Driving innovation.
Achieving flexibility.
Improving simplicity.

UMB800

All stainless steel ultrasonic sensor

Funktioner

Ultrakompakt sensor helt av rostfritt stål

Ultrakompakt sensor helt av rostfritt stål

Med en diameter på 18 mm och en längd på endast 55 mm är UMB800 den mest kompakta ultraljudssensorn i sin klass. Kapslingen är helt av rostfritt stål (1.4404/316L) och allt material är FDA-kompatibelt. Stort avkänningsområde och mycket kompakt konstruktion ger nya automationsmöjligheter i hygientillämpningar och inom andra krävande områden.
EHEDG- och ECOLAB-certifiering

EHEDG- och ECOLAB-certifiering

Sensorn är certifierad av EHEDG och ECOLAB och dess specialkonstruerade monteringsfläns uppfyller kraven för användning i områden med produktkontakt inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrierna. Integrationen är mycket enkel: Inga rengöringsprocesser behöver ändras när sensorn monteras i befintliga system.
Tål kemikalier och rengöringsmedel

Okänslig för kemikalier och rengöringsmedel

Den robusta konstruktionen helt i rostfritt stål innebär att ultraljudssensorn UMB800 tål starka kemikalier och rengöringsmedel. Tåligheten gör det möjligt att använda enkla rengöringsprocedurer med korta rengöringscykler vilket ökar maskinens totala tillgänglighetstid.
IP68/IP69K innebär att enheten är tvättbar och kan rengöras med ånga

Tålig mot höga temperaturer och tvättbar

Ultraljudssensorn UMB800 har kapslingsklass IP68/IP69K och tål därför rengöring med ånga under högt tryck. Dessutom är den tålig mot kraftiga temperaturvariationer och fortsätter fungera även vid kontinuerliga arbetstemperaturer upp till 85 °C.

Designad för höga krav

Blindzon på endast 70 mm
Avkänningsområde på upp till 800 mm
Tillförlitlig, färgoberoende mätning
Sensor och monteringsfläns med EHEDG-certifiering
Mycket enkel montering utan verktyg
Snabb och enkel rengöring

UMB800 - designed for high requirements

Följer bestämmelser för automationskomponenter inom hygientillämpningar. Den speciella designen på våra ultraljudssensorer UMB800 motsvarar alla vanliga krav för användning inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrierna

UMB800 Användningsområden

Detektera och paketera livsmedel på ett säkert sätt i automatiserade maskiner

När livsmedel förpackas av automatiserade maskiner måste varje förpackning fyllas med rätt kvantiteter innan den termoformade plastbrickan förseglas. Ultrasonic sensor UMB800 detekterar varan oavsett färg, yta eller mängden fukt. Stor detekteringsräckvidd och tillförlitlig omkoppling möjliggör möjliggör detektering av förpackningar med olika fyllnadsnivåer som alla kan kontrolleras. Sensorns hygieniska utformning gör att risken för förorening av livsmedlen kan undvikas.

Ultraljudssensor UMB800 detekterar livsmedel

Processäkerhet vid dispensering av tabletter, kapslar och granulat

Läkemedelsprodukter som förpackas i blisterförpackningar eller tappas på flaskor förvaras temporärt i maskinens matartrattar så att flödet alltid kan hållas konstant under förpackningsprocessen. Det är lika viktigt att kunna detektera lägsta fyllnadsgrad som att förhindra att behållaren överfylls vid produktfyllningsområdet. Med UMB800 kan fyllningsnivåer och gränsnivåer detekteras och mätas direkt i matartrattarna.

Ultraljudssensor i läkemedelstillämpning

Är du intresserad av fler exempel på hur ultraljudssensorer används? Hämta vår teknikguide

Hämta teknikguiden för ultraljudssensorer nu

”Technology Guide Ultrasonic Sensors” från Pepperl+Fuchs finns nu att hämta utan kostnad. Teknikguiden bygger på över 30 års erfarenhet av ultraljudssensorer och är givande läsning för både nybörjare och avancerade användare. Som bonus innehåller teknikguiden inbäddade animationer. Hämta ett eget exemplar utan kostnad och få värdefull information och råd.

Övervakning i beläggningsprocesser

Innan metalldelarna kan beläggas eller lackeras måste alla rester av olja och fett avlägsnas från ytan. Det här utförs i ett syrabad. Här övervakar två ultraljudssensorer metalldelarna före och efter det att de doppats i tanken. Om en del blir kvar kan processen stoppas omedelbart. Vätskans nivå i tanken kan regleras med en ultraljudssensor. Om vätskan sjunker till miniminivån avger UMB800 en signal varvid automatisk påfyllning av syra startas. När maximinivån nås stänger ultraljudssensorn av syratillförseln.

Ultraljudssensorn UMB800 i kemitillämpning

Se UMB800 i funktion

Kontakta