Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

Ethernet IO-moduler
med IO-Link-huvudenhet

Fördelar

Multiprotokoll

Multiprotokollslösning

Multiprotokollslösningen möjliggör direkt Ethernet-kommunikation från alla standard-PLC:er till fältbussmodulerna. Modulerna hanterar PROFINET, EtherNet/IP och EtherCat som minskar antalet komponenter som krävs, vilket stöder standardisering inom fabriksdesign. Det här förenklar också maskinkonstruktion för internationella marknader eftersom en modul täcker flera olika behov.
Innovativ kommunikationsteknik för bättre prestanda

Förbättrad anslutning

Den L-kodade M12-kontakten tillåter högre ström, upp till 2x16 A, vilket ger 70 % ökad prestanda. Som ett resultat krävs färre strömkablar, högre topplast kan hanteras och fler moduler kan kedjekopplas med varandra. Den övergripande standardiseringen av den kompakta M12-kontakten ger driftspersonal maximal effektivitet och enhetlig systemdesign.
Smart decentralisering för effektiva processer

Smart decentralisering

De nya Ethernet IO-modulernas inbyggda logik gör att problem kan lösas i själva modulen och det behövs mindre styrning. Det förkortar svarstider och minskar kostnaderna för kommunikation, vilket ger mer effektiva processer.
Ethernet IO-moduler med IO-Link-huvudenhet

IO-Link

Kommunikation mellan IO-Link-sensorer/-manöverdon och en fältbussmodul med inbyggd IO-Link-huvudenhet möjliggör parametrisering, överföring av process- och statusdata och utökad diagnostik. Den här kommunikationsbasen utgör en grund som Sensorik4.0®-tillämpningar kan användas till i framtiden och öppnar upp för nya fördelar inom fabrikstransparens.

Sensorik4.0®: Framtidssäker automation med IO-Link

Ethernet IO-moduler med IO-Link-huvudenhet

IO-Link-enhetens egenskaper

Möjliggör kontinuerlig diagnostik och parametrisering ända ner på sensor-/manöverdonsnivå
Enklare ersättning och idrifttagning av enheten: Automatisk överföring av förkonfigurerade parametrar när flera sensorer är anslutna.
Stöder 8 IO-Link-kanaler för sensorer (typ A) och manöverdon (typ B)
Baserat på enkelt och ekonomiskt kablage med oskärmade standardkablar
Är framtidssäker tack vare IO-Link-standarden IEC 61131-9

Decentraliserad logik förenklar PLC-programvara

Med lokal kontroll och decentraliserad drift krävs inte fältbusskommunikation och programvarukomponenter i huvudkontrollpanelen, endast diagnostiska data skickas uppåt.

Fördelen med det här är tydlig i ett transportsystem, där delar sorteras utifrån position och storlek och, om nödvändigt, tas bort via ett styrsystem med tryckluft. Processen kräver otroligt snabba reaktionstider, vilket kan uppnås genom att direkt ansluta ingångar och utgångar till modulen.

Snabba reaktionstider är möjliga eftersom det inte behövs ytterligare tid för kommunikation och du inte behöver förlita dig på andra processer som kan göra att det tar längre tid.

illustration ICE1 modules with S2 redundancy

IO-Link Master for High-Reliability Systems


ICE1 Series with S2 Redundancy

To prevent unplanned downtimes and associated costs in critical applications such as in the chemical or pharmaceutical industry, Pepperl+Fuchs has developed a IO-Link master with S2 redundancy. It establishes a redundant synchronization mechanism, ensuring that a fallback PLC takes over process control in the event of an error. The primary controller is used for cyclic communication, while the secondary controller only runs in the background and takes over communication if required.

Their resistant, diecast zinc housing and the extended temperature range make the ICE1 modules with S2 redundancy ideally suited for demanding applications in the chemical and pharmaceutical sectors.

Snabb diagnostik, maximal transparens

Modulerna bibehåller maximal transparens i processen: Diagnostiska parametrar kan övervakas direkt från modulen via ett webbgränssnitt eller kommuniceras tillbaka till PLC:n. En integrerad webbserver gör att du kan komma åt enheten direkt via en webbläsare. På så sätt kan du se viktig information och ändra nätverksparametrar som IP-adresser och subnätmasker.

Det finns lysdioder på modulerna som regelbundet ger statusinformation och möjliggör kanalspecifik diagnostik. Det gör att produktiviteten ökar eftersom fel kan upptäckas och åtgärdas mer effektivt.

 

Snabb diagnostik ger transparens

Kontakta

Pepperl+Fuchs Ethernet IO-moduler driver på standardisering, eliminerar komplexiteten och maximerar prestanda. Kontakta oss för att få reda på mer om den nya generationen fältbussmoduler.