Driving technology.
Ensuring reliability.
Redefining safety.

Säkerhetsreläer med inbyggd diagnostik och LFT

Tredubbelt skydd

Vid en nödsituation i processanläggningar krävs det snabb respons. Sirener, varningsljus eller aktiva kylsystem måste aktiveras på ett säkert sätt i enlighet med proceduren "spänningssatt till säker" (ETS), medan motorstyrenheter eller nödavstängningsventiler stängs av i enlighet med "göra strömlös till säker" (DTS). Pepperl+Fuchs uppnår en ny nivå av tillförlitlighet med nyutvecklade säkerhetsreläer för att trygga säker signalöverföring. Medtredubbla redundanta kopplingskontakter ger gränssnittsmodulen från beprövade K-System tillförlitlig och säkerhetsrelaterad aktivering och avaktivering för applikationer i enlighet med IEC61508 upp till SIL 3.

Funktioner

Intelligenta säkerhetsreläer med 1oo3-arkitektur, diagnos och transparent kabelbrottsdetektering
Certifiering i enlighet med ATEX/IECEx Zon 2 samt UL
Identiska ingångskretsar för alla enheter från hela portföljen
Immunitet mot testpulser från alla vanliga styrsystem

Fördelar

Ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet

De nya säkerhetsreläerna baseras på en 1oo3-arkitektur (en av tre) med tre redundanta kontakter. Detta säkerställer tillförlitlig påslagning eller avstängning – till och med om två kontakter inte fungerar. Förlita dig på hög tillgänglighet hos säkerhetsfunktionerna i fabriken!
Minsta testomfattning

Minsta testomfattning

Tack vare den inbyggda diagnostiska funktionen kontrolleras en av de tre kontakterna automatiskt vid varje omkoppling. Om denna process upprepas årligen innebär detta att gränssnittsmodulen kommer att vara fullständigt testad efter tre år, och då behövs inga ytterligare tester – så att du kan dra nytta av den inbyggda diagnostiken hos omkopplingsfunktionen.
Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig övervakning

Med hjälp av transparent kabelbrottsdetektering (LFT) kan säkerhetsreläerna konstant övervaka signalkabeln. Hitta möjliga kabelbrott på fältsidan och på systemsidan utan behov av ytterligare kabeldragning.
Fullständig kompatibilitet

Fullständig kompatibilitet

Säkerhetsreläerna påverkas inte av testpulser från styrsystemet, vilket innebär att de inte längre utlöser oavsiktliga omkopplingsprocesser. På så sätt är de nya gränssnittsmodulerna kompatibla med alla vanliga utgångskort. Du kan förlita dig på problemfri drift i fabriken.

Reliable Operation with Diagnostics and LFT

The new safety relays are based on a 1oo3 architecture with triple-redundant relays. Together with integrated diagnostics and line fault transparency, the safety relays are very reliable and simplify testing. In this video, learn more about these functionalities

Safe Fire Fighting on Ships

In emergencies such as a fire in the engine room of a ship, a fast response is required: Sprinkler systems must be switched on and the fuel supply to the source of the fire switched off. In this video, see how the new safety relays from Pepperl+Fuchs set a new standard in terms of reliability and safety thanks to their 1oo3 architecture …

1oo3-arkitektur med seriekoppling och parallellkoppling

1oo3-arkitektur för maximal säkerhet

1oo3-arkitekturen – seriekopplad i DTS-applikationer och parallellkopplad i ETS-applikationer – säkerställer maximal tillgänglighet av säkerhetsfunktionendet uppstått fel på upp till två kontakter. Detta ger en säkerhetsmässig fördeljämfört med tvångsförda kontakter: Om en kontakt på ett relä med tvångsförda kontakter inte fungerar, kan detta bara detekteras och manöverdonet slås inte på eller av. Ytterligare kablage för utvärderingskanalerna i styrsystemet – med tillhörande arbetsinsatser och kostnader – krävs för att återge information om positionen för kopplingskontakten. Det nya säkerhetsreläet med 1oo3-arkitektur ger således högre tillförlitlighet och har även enklare funktioner.

Safety Integrity Level (SIL)

As technical equipment can pose a safety risk to people, it is important to identify, quantify and reduce the resulting risks. Based on risk analysis methods, necessary risk reduction is determined.
A low SIL requirement (SIL 1) means that only a comparably low risk reduction is necessary, whereas a higher Safety Integrity Level (for example SIL 3) requires a greater degree of risk reduction. An assessment of a safety relevant system is therefore performed easier if the risk of failure of the relevant components is already known. For that purpose, Pepperl+Fuchs offers a large number of products with a SIL/PL assessment.

Safety Integrity Level

Contact Us

Vill du fråga något om säkerhetsreläerna eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka ett meddelande till oss.