Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Algemene gegevensbeschermingsinformatie

Herziening: 14 juli 2020

Pepperl+Fuchs is verheugd dat u beslist heeft deze Website te bezoeken en dat u interesse heeft in het Bedrijf en zijn producten.

Gegevensbescherming is zeer belangrijk voor ons en we wensen u dan ook te informeren over de methodes die we gebruiken om tijdens uw bezoek aan de Website gegevens te vergaren, alsook over de omvang en het doel van deze gegevensvergaring. Deze informatie heeft betrekking op de Website www.pepperl-fuchs.com en de subpagina’s ervan. Voor zover onze Website links naar websites van derden bevat, vallen deze niet onder ons privacybeleid.


Responsible authority

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze Website is Pepperl+Fuchs N.V., Metropoolstraat 11, 2900 Schoten, BELGIË ("Pepperl+Fuchs").


Vergaring en verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij persoonlijke informatie van onze Gebruikers vragen (bijv. bij registratie- of contactformulieren, aanmelding voor een Pepperl+Fuchs nieuwsbrief, bestelling van documentatie, onlinebestellingen, de commentaarfunctie in het blogportal, enz.), wordt deze geacht vrijwillig door de Gebruiker te zijn verstrekt. Deze gegevens worden, bijvoorbeeld, verwerkt en gebruikt door Pepperl+Fuchs om uw vragen te beantwoorden of om u toegang tot specifieke informatie te verlenen.

Uw activiteiten op één van onze Websites kunnen ertoe leiden dat de volgende gegevens van uw internetbrowser naar onze webserver worden verstuurd:

  • Browsertype - en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van uw computer
  • Datum en tijdstip van het serververzoek
  • Volledig IP-adres van uw computer

Deze gegevens worden in een logbestand bewaard. Deze gegevens worden bewaard om de technische veiligheid van onze webserver te waarborgen, in het bijzonder om cyberaanvallen te vermijden. Deze gegevens worden automatisch op regelmatige basis gewist.

Deze gegevens kunnen niet rechtstreeks aan specifieke personen worden gelinkt. Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens afkomstig van andere bronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij vermoeden dat er sprake is van onwettig gebruik.


Doorgiften van gegevens aan derden en externe dienstverleners

Pepperl+Fuchs zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel aan derden doorgeven als u vooraf toestemming voor de overdracht van dit soort informatie heeft gegeven. Dergelijke gegevens kunnen dan door ons worden doorgegeven aan onze dochter- en partnerondernemingen of andere betrouwbare partnerbedrijven, doch enkel met het doel deze persoonsgegevens ten behoeve van u te gebruiken. Het Bedrijf eist garanties van de ontvangers van de persoonsgegevens dat deze enkel en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met onze instructies en conform het onderhavige privacybeleid en eventuele vertrouwelijkheid- en veiligheidsmaatregelen zoals die binnen de industrie gelden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang, opslag of doorgifte van dergelijke informatie in zekere en redelijke mate nodig is

(a) om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en verordeningen, aan wettelijke voorschriften of van kracht zijnde officiële richtlijnen;

(b) om de naleving van de bepalingen in onze juridische kennisgeving te garanderen, inclusief de opvolging van eventuele schendingen van deze bepalingen;

(c) om fraude, veiligheidsrisico’s of technische problemen te identificeren, vermijden of bestrijden; of

(d) om de rechten, het eigendom en de veiligheid van het Bedrijf en het publiek te beschermen tegen mogelijke schade, voor zover dit wettelijk vereist of toegelaten is.


Veiligheid

Om de door ons opgeslagen gegevens te beveiligen, doen wij beroep op technische veiligheidsmaatregelen om uw informatie tegen schade, verlies en onbevoegde toegang te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geactualiseerd en worden geoptimaliseerd naargelang technologische ontwikkelingen.


Het gebruik van cookies

Deze Website gebruikt cookies om gebruikersvoorkeuren te registreren en het Websitedesign overeenkomstig te optimaliseren. Wanneer u onze Website gebruikt, geeft u toestemming voor het gebruik en de installatie van cookies op uw materieel.

"Cookies" zijn gecodeerde strings die worden overgedragen van onze webserver of een webserver van een derde partij naar de webbrowser van de Gebruiker, waar ze worden opgeslagen om op een later tijdstip te worden geactiveerd.

