Modernisera system.

Spara kostnader.

Förbättra effektiviteten.

Remote I/O-gateway för Ethernet inom processautomation

Fördelar

Kostnadseffektiv anslutning

Kostnadseffektiv anslutning

När du vill modernisera din styrteknik med PROFINET och samtidigt återanvända dina befintliga analoga givare och manöverdon är PROFINET-gatewayen enheten du behöver – kostnader sänks och komplexiteten minskar.
Redo för stora datamängder

Redo för stora datamängder

PROFINET-gatewayen är utformad för applikationer som samlar och analyserar stora datamängder. Genom att använda PROFINET och HART IP samtidigt överförs processdata och enhetens statusinformation till mastersystemet via samma anslutning i realtid.
Inbyggd redundans

Inbyggd redundans

PROFINET-gatewayen förhindrar driftstopp genom att säkerställa nätverksstabilitet för kritiska applikationer. Två Ethernet-gränssnitt möjliggör ett intelligent redundanskoncept: Gatewayen har en integrerad switch som alltid säkerställer nätverksfunktionen.
Intuitiv användarvänlighet

Intuitiv användarvänlighet

PROFINET-gatewayen har den största pekskärmen på marknaden för den här typen av enheter och erbjuder enastående användarvänlighet. RGB-lysdioder och skärmsymboler överensstämmer med NAMUR 107 och visar information på ett tydligt och standardiserat sätt.

Ex-Protection 4.0 – Integrerad kommunikation i processanläggningar

Ex Protection 4.0-logotyp

Fältenheter i processanläggningar samlar in värdefull ytterligare data om deras eget tillstånd och miljö. Hittills har denna information sällan kunnat användas på grund av en brist på kontinuerliga kommunikationskanaler från fältet till kontrollrummet.

Men Industry 4.0-tillvägagångssätt som tillståndsövervakning och förebyggande underhåll kräver den här informationen. Därför utvecklar vi produkter som den nya PROFINET-gatewayen som är skräddarsydd för att uppfylla dessa krav. Tack vare den kraftfulla processorn och det stora minne skapas en brygga mellan fältnivån och Ethernet-baserade nätverksstrukturer.

Förutom avancerade produktlösningar arbetar vi även med olika partner för att maximera tillgängligheten av data – oavsett om det är i kontrollrummet, molnbaserade system eller till och med på mobila enheter. För oss är detta Ex-Protection 4.0.

Nästa generations datakommunikation inom processindustrin

Fjärr-I/O-lösning med PROFINET-gateway

PROFINET-gatewayen stöder HART/HART IP för att överföra processvariabler och ytterligare statusinformation från fältenheter. Samtidigt kan HART IP användas för effektiv resurshantering.

Med två Ethernet-gränssnitt och integrerat MRP (Media Redundancy Protocol) är den nya PROFINET-gatewayen också perfekt för att konfigurera ringnätverk med hög tillgänglighet. Vid behov initierar redundanshanteraren automatisk omkonfigurering av nätverket och ser till att de segment som inte påverkas av felet kommunicerar.

PROFINET-gatewayen har utvecklats i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna. Säkerhetsfunktionerna omfattar en brandvägg och ett skrivskyddat filsystem för att förhindra skadlig programvara.

Stor pekskärm för diagnostik på plats och statusinformation

Justerbar skärm för Profinet-gateway

PROFINET-gatewayen har den största pekskärmen som finns på marknaden för den här typen av enhet. RGB-lysdioder och skärmsymboler följer NAMUR 107-standarden och indikerar enhetens och fältenhetens status genom att visa diagnostik- och statusinformation på ett tydligt och standardiserat sätt.

Möjliga kontroller omfattar kommunikationsstatus med mastersystemet, intern busstatus, HART-enhetsidentifiering och identifiering av felaktiga moduler. Det gör att antalet driftstopp minskar och sänker kostnaderna. Gatewayen kan konfigureras bekvämt ute på fältet via pekskärmen.

Different Information—One Connection

The PROFINET gateway supports HART/HART IP and enables the transmission of process variables and additional status information from field devices at high speed.

Öppna dörren till Industry 4.0

Den nya 2-zons klass I/div. 2-certifieradremote I/O PROFINET-gateway från Pepperl+Fuchs öppnar dörren för Industry 4.0-applikationer inom processindustrin och sätter nya standarder för hantering, användarvänlighet och säkerhet.

PROFINET-gateway – en del av det pålitliga LB Remote I/O System

Fantastisk prestanda med hög packningsdensitet
Lösningar från en enda källa
Experter inom explosionsskydd

Kontakta