömförsörjning

BULLET strömförsörjer sig själv från strömslingan 4 - 20 mA genom en speciell teknik som kallas “StepVolt”. Med den här tekniken kan användaren ställa in spänningen på 1 - 2,5V så att slingeffekt och bandbredden för den trådlösa kommunikationen optimeras. BULLET ger tillförlitliga prestanda även under svåra förhållanden där det finns mycket lite ström - vid användning av givare med mycket lång kabeldragning eller med egensäkra barriärer. I scenarier där mer effekt är tillgänglig, ger BULLET fler WirelessHART packet per sekund, vilket leder till en ökad prestanda på hela WirelessHART nätverket.


Multidrop

Multidrop funktion för kostnadseffektiva installationer

BULLET har en multidrop funktion som gör det möjligt att koppla samman upp till åtta fältenheter med en enda BULLET. Den digitala multidrop funktionen sänker kostnaderna när man lägger till enheter i ett befintligt WirelessHART nätverk. Det här är praktiskt och kostnadsbesparande framför allt för många SCADA applikationer inklusive övervakning av tankanläggningar och rörledningar.

Applikationer

Nivåmätning på en tankanläggning

Nivåmätning på en tankanläggning

Fyllnadsnivån på 23 tankar som innehåller petrokemiska ämnen måste övervakas på ett tillförlitligt sätt. Ur ett kostnadsperspektiv är det utmanande att lägga till nya mätinstrument, eftersom tankarna är utspridda över ett stort omdråde och styrskåpet är tätt packade med kablage. BULLET har en mycket kostnadseffektiv lösning, multidrop-funktionen som gör det möjligt för operatörerna att hantera upp till åtta fältenheter på en tank med bara en av dessa Ex d WirelessHART adapters.

Eftersom anläggningen redan använder en 24 V-matning (t.ex belysning) kan adaptern och fältenheten drivas med denna och trådlöst överföra data till styrsystemet. För bästa möjliga signalöverföring är BULLET monterad på 2 meter höga stolpar på tanken.


Gasdetektering på en kemisk fabrik

Gasdetektering på en kemisk fabrik

I denna applikation utomhus på en kemisk fabrik, används BULLET för detektering av eventuella gasläckage. Flera "träd" som består av fem BULLET, är placerade på anläggningen för omfattande gasövervakning. Varje mobilt träd består av fyra gasmätare för detektering av olika gaser, en propeller som mäter vindhastighet och en fena som mäter vindriktningen. Bland dessa totalt sex uppmätta signaler är fyra 4 - 20mA signaler och två HART signaler.

Tack vare multidrop funktionen är de två HART enheterna anslutna till en enda BULLET. Båda signaltyperna, 4 - 20 mA och HART, överförs trådlöst till styrsystemet via BULLET, även vid omgivningstemperaturer på -33 °C. I denna uppsättningen strömförsörjs BULLET från en solslinga, eftersom varje träd är utrustad med en solpanel i kombination med ett batteripaket.

Portable gasövervakning på en kemisk fabrik

Portable gasövervakning på en kemisk fabrik

Mobila gasdektekteringsenheter gör det möjligt för kunden att upptäcka gas nästan var som helst på anläggningen. En mobil gasdetekteringsenhet består av en gasmätare, en solpanel och extra batteri för strömförsörjning, en kontrollbox samt en BULLET. BULLET strömförsörjs via solpanelen och sänder 4 - 20 mA signaler från gasmätaren till styrsystemet.

WirelessHART enheter som BULLET bygger ett mesh-nätverk, signalerna skickas vidare från en BULLET till en annan enhet eller direkt till WirelessHART gateway som samverkar med styrsystemet. Operatörerna kan enkelt bygga upp en mycket flexibel kommunikationsstruktur inne på anläggningen.

Mobila blandningstankar på en läkemedelsfabrik

Mobila blandningstankar på en läkemedelsfabrik

Flexibilitet är nödvändig på moderna läkemedelsindustrier. Mobila blandningstankar används rutinmässigt inom läkemedelsproduktionen. Dessa hanterar alla relevanta processteg från blandning till uppvärmning och kylning av produkten. Varje mobil blandningstank är utrustad med flera fältenheter. Totalt två BULLET (en i multidrop-läge) som överför fyra HART signaler (nivå, pH, temperatur och tryck) samt en 4 - 20 mA signal (varvtalsvakt) till WirelessHART gateway som samverkar med styrsystemet.

BULLET tar sin driftenergi från strömförsörjningen till omröraren, på så vis blir den trådlösa dataöverföringen oberoende av begränsningar av batterier eller extra strömförsörjning. Med sin robusta kapsling klarar BULLET rengjöring med typiska Clean-in-Place (CIP) procedurer.

Lär dig mer om våra WirelessHART adaptrar

Lär dig mer om vårt breda utbud av WirelessHART adaptrar! Product Marketing Manager Sabrina Weiland introducerar olika typer av adaptarar och ger råd om vad som bäst passar för din applikation.

Kontakta