De cookies die wij gebruiken zijn ofwel tijdelijke cookies (“session cookies”) of permanente cookies (“persistent cookies”).

Tijdelijke cookies zijn beperkt in tijd en worden automatisch verwijderd op het einde van het bezoek aan de Website. Wij gebruiken tijdelijke cookies om informatie op te slaan die we willen gebruiken om onze Website gebruikersvriendelijker te maken.

Permanente cookies blijven na uw bezoek aan onze Website opgeslagen op uw computer, waar ze door onze Website bij toekomstige bezoeken kunnen worden geactiveerd (de zogenaamde "ID cookies"). Sommige cookies die tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen worden opgeslagen, kunnen door andere bedrijven worden opgeslagen en gebruikt.

Via de veiligheidsinstellingen in uw browser kunt u bepalen welke cookies, of indien cookies, mogen worden opgeslagen. U beschikt over de optie om de installatie van cookies volledig te beletten, om elke keer een waarschuwing te ontvangen of om cookies te wissen elke keer wanneer u uw browser afsluit. Wij wijzen erop dat dit de functionaliteit van bepaalde diensten of van de Website in zijn geheel zou kunnen beïnvloeden. Bepaalde diensten of delen van de Website werken enkel correct wanneer cookies zijn toegelaten.


Het gebruik van analytische tools

Om onze gerechtvaardigde belangen (bijv. onze interesse in de analyse, optimalisering en vlotte werking van onze Website in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, clausule F van de AVG) te behartigen, gebruiken wij een aantal verschillende methodes om uw gebruikspatroon te analyseren. Alle methodes hebben gemeen dat gegevens enkel zullen worden vergaard, verwerkt en gebruikt op een anonieme of pseudonieme wijze. Terwijl anonieme gegevens onmogelijk kunnen worden toegeschreven aan een specifiek persoon, zouden pseudonieme gegevens in theorie aan u kunnen worden gelinkt, hoewel dit enige moeite zou vereisen. Ongeacht hiervan, zal geen enkele van onze procedures welke gegevens dan ook aan een specifiek persoon linken of deze gegevens met andere door Pepperl+Fuchs bewaarde informatie combineren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de analytische tools die wij gebruiken en uw opt-outopties:

Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die toelaten uw activiteiten op bezochte websites te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over hoe u deze Website gebruikt, wordt in het algemeen naar een Google-server in de VSA verstuurd en daar bewaard.

Google is gecertificeerd onder het Privacy Shield framework, wat garandeert dat Europese wetten inzake gegevensbescherming zullen worden nageleefd https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google zal deze informatie ten behoeve van u gebruiken om het gebruik van bezoekers aan deze Website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met website- en internetgebruik te verlenen.

Wij gebruiken Google Analytics enkel met geactiveerde IP-anonimisering, wat betekent dat het IP-adres van Gebruikers door Google wordt ingekort in lidstaten van de Europese Unie en andere deelnemende landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server in de VSA worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat als onderdeel van Google Analytics van uw browser wordt doorgestuurd, zal door Google niet met andere informatie worden gecombineerd. U kunt de installatie van cookies weigeren door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware te veranderen. Wij wensen u er echter op te wijzen dat u in dat geval eventueel niet van alle functies op deze Website gebruik zult kunnen maken. U kunt Google ook beletten de cookie te gebruiken om gegevens (incl. uw IP-adres) met betrekking tot uw gebruik van de Website te verzamelen en te verwerken. Klik hiervoor op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) om de browserplug-in te downloaden en te installeren, of klik op de volgende link om een opt-outcookie in te stellen: tracking door Google Analytics deactiveren.

Leer meer over Google Analytics en gegevensbescherming op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en en http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

---

WiredMinds

Deze Website gebruikt producten en diensten van wiredminds GmbH (Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland, www.wiredminds.de) om onze internetaanwezigheid op klanteneisen af te stemmen en te optimaliseren. Als onderdeel hiervan worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen. Op basis van deze gegevens zal onder een pseudoniem een gebruikersprofiel worden aangemaakt. Waar mogelijk en praktisch, zullen gebruikersprofielen volledig anoniem zijn. Het kan zijn dat hiervoor cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van een websitebezoeker worden opgeslagen en die worden gebruikt om deze browser op een later tijdstip opnieuw te herkennen.

