Smart. Litet. Insticksbart.

Kraftfullt överspänningsskydd för anläggningar, människor, processer och miljön. 

 

Överspänning – den mest underskattade orsaken till skador

Överspänning på grund av blixtnedslag eller omkopplingar är en av de vanligaste orsakerna till skador på elektronik. I processindustrins anläggningar, t.ex. raffinaderier med utsatta byggnadsdelar eller omfattande vattenhanteringssystem kan överspänningshändelser orsaka förödande skador: från bränder, skador på eller förstörelse av dyra komponenter och maskiner till hela automationssystem – för att inte tala om risken för personal.

Baserat på över 20 års erfarenhet har Pepperl+Fuchs byggt upp betydande tekniska kunskaper om skydd mot överspänning. M-LB-4000 erbjuder tillförlitlig diagnostik, enkel hantering och ett hölje med utrymmesbesparande konstruktion.

Egenskaper hos systemet med överspänningsskydd M-LB-4000

Kompakt 6 mm bredd för minskat installationsutrymme
Kontinuerlig självövervakning med statusindikering
Skyddsfunktion i en insticksbar skyddsmodul
Insticksmoduler för enkel installation
Byte under drift – utan avbrott i signalkretsen
Frånkoppling för enkelt underhåll
Globala certifieringar

Fördelar med M-LB-4000

Tillförlitlig integrerad diagnostik

M-LB-4000 erbjuder tillförlitlig inbyggd självövervakning: Displayen visar statusinformation som dessutom kan vidarebefordras till kontrollnivån med en modul för indikering av felstatus. Det möjliggör enkelt underhåll och minskar driftskostnaderna.

Kompakt design

De nya M-LB-4000-modulerna har en bredd på endast 6 mm med högsta möjliga packningsdensitet, vilket kräver minimalt med installationsutrymme. Den användarvänliga mekaniken gör att personalen enkelt kan installera skyddsmodulerna utan ytterligare kabeldragning.

 

Modulär konstruktion

M-LB-4000-systemets modulära konstruktion innebär att användaren snabbt kan byta ut insticksbara överspänningsskyddsmoduler under drift utan att bryta signalkretsen.

Frånkopplingsfunktion

Om skyddsmodulen tas bort och sedan sätts i igen med 180° rotation avbryts signalkretsen av den integrerade frånkopplingsfunktionen. Frånkopplingsfunktionen möjliggör isoleringstest och övervakning av slingan vid idrifttagning.

Standard för överspänningsskydd

Överspänning till följd av blixtnedslag eller omkopplingar är en av de vanligaste orsakerna till skador på elektronik. Insticksbart överspänningsskydd M-LB-4000 erbjuder kontinuerlig självövervakning med statusindikering för att skydda din processanläggning.

Det enklaste sättet att skydda fabrikens tillgångar

Överspänningsskyddssystemet M-LB-4000skyddar dyra komponenter och anläggningstillgångar tillförlitligt mot överspänning och överströmmar. Modulen erbjuder en kombination av diagnostik och modularitet i ett hölje med smal konstruktion med endast 6 mm bredd. I den här videon ser du hur det nya systemet tillhandahåller överspänningsskydd och samtidigt säkerställer högre effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet för processanläggningens tillgångar.

 

System för överspänningsskydd M-LB-2000

M-LB-2000

M-LB-2000 erbjuder grundläggande funktioner i ett kompakt hölje: med en bredd på endast 6,2 mm minskar det installationsutrymmet till ett minimum. Detta kostnadseffektiva enkla överspänningsskydd är en enhet i ett stycke för montering på en DIN-skena och enkelt att hantera utan verktyg. Den integrerade frånkopplingsfunktionen gör det enklare att felsöka eventuella fel.

Egenskaper hos systemet med överspänningsskydd M-LB-2000

Kompakt 6,2 mm bredd för minskat installationsutrymme
Insticksmoduler för enkel installation
Slingfrånkoppling för enkelt underhåll
Globala certifieringar

Tekniska funktioner hos M-LB-2000 jämfört med M-LB-4000

Pepperl+Fuchs sortiment med överspänningsskydd för processindustrier

Kontakta