Kanban på nästa nivå

Digital Kanban-hantering

Fördelar

Heltäckande digitalisering

Heltäckande digitalisering

Marknadens första lösning som har en helhetssyn när det gäller digitalisering av Kanban-rack.
Optimerade processer

Optimerade processer

Sorteringssystemet gör det enklare att hitta material, medan aktuella lagernivårapporter möjliggör löpande lagerinventering.
Ökad flexibilitet

Ökad flexibilitet

Omfattande digital information driver kostnadseffektiva arbetsflöden för en mängd olika produktversioner.
Redo för eftermontering

Redo för eftermontering

Befintliga Kanban-system vid brownfield-anläggningar kan digitaliseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt vid ett senare tillfälle.
Heltäckande digitalisering
Det digitala Kanban-hanteringssystemet är marknadens första lösning som erbjuder en komplett digital avbildning av fysiska Kanban-rack. Så fort en medarbetare tar bort en liten lastbärare från racket registreras materialuttaget i realtid och en ny beställning utlöses. Den manuella processen med att flytta enskilda Kanban-kort som innebar större risk för fel krävs inte längre, beställningscyklerna är kortare och inköpsprocesserna kan styras mer effektivt.
Optimerade processer
Visualiseringar av sorteringssystemet som är lätta att förstå från det digitala Kanban-hanteringssystemet gör att man slipper tidskrävande sökprocesser och fel vid påfyllning av hyllor. Dessutom innebär automatisk registrering av uttag från små lastbärare att manuella meddelanden om tomma utrymmen, som ofta förekommer i konventionella Kanban-system, inte längre behövs. Uttag registreras omedelbart och automatiskt. Realtidsinformation om lagerstatus i racken gör det möjligt att inventera löpande, så att det alltid är enkelt att hitta behållare och material.
Ökad flexibilitet
Det digitala Kanban-hanteringssystemet ökar kostnadseffektiviteten avsevärt för en mängd olika produktversioner. Lagernivåer och behov kan synkroniseras i realtid, oavsett plats, vilket optimerar interna processer och lagring. Samtidigt eliminerar detta helt den statiska processen med att allokera material till rack och tillhörande administrativa kostnader. Systemet erbjuder marknadens bästa skalbarhetsnivå. Produktionslinjerna kan därmed konverteras efter behov och enkelt utökas baserat på modulstrukturen.
Redo för eftermontering
Det digitala Kanban-hanteringssystemet passar också utmärkt för brownfield-miljöer med eftermontering. Den maskinvara som krävs består av en komponentsats med en enda källa som är enkel att integrera med alla komponenter som krävs för att digitalisera ett Kanban-rack. Programvaran i lösningen har utformats för maximal interoperabilitet med olika IoT-lösningar och ERP- eller MES-system. Som helhet säkerställer lösningen att befintliga Kanban-processer också kan digitaliseras snabbt och till lägsta tänkbara kostnad.
En smart Kanban-programvarutjänst

Programvaruintegrering

Programvaran som har tagits fram av Neoception ger central logik för att läsa och aggregera lokala sensordata. Med hjälp av smart mönsterigenkänning kan programvara avgöra om, när och hur en lådrörelse inträffade på de olika spåren i Kanban-racket. Kortare, oavsiktliga aktiveringar filtreras noggrant och ignoreras. Nexeed Industrial Application System från Bosch Connected Industry ligger på en högre nivå och meddelas endast när tydliga händelser har identifierats. Kanban-tjänsten styr RFID-läshuvudena och lysdioderna.

Utöver driftsfunktioner innehåller tjänsten ett onlinegränssnitt för enkel maskinvaruinstallation, driftövervakning och felsökning. Uppdateringarna går snabbt och säkert och kan implementeras via direktåtkomst till huvudstyrenheten. Kontinuerliga kontroller av alla komponenternas funktioner möjliggör omfattande tillståndsövervakning. Resultatet av övervakningen visualiseras som drifttillstånd via stackljuset.

Hur fungerar systemet?

Fullständig rackkontroll

Banstyrning

När det gäller att tillhandahålla djupgående information är det digitala Kanban-hanteringssystemet mycket bättre än konventionella lösningar: Varje rack har en komponentsats som består av en fotoelektrisk ljusskena, en särskild rackstyrenhet och en LED-modul för visualisering av sorteringsinstruktionerna.

Individuell visuell bakgrundsbortbländning monteras på den särskilt utvecklade sensorskenan, som finns i olika längder. Bakgrundsbortbländningen identifierar mönster i programvaran nästan i realtid. Dessa mönster gör det möjligt att dra slutsatser om rackens rörelser. Baserat på den här informationen använder LED-modulen signaler med olika färger för att visa operatören om lådan har placerats på rätt spår eller inte.

Den välbekanta flata AS-Interface-kabeln med piercing-teknik gör det möjligt för operatörerna att ansluta racken på ett snabbt och flexibelt sätt.

Insikter från experter inom digital Kanban-hantering

Få en kort presentation av hur företagen kombinerade anpassade industrisensorer och IoT-programvara för att utveckla marknadens första lösning för heltäckande digitalisering av Kanban-rack.

I den här videon presenterar Tobias Kehl, produktägare vid Neoception, den ”smarta stormarknaden”. Den har ett digitalt Kanban-hanteringssystem som har utvecklats i samarbete mellan Neoception, Bosch Connected Industry och Pepperl+Fuchs.

I vår paneldiskussion om digital Kanban-hantering delar Sebastian Pesch, Stefan Schumacher (Bosch Connected Industry), Bernd Fischer och Fabian Ritter (Neoception GmbH) med sig av insikter i projektet med att utveckla en ”smart stormarknad”.

Experterna

Djupdykning

Förstå hur systemet utvecklades

Hur har Kanban-system utvecklats genom åren? Vilka svagheter lider de av än i dag? Hur skiljer sig det digitala Kanban-hanteringssystemet från konventionella system? Pepperl+Fuchs tidskrift ”amplify” besvarar dessa frågor.

Rapport

Hämta nu utan kostnad!

Vill du få ytterligare djupgående information om digitalisering av Kanban-system? Tobias Kehl, Digitalization Engineer på Neoception, har skrivit en exklusiv rapport om det här ämnet. I det här PDF-dokumentet förklaras grundläggande Kanban-arbetsflöden och optimeringspotentialen framhävs. Det finns även information om molnintegrering och tillhörande säkerhetsaspekter.

Visuella översikter över processekvenser, maskinvarukomponenter och programvaruarkitekturer gör det enkelt att förstå hur alla dessa element hör samman.

Hämta den kostnadsfria programvaran nu!

Rapport om Kanban-system

Kontakta oss