Driving technology.
Ensuring reliability.
Redefining safety.

Säkerhetsreläer med inbyggd diagnostik och LFT

Tredubbelt skydd

Vid en nödsituation i processanläggningar krävs det snabb respons. Sirener, varningsljus eller aktiva kylsystem måste aktiveras på ett säkert sätt i enlighet med proceduren "spänningssatt till säker" (ETS), medan motorstyrenheter eller nödavstängningsventiler stängs av i enlighet med "göra strömlös till säker" (DTS). Pepperl+Fuchs uppnår en ny nivå av tillförlitlighet med nyutvecklade säkerhetsreläer för att trygga säker signalöverföring. Medtredubbla redundanta kopplingskontakter ger gränssnittsmodulen från beprövade K-System tillförlitlig och säkerhetsrelaterad aktivering och avaktivering för applikationer i enlighet med IEC61508 upp till SIL 3.

Funktioner

Intelligenta säkerhetsreläer med 1oo3-arkitektur, diagnos och transparent kabelbrottsdetektering
Certifiering i enlighet med ATEX/IECEx Zon 2 samt UL
Identiska ingångskretsar för alla enheter från hela portföljen
Immunitet mot testpulser från alla vanliga styrsystem

Fördelar

Ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet

De nya säkerhetsreläerna baseras på en 1oo3-arkitektur (en av tre) med tre redundanta kontakter. Detta säkerställer tillförlitlig påslagning eller avstängning – till och med om två kontakter inte fungerar. Förlita dig på hög tillgänglighet hos säkerhetsfunktionerna i fabriken!
Minsta testomfattning

Minsta testomfattning

Tack vare den inbyggda diagnostiska funktionen kontrolleras en av de tre kontakterna automatiskt vid varje omkoppling. Om denna process upprepas årligen innebär detta att gränssnittsmodulen kommer att vara fullständigt testad efter tre år, och då behövs inga ytterligare tester – så att du kan dra nytta av den inbyggda diagnostiken hos omkopplingsfunktionen.
Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig övervakning

Med hjälp av transparent kabelbrottsdetektering (LFT) kan säkerhetsreläerna konstant övervaka signalkabeln. Hitta möjliga kabelbrott på fältsidan och på systemsidan utan behov av ytterligare kabeldragning.
Fullständig kompatibilitet

Fullständig kompatibilitet

Säkerhetsreläerna påverkas inte av testpulser från styrsystemet, vilket innebär att de inte längre utlöser oavsiktliga omkopplingsprocesser. På så sätt är de nya gränssnittsmodulerna kompatibla med alla vanliga utgångskort. Du kan förlita dig på problemfri drift i fabriken.

Tillförlitlig drift med diagnostik och transparent kabelbrottsdetektering (LFT)

De nya säkerhetsreläerna baseras på en 1oo3-arkitektur med tre redundanta reläer. Tillsammans med integrerad diagnostik och transparent kabelbrottsdetektering är säkerhetsreläerna mycket tillförlitliga och förenklar testningen. I den här videon får du lära dig mer om de här funktionerna.

Med moduler som har transparent kabelbrottsdetektering krävs färre installationer på fältet och säkerheten ökar avsevärt. De övervakar inte bara kopplingssignaler utan ger även smidig övervakning av kablarna på fältet och på kontrollsidorna. Läs mer om LFT. 

I nödsituationer som brand i maskinrummet på ett fartyg krävs snabb respons: Sprinklersystem måste vara påslagna och bränsletillförseln till brandkällan måste vara avstängd. I den här videon får du se hur de nya säkerhetsreläerna från Pepperl+Fuchs sätter en ny standard när det gäller tillförlitlighet och säkerhet tack vare 1oo3-arkitekturen.

1oo3-arkitektur för maximal säkerhet

1oo3-arkitekturen – seriekopplad i DTS-applikationer och parallellkopplad i ETS-applikationer – säkerställer maximal tillgänglighet av säkerhetsfunktionendet uppstått fel på upp till två kontakter. Detta ger en säkerhetsmässig fördeljämfört med tvångsförda kontakter: Om en kontakt på ett relä med tvångsförda kontakter inte fungerar, kan detta bara detekteras och manöverdonet slås inte på eller av. Ytterligare kablage för utvärderingskanalerna i styrsystemet – med tillhörande arbetsinsatser och kostnader – krävs för att återge information om positionen för kopplingskontakten. Det nya säkerhetsreläet med 1oo3-arkitektur ger således högre tillförlitlighet och har även enklare funktioner.

1oo3-arkitektur med seriekoppling och parallellkoppling

Säkerhetsintegritetsnivå (SIL)

Eftersom teknisk utrustning kan utgöra en säkerhetsrisk för människor är det viktigt att identifiera, kvantifiera och minska dessa risker. Baserat på metoder för riskanalys fastställs nödvändig riskminskning.
Ett lågt SIL-krav (SIL 1) innebär att endast relativt låg riskminskning är nödvändig, medan en högre säkerhetsintegritetsnivå (till exempel SIL 3) kräver större riskminskning. Därför är det enklare att genomföra en bedömning av ett säkerhetsrelevant system om det går att beräkna risken för fel hos relevanta komponenter. Pepperl+Fuchs erbjuder därför ett stort antal produkter med SIL/PL-bedömning.

Säkerhetsintegritetsnivå

Kontakta

Vill du fråga något om säkerhetsreläerna eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka ett meddelande till oss.