Improving technology.
Ensuring stability.
Experiencing reliability.

VariKont med
Active Shielding-teknik

Utformad för flexibilitetPepperl+Fuchs uppfann avståndssensorn och är pionjärer inom sensorteknik. De utvecklar ständigt nya produkter och tekniker som sömlöst kan integreras i din unika tillämpning. Active Shielding-tekniken utvecklades för att få ut det mesta av de mekaniska toleranserna och uppnå konsekvent stora kopplingsavstånd.

Tekniken är nu integrerad i VariKont-serien och gör att sensorerna aktivt kan upptäcka både målet och installationsmiljön för att hålla ett stort kopplingsavstånd, oavsett installationsläge och omgivande material. Få en enklare utrustningsdesign och minskade kostnader!

Fördelar

Konsekvent höga kopplingsavstånd på 30 mm vid försänkt montering och 50 mm för icke-försänkt montering, oavsett installationssituation!
Flexibel systemplanering och enklare utrustningsdesign
Justerbart sensorhuvud för snabb och enkel installation
Praktisk statusövervakning via tydliga LED-hörnlampor med hög synlighet
Intern kvalitetstestning överträffar kraven för branschspecifika maskintillämpningar

Rätt lösning för alla miljöer

Prestandan hos avståndssensorer som finns i handeln är vanligtvis begränsad eftersom deras kopplingsavstånd kan variera avsevärt
beroende på installationssituationen och omgivande material. Induktiva VariKont-sensorer med Active Shielding-teknik
använder dock en kombination av en primär spole och sekundär spole för att uppnå stora kopplingsavstånd på upp till 30 mm försänkt och 50 mm icke-försänkt.

Fördelar

ikon för avkänningsområde

Tillförlitlig teknik

VariKont-sensorer med Active Shielding-teknik uppnår höga kopplingsavstånd på 30 mm försänkt och 50 mm icke-försänkt, oavsett installationssituation. Sensorerna med hög EMC är okänsliga för yttre påverkan och mekanisk belastning, och kan användas i temperaturer från -25 °C till +75 °C.
ikon för anläggningsdesign

Flexibel tillämpningsdesign

Aktiv avskärmningsteknik ger maximal installationsflexibilitet utan att påverka kopplingsavstånden och förenklar utrustningens konstruktion och minskar kostnaderna.
ikon för kryssruta

Förenklad statusövervakning

LED-hörnlampor med hög synlighet för statuskontroller när som helst och från alla vinklar.
ikon för enkel installation

Snabb installation och enkelt byte av enhet

Båda sensorversioner har ett justerbart sensorhuvud och är enkla att installera och byta ut. Sensorhuvudet kan roteras i fem riktningar för optimal inriktning mot målet.

Flexiblare tillämpningsdesign

Monteringsmaterial och installationsvillkor påverkar kopplingsavståndet för induktiva sensorer, särskilt sensorer med långa avkänningsavstånd. Den här påverkan måste hållas så låg som möjligt så att sensorerna kan användas på största möjliga kopplingsavstånd. Konventionella sensorer använder avskärmningsåtgärder för att uppnå detta, men de leder ofta till förluster och ett begränsat område.

Med hjälp av den nyutvecklade Active Shielding-tekniken kan stora kopplingsavstånd uppnås i svåra installationssituationer. Temperaturområdet -25 °C till +75 °C hålls dessutom stabilt jämfört med konkurrerande sensorer med större kopplingsavstånd. 

VariKont med stort kopplingsavstånd
VariKont-sensor med primär och sekundär spole

Den sekundära spolen kompenserar för miljöpåverkan

De induktiva sensorerna VariKont och VariKont L2 med stort kopplingsavstånd har en primär och sekundär spole. Den primära spolen detekterar målet, precis som vanliga sensorer. Samtidigt mäter den sekundära spolen miljön, inklusive installationssituationen och omgivande material.

Information som erhålls används sedan för att kompensera för miljöpåverkan. Detta bidrar till att uppnå höga kopplingsavstånd på 30 mm försänkt och 50 mm icke-försänkt.

Kopplingsavstånd i olika installationssituationer

Kontakta oss

Har du frågor om VariKont-serien med Active Shielding-teknik eller vill du ha mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.