WILSEN.sonic.level


IoT-sensor för smart fyllnadsnivåhantering

WILSEN.sonic.level

Industrianvändning

IoT-ultraljudssensor för industrianvändning

Den batteridrivna IoT-ultraljudssensorn WILSEN.sonic.level från Pepperl+Fuchs har utvecklats i enlighet med industrikrav. Den registrerar fyllnadsnivå och positionsbestämning för behållarna där den är installerad och överför dessa data till internet på ett säkert sätt.
Enhetshantering

Bekväm enhetshantering via appen för mobila enheter

Med hjälp av den lättanvända appen WILSENcontrol för Android kan WILSEN.sonic.level konfigureras för det avsedda ändamålet på driftsplatsen via Bluetooth® LE.
Systemflexibilitet

Standardiserad LPWAN-teknik för hög systemflexibilitet

Genom att standardiserad radioteknik med låg strömförbrukning som LoRaWAN® används kan användaren välja den bästa programvarulösningen för deras behov.
Marknadsledande

Ultraljudsexpertis från marknadsledaren

Pepperl+Fuchs är marknadsledande inom ultraljudssensor för industri. Vi har ett brett utbud av standardsensorer. Vi kan också göra projektrelaterade anpassningar för enskilda kunder.
Sensorik4.0®: Paving the Way for Industry 4.0

Optimize your Business Processes with Sensors for the Internet of Things

Wireless IoT sensors make containers, tanks, and silos smart. The WILSEN.sonic.level battery-operated wireless level sensor is used primarily in the smart city, smart logistics, smart farming, and smart environment sectors. The sensor parameters allow it to be adjusted for a very diverse range of installation conditions and for detecting different materials.

The standardized LoRaWAN® technology allows the sensor to autonomously transmit the relevant data over a range of many kilometers for several years. The WILSEN.sonic.level therefore combines all of the important properties required in challenging industrial application scenarios with the connectivity and manageability of an IoT sensor.

As a member of the LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs is commited to delivering product interoperability and worldwide deployment of this technology.

IoT-systemet

Beskrivning av WILSEN IoT-sensorsystem

Förutom sensorer och dataöverföring omfattar ett IoT-sensorsystem mottagningsplatsen för sensordata på internet. I LoRaWAN®-system är gatewayen ansvarig för att konvertera sensordata till ett Ethernet-kompatibelt protokoll.

Den skickar konverterade data till nätverksservern, som först dekrypterar data och sedan vidarebefordrar dem till relevant programserver. Sensordata bearbetas där och är klara att visas på den grafiska displayen.

WILSEN.sonic.level-sensorerna är parametriserade med hjälp av en app för mobila enheter så att de är optimalt konfigurerade för den tillämpning som krävs på driftsplatsen.

How Does It Work?

The IoT Sensor

IoT Sensor WILSEN.sonic.level

Multisensor

The WILSEN.sonic.level transmits more than just fill level data. GPS data from the sensor allows containers to be tracked, while further information such as temperature values and battery charge status allows for predictive maintenance.

Mobile Device App

The WILSEN.sonic.level eliminates the need to laboriously adjust individual sensors via push buttons since parameterization and network registration are carried out on the mobile device using an Android app (WILSENcontrol) via Bluetooth® LE.

Standardized

The WILSEN.sonic.level is not tied to specific systems—it can be integrated into any LoRaWAN® network. It is easy to use vendor-independent software and quickly develop and customize IoT solutions.

Industrial Use

Its suitability for industrial use sets the WILSEN.sonic.level apart from other IoT sensors—it has a rugged housing with IP66/67 protection and can also be used outdoors at temperatures of -25 °C … +70 °C.

Användningsområden

Smarta städer
Kraven som ställs på städer och kommuner om att erbjuda invånarna bekväma, miljövänliga boenden ökar. WILSEN.sonic.level möjliggör intelligent avfallshantering. Fyllnadsnivåerna för behållare med glasavfall, gamla kläder och återvinningsbart material övervakas på distans så att behållarna endast töms när de är fyllda till en viss nivå.
Smart logistik
Det får inte ta slut på råmaterial eller förbrukningsmaterial i effektiva leveranskedjor i en globaliserad värld. Med WILSEN.sonic.level går det att fastställa fyllnadsnivån i tankar eller silor, vilket ger leverantören möjlighet att erbjuda sina kunder ett logistiksystem som är skräddarsytt efter deras behov.
Smart jordbruk
Det moderna jordbruket tillhandahåller både mat och energi. Med WILSEN.sonic.level kan jordbrukaren fjärrövervaka fyllnadsnivån för distribuerade matsilor eller biogödselbehållare och därmed styra sin gård mer effektivt.
Smart miljö
Den globala klimatförändringen hotar livsmiljöer för vilda djur och växter. WILSEN.sonic.level övervakar nivåerna för floder, sjöar och avrinningsområden, och kan på så sätt ge en tidig varning vid annalkande katastrofer.
LoRa-topologier

LoRa-teknik

Många fördelar för dina tillämpningar

LoRa-teknik har ett antal fördelar som är särskilt lämpade för användning med IoT-sensorer, t.ex. WILSEN.sonic.level:

  • Anslutning av enheter upp till 15 km bort, eftersom den kan passera genom byggnadsväggar
  • Global tillgänglighet och leverantörsoberoende för snabb driftsättning av IoT-tillämpningar
  • Minimal strömförbrukning under överföring, vilket innebär att en sensor kan fungera i flera år utan att batteriet behöver bytas
  • Dataöverföring via radio, vilket innebär att du slipper sensorkabelkrav
  • Hög säkerhet och integritet tack vare autentisering och heltäckande kryptering
  • Låga användningskostnader tack vare ett licensfritt frekvensband

De här egenskaperna innebär att LoRa kan användas för att skapa mycket stora trådlösa nätverk för att implementera tillämpningar för städer och kommuner. Det kan också användas för att konfigurera kostnadseffektiva privata nätverk på företagsanläggningar. Diagrammet till höger visar versionernas topologiska skillnader.

Kontakta