Klarar alla väder.

Störningsfri mätning av avstånd och hastighet. Även i regn, dimma, vind eller damm.

Industriella radarsensorer med CAN-gränssnitt

Detekteringsavstånd på mer än 25 m

Detekteringsavstånd på mer än 25 m

Tack vare avancerad FMCW-radarteknik kan Pepperl+Fuchs radarsensorer detektera målobjektens avstånd såväl som hastigheter och rörelseriktningar – på mer än 25 m avstånd.
Tillförlitliga under alla förhållanden

Tillförlitliga under alla förhållanden

Industriella radarsensorer producerar tillförlitliga mätresultat även under de mest ogynnsamma förhållandena. Detta säkerställs via en kombination av en driftsprincip med låga störningar, robust CAN-teknik, hög skyddsgrad (IP68/69) och utökat temperaturområde.
Enkel penetrering av störningsmål

Enkel penetrering av störningsmål

Radarsensorer har nästan inga begränsningar: De elektromagnetiska vågor sensorerna avger kan enkelt penetrera de flesta typerna av material, vilket gör det möjligt att undertrycka störande mål med lägre reflektering än det faktiska målet.
Förberedda för mobila maskiner

Förberedda för mobila maskiner

Med samplingsfrekvenser på upp till 200 Hz detekterar radarsensorer från Pepperl+Fuchs rörelsehastigheter inom intervallet -80 – +80 m/s. Tillsammans med E1-jämförbara EMC-värden, CANopen-gränssnitt och fordonstypiska kontakter innebär detta att de passar perfekt för användning på mobila maskiner.
 

Jämfört med andra sensorfunktionsprinciper erbjuder radarvågor unika fördelar

Radarteknik

Unik – i många avseenden

Jämfört med andra sensorfunktionsprinciper erbjuder radarvågor unika fördelar:

  • De är nästan helt okänsliga för störningar och sprids med nära ljusets hastighet
  • De reflekteras i viss utsträckning av alla material
  • De kan penetrera de flesta typerna av material till en viss grad

Pepperl+Fuchs FMCW-radarsensorer (frekvensmodulerad kontinuerlig våg) drar fördel av dessa egenskaper och gör dem tillgängliga i form av en lösning som uppfyller de högsta industriella kraven: Tre olika mätlägen, långa avstånd, snabba detekteringshastigheter och förmågan att upptäcka praktiskt taget alla mål är bara en dimension hos dessa sensorer.

I tillägg till detta finns det ett urval av anslutningsalternativ som, tillsammans med ett CAN-gränssnitt, möjliggör enkel integrering i tillämpningen. Detta innebär att ett enormt urval av krävande tillämpningar kan lösas med endast en typ av sensor.

Fördelar med FMCW-principen

Bekanta dig nu med de bakomliggande principerna och de resulterande möjligheterna för dig.

 

En fråga om radartvärsnitt

Reflekteringsförmågan eller det så kallade radartvärsnittet (RCS) är den avgörande faktorn för detektering av objekt med radarsensorer. Den anges i måttenheten kvadratmeter och beskriver reflektionens omfattning hos en radarvåg som reflekteras tillbaka från ett objekt i sensorns riktning.

Den svarskurva som visas här är ett exempel på det breda område inom vilket Pepperl+Fuchs radarsensorer tillförlitligt detekterar en hörnreflektor där ett radartvärsnitt på 70 m² används som referens.

Mindre detekteringsområden erhålls från objekt med ett lägre RCS eller genom att använda mindre hörnreflektorer (här används 0,5 m² som exempel).

Mätningsegenskaper

Reflekteringsförmågan eller det så kallade radartvärsnittet (RCS) är den avgörande faktorn för detektering av objekt med radarsensorer
Om du vill ta reda på mer om reflektionsegenskaper och användning av hörnreflektorer kan du läsa igenom informationskorten.
Universell avkänningsprincip

En viktig fördel med denna fysiska avkänningsprincip är att radartekniken möjliggör avkänning av i stort sett alla material och därför inte är begränsad till specifika objekt. Men det möjliga detekteringsområdet och mätområdet är beroende av målobjektets reflekterande egenskaper.

Materialberoende

Beroende på materialet reflekteras radarvågorna tillbaka till radarsensorn i olika grader och detekteras därför i större eller mindre utsträckning. Denna reflektionsgrad påverkas dessutom av målobjektets tjocklek, storlek och form. En plan metallyta ger perfekt reflektion och är därför mycket lämplig som målobjekt. På samma sätt kan mindre reflekterande objekt penetreras enkelt av radarvågen, vilket innebär att störande objekt kan undertryckas.

Vinkelberoende

Antalet vågor som reflekteras tillbaka till radarsensorn beror inte minst på vinkeljusteringen mellan sensorn och målobjektet. Om det inte kan säkerställas att sensorn är tillräckligt väl inriktad mot målobjektet i en tillämpning kan så kallade hörnreflektorer användas.

Hörnreflektorer

Om en hörnreflektor av metall är monterad på ett svagt reflekterande objekt eller ett objekt som inte är perfekt inriktat med radarsensorn ökar dess effektiva reflekterande yta avsevärt. Samtidigt används hörnreflektorer som referens för att fastställa radartvärsnitt, svarskurvor och maximala avstånd för radarsensorer.

