WILSEN.sonic.level


IoT-sensor för smart fyllnadsnivåhantering

WILSEN.sonic.level

Industrianvändning

IoT-ultraljudsgivare för industrianvändning

Den batteridrivna IoT-ultraljudsgivaren WILSEN.sonic.level från Pepperl+Fuchs har utvecklats i enlighet med industrikrav. Den registrerar fyllnadsnivå och positionsbestämning för behållarna där den är installerad och överför dessa data till internet på ett säkert sätt.
Enhetshantering

Bekväm enhetshantering via appen för mobila enheter

Med hjälp av den lättanvända appen WILSENcontrol för Android kan WILSEN.sonic.level konfigureras för det avsedda ändamålet på driftsplatsen via Bluetooth® LE.
Systemflexibilitet

Standardiserad LPWAN-teknik för hög systemflexibilitet

Genom att standardiserad radioteknik med låg strömförbrukning som LoRaWAN® används kan användaren välja den bästa programvarulösningen för deras behov.
Marknadsledande

Ultraljudsexpertis från marknadsledaren

Pepperl+Fuchs är marknadsledande inom ultraljudsgivare för industri. Vi har ett brett utbud av standardsensorer. Vi kan också göra projektrelaterade anpassningar för enskilda kunder.
Sensorik4.0®: Banar väg för Industry 4.0

Optimera dina företagsprocesser med sensorer för Sakernas internet

Trådlösa IoT-sensorer gör behållare, tankar och silor smarta. Den batteridrivna trådlösa nivåsensorn WILSEN.sonic.level används främst inom sektorerna smarta städer, smart logistik, smart jordbruk och smart miljö. Sensorparametrarna gör att den kan justeras för en mängd olika installationsvillkor och för att detektera olika material.

Med den standardiserade LoRaWAN®-tekniken kan sensorn automatiskt överföra relevanta data flera kilometer under flera år. WILSEN.sonic.level har alla viktiga egenskaper som krävs i utmanande industritillämpningar och den anslutning och hantering som IoT-sensorer ger.

Pepperl+Fuchs är medlem i LoRa Alliance® och arbetar med att leverera produktinteroperabilitet och global driftsättning av den här tekniken.





IoT-systemet

Beskrivning av WILSEN IoT-sensorsystem

Förutom sensorer och dataöverföring omfattar ett IoT-sensorsystem mottagningsplatsen för sensordata på internet. I LoRaWAN®-system är gatewayen ansvarig för att konvertera sensordata till ett Ethernet-kompatibelt protokoll.

Den skickar konverterade data till nätverksservern, som först dekrypterar data och sedan vidarebefordrar dem till relevant programserver. Sensordata bearbetas där och är klara att visas på den grafiska displayen.

WILSEN.sonic.level-sensorerna är parametriserade med hjälp av en app för mobila enheter så att de är optimalt konfigurerade för den tillämpning som krävs på driftsplatsen.

Hur fungerar det?

IoT-sensor

IoT-sensorn WILSEN.sonic.level

Multisensor

WILSEN.sonic.level överför mer än bara fyllnadsnivådata. GPS-data från sensorn gör att behållare kan spåras medan ytterligare information som temperaturvärden och batteriladdningsstatus möjliggör förebyggande underhåll.

App för mobil enhet

Med WILSEN.sonic.level behöver du inte justera enskilda sensorer med tryckknappar eftersom parametrering och nätverksregistrering utförs på den mobila enheten med en Android-app (WILSENcontrol) via Bluetooth® LE.

Standardiserad

WILSEN.sonic.level är inte kopplad till ett specifikt system utan den kan integreras i alla LoRaWAN®-nätverk. Det är enkelt att använda leverantörsoberoende programvara och att snabbt utveckla och anpassa IoT-lösningar.

Industrianvändning

WILSEN.sonic.level skiljer sig från andra IoT-sensorer eftersom den är lämplig för industrianvändning. Den har en robust kapsling med IP66/67-skydd och kan även användas utomhus vid temperaturer på -25 °C till +70 °C.

Smart miljö

Den trådlösa sensorn WILSEN.Sonic.level övervakar floder, sjöar och flodbassänger. Den överför ytterligare information som temperatur, geolokalisering och batteristatus även över många kilometer, vilket bidrar till bättre skydd mot översvämning.

Tillämpningar

Smart jordbruk

Det moderna jordbruket levererar både mat och energi. På WILSEN.Sonic.level kan jordbrukare övervaka fyllnadsnivån i distribuerade matsilor eller en grop för biogas. Genom att använda ett sådant IoT-system frigör den jordbrukaren från inspektionsrundor och skapar utrymme för viktiga uppgifter i sin effektiva drift.

Smart logistik

Smart logistik

Det får inte ta slut på råmaterial eller förbrukningsmaterial i effektiva leveranskedjor i en globaliserad värld. Med WILSEN.sonic.level går det att fastställa fyllnadsnivån i tankar eller silor, vilket ger leverantören möjlighet att erbjuda sina kunder ett logistiksystem som är skräddarsytt efter deras behov.

Smarta städer

Smarta städer

Kraven som ställs på städer och kommuner om att erbjuda invånarna bekväma, miljövänliga boenden ökar. WILSEN.sonic.level möjliggör intelligent avfallshantering. Fyllnadsnivåerna för behållare med glasavfall, gamla kläder och återvinningsbart material övervakas på distans så att behållarna endast töms när de är fyllda till en viss nivå.

LoRa-topologier

LoRa-teknik

Många fördelar för dina tillämpningar

LoRa-teknik har ett antal fördelar som är särskilt lämpade för användning med IoT-sensorer, t.ex. WILSEN.sonic.level:

  • Anslutning av enheter upp till 15 km bort, eftersom den kan passera genom byggnadsväggar
  • Global tillgänglighet och leverantörsoberoende för snabb driftsättning av IoT-tillämpningar
  • Minimal strömförbrukning under överföring, vilket innebär att en sensor kan fungera i flera år utan att batteriet behöver bytas
  • Dataöverföring via radio, vilket innebär att du slipper sensorkabelkrav
  • Hög säkerhet och integritet tack vare autentisering och heltäckande kryptering
  • Låga användningskostnader tack vare ett licensfritt frekvensband

De här egenskaperna innebär att LoRa kan användas för att skapa mycket stora trådlösa nätverk för att implementera tillämpningar för städer och kommuner. Det kan också användas för att konfigurera kostnadseffektiva privata nätverk på företagsanläggningar. Diagrammet till höger visar versionernas topologiska skillnader.

Om du vill lära dig mer om fördelarna med LoRaWAN ® får du gärna läsa vår onlineartikel:

Kontakta