WILSEN.sonic.level


IoT-sensor voor slimme vulstandcontrole

WILSEN.sonic.level

Industrieel gebruik

Ultrasone IoT-sensoren voor industrieel gebruik

Pepperl+Fuchs’ ultrasone WILSEN.sonic.level-sensor op batterijen werd ontwikkeld in overeenstemming met industriële vereisten. Hij registreert het vulniveau en de geolocatie van de containers waarin hij werd geplaatst, en verzendt deze informatie op beveiligde wijze over het internet.
Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijk dankzij onze app voor mobiele apparatuur

Dankzij de gebruiksvriendelijke WILSENcontrol-app voor Android, kan de WILSEN.sonic.level-sensor makkelijk via Bluetooth® LE op de gebruikslocatie worden geconfigureerd voor de specifieke toepassing.
Systeemflexibiliteit

Gestandaardiseerde LPWAN-technologie voor maximale systeemflexibiliteit

Het gebruik van een gestandaardiseerd telecommunicatienetwerk met weinig vermogen, zoals LoRaWAN®, verschaft de gebruiker de vrijheid om de beste softwareoplossing te kiezen voor zijn of haar toepassingvereisten.
Marktleider

Ultrasone expertise van de marktleider

Pepperl+Fuchs is marktleider op het gebied van industriële, ultrasone sensoren. Onze productportfolio omvat een uitgebreid gamma standaardsensoren. We zijn ook in staat projectspecifieke aanpassingen of op maat gemaakte items voor individuele klanten aan te bieden.
Sensorik4.0®: Paving the Way for Industrie 4.0

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen met sensoren voor het Internet of Things

Draadloze IoT-sensoren maken containers, tanks en silo’s slim. De draadloze WILSEN.sonic.level-sensor werkt op batterijen en wordt voornamelijk ingezet in slimme steden, slimme logistiek, slimme landbouw- en milieutoepassingen. De sensorparameters laten toe de sensor aan te passen aan een uitgebreide waaier van omgevingsomstandigheden en voor het detecteren van verschillende stoffen.

De gestandaardiseerde LoRaWAN®-technologie zorgt ervoor dat de sensor jarenlang op autonome wijze alle relevante gegevens over langere afstanden kan versturen. De WILSEN.sonic.level-sensor combineert alle belangrijke eigenschappen vereist in zware industriële toepassingsscenario’s met de verbindingstechniek en gebruiksvriendelijkheid van een IoT-sensor.

Het IoT--systeem

Omschrijving WILSEN IoT-sensorsysteem

Naast de sensoren en gegevensoverdracht, omvat een IoT-sensorsysteem een ontvangstpunt voor de gegevens op het internet. In LoRaWAN®-systemen, is de gateway verantwoordelijk voor de conversie van de sensorgegevens in een ethernetcompatibel protocol.

Deze stuurt de geconverteerde gegevens naar de netwerkserver, die de gegevens eerst decodeert en vervolgens doorstuurt naar de relevante applicatieserver. De sensorgegevens worden daar verwerkt en zijn klaar om op de grafische display te worden weergegeven.

De parameters van de WILSEN.sonic.level-sensoren kunnen makkelijk worden ingesteld met behulp van een app voor mobiele apparatuur zodat ze steeds optimaal geconfigureerd zijn voor de vereiste toepassing op de gebruikslocatie.

How Does It Work?

The IoT Sensor

IoT Sensor WILSEN.sonic.level

Multisensor

The WILSEN.sonic.level transmits more than just fill level data. GPS data from the sensor allows containers to be tracked, while further information such as temperature values and battery charge status allows for predictive maintenance.

Mobile Device App

The WILSEN.sonic.level eliminates the need to laboriously adjust individual sensors via push buttons since parameterization and network registration are carried out on the mobile device using an Android app (WILSENcontrol) via Bluetooth® LE.

Standardized

The WILSEN.sonic.level is not tied to specific systems—it can be integrated into any LoRaWAN® network. It is easy to use vendor-independent software and quickly develop and customize IoT solutions.

Industrial Use

Its suitability for industrial use sets the WILSEN.sonic.level apart from other IoT sensors—it has a rugged housing with IP66/67 protection and can also be used outdoors at temperatures of -25 °C … +70 °C.

Toepassingen

Slimme steden
De eisen die aan steden en gemeenten worden gesteld om bewoners aangename, milieuvriendelijke leefomstandigheden aan te bieden, nemen toe. De WILSEN.sonic.level-sensor maakt een intelligent afvalverwerkingsbeheer mogelijk, waarbij de vulniveaus van containers voor gebruikt glas, oude kleding en recycleerbare materialen vanaf afstand kunnen worden gemonitord zodat de containers enkel worden opgehaald wanneer het vulniveau een vooraf vastgelegde stand bereikt.
Slimme logistiek
Efficiënte leverketens mogen in een mondiaal kader zeker niet uitgeput raken van grondstoffen en voorraden. De WILSEN.sonic.level helpt om vulniveaus in tanks of silo’s te bepalen en de leverancier de tijd te bieden om klanten een logistiek toeleveringssysteem te bieden dat op hun specifieke behoeften is afgestemd.
Intelligente landbouw
Moderne landbouwtechnieken leveren zowel eten als energie. De WILSEN.sonic.level-sensor helpt landbouwers om vanaf afstand de vulstand van graansilo’s of het vergaarbekken van een biogasinstallatie te monitoren, en om hun landbouwbedrijf op efficiëntere wijze te beheren.
Slimme milieutoepassingen
Wereldwijde klimaatsveranderingen bedreigen de habitat van planten en dieren. De WILSEN.sonic.level houdt toezicht op de niveaus van rivieren, meren en overstromingsbekkens, en fungeert als vroegtijdig alarmsysteem voor eventuele rampen.
LoRa-topologieën:

LoRa-technologie

Talrijke voordelen voor al uw toepassingen

LoRa-technologie biedt een aantal voordelen die vooral geschikt zijn voor gebruik met IoT-sensoren zoals WILSEN.sonic.level:

  • Verbinding met apparatuur tot op 15 km afstand, zelfs door muren heen
  • Wereldwijde beschikbaarheid en leveranciersonafhankelijkheid voor een snelle inzet in IoT-toepassingen
  • Minimaal energieverbruik tijdens overdracht, wat de batterijduur van de sensor ten goede komt
  • Gegevensoverdracht via radio, zodat geen sensorbekabeling vereist is
  • Uitstekende veiligheid en integriteit dankzij authentificatie en end-to-endversleuteling
  • Lage functioneringskosten dankzij licentieloze frequentieband

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat LoRa kan worden gebruikt om zeer uitgebreide, draadloze netwerken te creëren voor toepassingen in steden en gemeentes. Het kan ook worden gebruikt om kostenefficiënte privénetwerken op bedrijfsterreinen op te zetten. Het diagram hiernaast toont de topologische verschillen tussen de versies.

Contact