Mätlägen

Maximum Functionality in Just One Sensor

  • icon01 Closest Distance
  • icon02 Best Reflection
  • icon03 Fastest Velocity
icon01Closest Distance icon02Best Reflection icon03Fastest Velocity
Depending on the application, the industrial FMCW radar sensors from Pepperl+Fuchs can be operated in three different measurement modes. The respective mode is conveniently set up via PACTware without the need for additional parameterization tools. In "closest distance" mode, the object closest to the sensor is detected regardless of the material. This mode is ideal for collision avoidance, i.e., with mobile construction machinery. Any objects that are within the extension range or action radius of the vehicle and boom are reliably detected.

Integrering

Automationskomponenters nyttovärde är helt beroende av möjligheten att integrera dem
Automationskomponenters nyttovärde är helt beroende av möjligheten att integrera dem. Våra FMCW-radarsensorer tar hänsyn till detta i många avseenden: från konstruktionsstrukturen och elanslutningen till signalöverföring, parametrering och funktionssäkerhet – vi har övervägt alla delar för att erbjuda dig en lösning som gör dig nöjd så snart den är integrerad i din tillämpning.
Montering
Anslutningstyper
Kommunikation
Parametrering
Ett roterbart och ledat sensorhuvud gör det möjligt att rikta in radomen i rätt läge i respektive installationssituation
FMCW-sensorer från Pepperl+Fuchs är konstruerade i den beprövade VariKont-L2-modellen. Detta säkerställer ett kompakt format för sensorerna och öppnar dessutom upp för extra frihet. Ett roterbart och ledat sensorhuvud gör det möjligt att rikta in radomen i rätt läge i respektive installationssituation. Ett robust metallfäste med två skruvanslutningar fungerar som ett uttag för sensorhuvudet och förhindrar problem som orsakas av krävande omgivningsförhållanden och maskinvibrationer.

 

Maximal hastighetsminskning på gaffeltruckar

Maximal hastighetsminskning på gaffeltruckar

Hastighet är en avgörande faktor inom materialhantering. Detta gäller även för användning av gaffeltruckar på företagets områden. En hög hastighet är visserligen fördelaktig utomhus och det är oftast lätt att ha en översikt över det omgivande området, men av säkerhetsskäl krävs en viss hastighetsbegränsning i fabriker och lagerbyggnader.

I syfte att hjälpa personalen kan en vertikalt inriktad radarsensor som detekterar lokalens tak eller tvärstag av metall omedelbart fastställa om gaffeltrucken har nått ett inomhusområde. Om så är fallet begränsas den maximala hastigheten automatiskt till en acceptabel nivå och frigörs endast när gaffeltrucken lämnar lokalen. Eftersom tvärstagen av metall är starkt reflekterande är det inte nödvändigt att installera en hörnreflektor i detta fall. Tack vare sensorernas stora räckvidd kan denna tillämpning även implementeras med motsvarande höga tak.

Tillämpningar

Undvikande av kollision för AGV:er

Undvikande av kollision för AGV:er

Säker användning av tunga AGV:er för flytande eller gasformiga medier ställer särskilda krav på sensorteknik. Det är viktigt att ta hänsyn till fordonens dimensioner och det förknippade stora övervakningsområdet, såväl som vädrets inverkan i utomhusområden. Tack vare deras långa mätningsavstånd erbjuder radarsensorer från Pepperl+Fuchs en effektiv lösning för detta, med tillförlitligt skydd mot körningsrörelser. Övervakning av det långa fordonets flanker är också möjlig utan problem tack vare sensorernas långa räckvidd.

Vädrets inverkan utomhus påverkar inte mätningarnas noggrannhet tack vare radartekniken som inte är särskilt känslig för störningar. Ömsesidig störning mellan radarsensorerna som är monterade nära varandra kan också uteslutas med den frekvensmodulering som används.

Avståndsmätning i mobilkranars bommar

Avståndsmätning i mobilkranars bommar

Radarsensorer från Pepperl+Fuchs erbjuder effektiv styrning av mobilkranars bommar. Radarloben på en radarsensor som är monterad inuti huvudbommen är riktad mot en hörnreflektor som är placerad i spetsen på den hydrauliska teleskopdelen. Om teleskopdelen rör sig framåt eller bakåt när bommen är utskjuten eller indragen registrerar sensorn denna avståndsändring och överför dessa värden till kranens styrsystem som utgångspunkt för vidare positioneringsåtgärder.

Via fordonstypiska kontakter som AMP Superseal eller DEUTSCH och CANopen-gränssnittet kan sensorerna integreras enkelt i det inbyggda nätverket. Inte ens smuts som rester av hydraulolja i kranarmen kan försämra radarsensorernas prestanda.

Processoptimering för vägbyggen

Processoptimering för vägbyggen

Under vägbyggen används utläggare och matare ofta i tandem för att lägga vägbanan. Medan båda maskinerna förflyttar sig långsamt matar mataren utläggaren kontinuerligt med material som exempelvis asfalt. Eftersom båda maskinerna styrs manuellt finns det alltid en risk för att avståndet mellan maskinerna ändras utanför den maximala toleransen eller för att bandet på en maskin förskjuts en aning i förhållande till den andra.

Precisionen i detta arbete kan ökas avsevärt tack vare den intelligenta användningen av radarteknik. Mataren är utrustad med ett par robusta radarsensorer från Pepperl+Fuchs som är riktade mot två hörnreflektorer på utläggaren och registrerar avståndsförändringar. Detta innebär att det optimala avståndet mellan maskinerna kan upprätthållas och möjliggör dessutom en exakt samordnad bana eftersom sensorerna och reflektorerna är monterade parvis.

Kontakta