Ethernet Advanced Physical Layer

Det snabbaste och effektivaste sättet att kontinuerligt kommunicera stora mängder data från Ex-områden till molnet

Ethernet-APL – för IIoT-tillämpningar inom processindustrin

Industry 4.0 och Industrial Internet of Things är standard inom tillverkningsindustrin. I processindustrin fanns dock tidigare ingen nätverksstandard som snabbt kunde överföra stora mängder data från fältnivå till informationsnivån för Industry 4.0-arkitekturen.

Med det nya Ethernet Advanced Physical Layer, Ethernet-APL, når Pepperl+Fuchs och andra företag nu en stor milstolpe. Ethernet-APL omfattar långa kabellängder, explosionsskydd och driftskompatibilitet, vilket möjliggör kontinuerlig och transparent kommunikation på alla hierarkinivåer. Läs mer om den banbrytande tekniken som banar väg för krävande IoT-tillämpningar inom processindustrin.

Fördelar

Avkänningsområde på upp till 1 000 m: spur upp till 200 m, trunk upp till 1 000 m
Strömförsörjning av upp till 50 fältenheter med upp till 60 W
Hög överföringshastighet: 10 Mbit/s, full duplex
Hämta ca 100 konfigurationsparametrar på bara några sekunder per fältenhet
Egensäkerhetskydd som är enkelt att använda
Data och ström skickas över samma tvåledade kabel samtidigt

Fördelar

Effektiv kommunikation på alla nivåer

Effektiv kommunikation på alla nivåer

Ethernet-APL möjliggör direktanslutning av fältenheter till system på högre nivå, vilket möjliggör en enhetlig kommunikationsinfrastruktur på alla processhanterings- och företagsnivåer för första gången. Vid 10 Mbit/s överförs enorma mängder data över långa intervall minst 300 gånger snabbare än med aktuella tekniker, som HART eller fältbuss.
Ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet

Förutom rena processvärden ger moderna fältenheter värdefulla extradata. Med Ethernet-APL kan driftspersonal få ut mesta möjliga av enheterna i realtid, övervaka komponenternas status centralt och identifiera underhållskrav tidigt. På så sätt undviks oplanerade driftstopp och anläggningens tillgänglighet ökar avsevärt.
Enkel, kostnadseffektiv modernisering av anläggning

Enkel, kostnadseffektiv modernisering av anläggning

Ethernet-APL stöder den trunk- och-spur-teknik som etablerats i processindustrin och är tillämplig för alla industriella Ethernet-protokoll, som Ethernet/IP, HART-IP och PROFINET. Det förenklar integreringen för planerare, anläggningskonstruktörer och driftspersonal eftersom befintliga installationer och infrastrukturer fortfarande kan användas och investeringarna är skyddade.
Flexibel användning över hela världen

Flexibel användning över hela världen

Baserat på de etablerade IEEE- och IEC-standarderna möjliggör det nya Ethernet Advanced Physical Layer kommunikation som kan certifieras i alla delar av världen. Dessutom garanterar testning och certifiering av produkter driftskompatibilitet, så att även enheter från olika tillverkare fungerar tillsammans utan problem.

ledande organisationer, Fieldcomm Group, OPC Foundation, ODVA, PROFIBUS och PROFINET International

Samarbeta för att skapa en ny standard

För den globala processindustrin är arbetet med att standardisera det fysiska lagret i ett kommunikationssystem ett unikt projekt. Med stöd av ledande organisationer, Fieldcomm Group, OPC Foundation, ODVA, PROFIBUS och PROFINET International, samt viktiga aktörer i branschen, har det största samarbetet hittills inom processautomatisering utvecklats. Förutom företagen ABB, Endress+Hauser, Krohne, Phoenix Contact, Rockwell Automation, SAMSON, Siemens, Stahl, Vega och Yokogawa arbetar Pepperl+Fuchs med att utveckla det nya ”avancerade fysiska lagret” för Ethernet.

Ethernet-APL kombinerar all erfarenhet och alla behov som processindustrin har: långa kabellängder, tvåtrådiga ledningar, driftskompatibilitet och användning i Ex-områden upp till zon 0/klass 1, div. 1. Pepperl+Fuchs är expert på skydd mot elektriska explosioner och driver aktivt utvecklingen inom Ethernet-APL-projektet. Redan 2015 visade en separat demonstratör en miniatyrversion av processanläggningsarkitekturen med Ethernet-APL.

YouTube-videor

Ethernet Advanced Physical Layer – eller Ethernet-APL – omfattar långa kabellängder, explosionsskydd och driftskompatibilitet, vilket möjliggör kontinuerlig och transparent kommunikation över alla hierarkinivåer. Trailern ger en glimt av den här banbrytande tekniken... 

I den här videon demonstrerar Michael Kessler, vice VD för komponenter och teknik, i divisionen Processautomatisering på Pepperl+Fuchs, den typiska kommunikationsarkitekturen på en processanläggning med signalöverföring via Ethernet…

Ethernet Advanced Physical Layer passar alla processanläggningar eftersom installationsarkitekturen ger flexibilitet och explosionsskydd för alla typer av riskområden. Videon illustrerar typiska topologier för processautomatisering…

Titta på Pepperl+Fuchs onlinemöte

I den här paneldiskussionen pratade Gerd Niedermayer från BASF med experter från Pepperl+Fuchs om utmaningarna och fördelarna med framtida kommunikation via Ethernet-APL inom processautomatisering och den första testinstallationen vid BASF …

För att kunna förse processindustrin med Ethernet Advanced Physical Layer måste fyra attribut standardiseras: kommunikation, strömförsörjning, installation och explosionsskydd. Andreas Hennecke, produktmarknadsföringschef på Pepperl+Fuchs, illustrerar de här attributen i detalj ...

I den här presentationen tar Michael Kessler, vice VD för komponenter och teknik på Pepperl+Fuchs, upp de faktorer som ledde till det största samarbetet i processindustrins historia …

Topologier

Layout, mindre anläggningar

Ethernet APL | Kompakt anläggningslayout

Ethernet-APL är utformat för att stödja alla relevanta installationstopologier. Den här topologin visar infrastrukturen för mindre eller inomhusinstallationer inom kemiska och farmaceutiska industrier. Här finns Ethernet-APL-fältströmbrytarna ofta i kopplingsdosor eller styrskåp i säkra områden eller Ex-områden upp tillzon 2, division 2. Den maximala kabellängden är upp till 200 m för instrumentet. Ex-skyddet i systemet bygger på egensäkerhet.

Layout, större anläggningar

Layout för Ethernet APL-anläggning med lång räckvidd

Den här topologin ger ett exempel på installationer med lång räckvidd inom olje- och gasindustrin. Den möjliggör kabellängder på upp till 1 000 m mellan strömbrytarna på trunksegmentet. Här är Ethernet-APL-fältströmbrytarna konstruerade för användning i Ex-områden, som normalt är zon 1 och 2 eller division 2. De drivs normalt av Ethernet-APL-fältströmbrytaren och distribuerar både kommunikationssignaler och ström till fältenheterna via spurs. Den här Ethernet-APL-installationen uppfyller även alla krav på explosionsskydd med förhöjd säkerhet eller egensäkerhet. För fältbussanvändare erbjuder denna topologi en tydlig migrationsväg för brownfield-projekt.

Projektöversikt

APL Project Overview

Kontakta

Har du några frågor om Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.