De vergaarde gegevens, die ook persoonsgegevens zoals xxx kunnen omvatten, zal naar WiredMinds worden doorgestuurd of kunnen rechtstreeks door WiredMinds worden vergaard. WiredMinds heeft de toelating de bezoeksinformatie van onze Websites te gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te creëren. Gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden niet gebruikt om bezoekers aan deze Website persoonlijk te identificeren zonder dat de persoon in kwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en zij worden ook niet samengevoegd met persoonsgegevens betreffende de drager van het pseudoniem.

Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk bij ontvangst geanonimiseerd door het laatste blok met nummers te wissen. Toestemming voor toekomstige gegevensverwerking kan te allen tijde worden ingetrokken. Om in de toekomst verder toezicht op uw bezoek aan de Website te vermijden, installeert u de onderstaande browseronafhankelijke cookie: traceer mijn websitebezoeken niet

---

etracker

Bovendien gebruikt deze Website ook de etracker-analysedienst van etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland, www.etracker.com). De vergaarde gegevens kunnen worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen te creëren. Het kan zijn dat hiervoor cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in een cache van uw internetbrowser worden opgeslagen. Deze cookies laten toe uw browser bij toekomstige bezoeken te herkennen. Gegevens die met etracker-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om bezoekers aan deze Website persoonlijk te identificeren zonder dat de persoon in kwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en zij worden ook niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Toestemming voor toekomstige gegevensverwerking kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toekomstige verwerking van uw bezoekersinformatie te vermijden, kunt u een opt-outcookie bij etracker aanvragen. Wanneer deze cookie geïnstalleerd is, zal etracker geen gebruiksinformatie van uw browser verzamelen of bewaren: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Hiermee installeert u een opt-outcookie van etracker met de naam "cntcookie”. Zorg ervoor dat u deze cookie niet wist, anders wordt de gegevensvergaring opnieuw hervat. Verdere informatie vindt u in de gegevensbeschermingsvoorzieningen van etracker: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

---

CrazyEgg.com

Deze website gebruikt het trackingtool van CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde, afzonderlijke bezoeken aan de Website (enkel met geanonimiseerd IP-adres) te registreren. Via het gebruik van cookies laat dit trackingtool de analyse van de manier waarop u de Website gebruikt toe (bijv. op welke inhoud wordt geklikt en op welke niet). Op basis daarvan wordt een visuele voorstelling van een gebruikersprofiel gegenereerd. Dit tool vergaart, verwerkt of gebruikt geen persoonsgegevens. Gebruikersprofielen worden onder pseudoniemen aangemaakt.

U kunt de verwerking van de door CrazyEgg.com gegenereerde gegevens te allen tijde verhinderen door de richtlijnen van http://www.crazyegg.com/opt-out te volgen.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij CrazyEgg.com, ga naar http://www.crazyegg.com/privacy.


Het gebruik van sociale plug-ins

Om onze gerechtvaardigde belangen (bijv. onze interesse in de analyse, optimalisering en vlotte werking van onze Website in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, clausule F van de AVG) te behartigen, werden de volgende sociale plug-ins geïntegreerd.

  • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland);
  • Xing (XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland);
  • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VSA) en
  • Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VSA).

Wanneer u één van onze Websites bezoekt, kan het zijn dat via deze plug-ins een directe verbinding tussen uw browser en de server van het sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Op deze manier ontvangt het sociale netwerk de informatie dat u onze Website via uw IP-adres heeft bezocht. Als u op het respectievelijke logo van het sociale netwerk klikt terwijl u op uw gebruikersaccount bij dat netwerk bent ingelogd, is het mogelijk om de inhoud van onze Websites met uw sociaal netwerkprofiel te verbinden. Dit hangt echter af van de provider. Zo kan het sociale netwerk uw bezoek aan onze Websites aan uw gebruikersaccount linken.

Wij wijzen erop dat wij, als provider van de onderhavige Websites, niet weten welke inhoud precies wordt doorgestuurd of hoe deze inhoud door de netwerkproviders wordt gebruikt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensvergaring door Twitter, Facebook, enz., alsook over de verwerking en het gebruik van deze gegevens, en details over uw rechten en opties met betrekking tot de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het respectievelijke privacybeleid van deze providers.

Om de onmiddellijke, ongewenste doorgifte van uw gebruikersinformatie (bijv. het adres van de Website die u momenteel bezoekt) naar deze dienstverleners te vermijden, gebruiken wij "Shariff". Het "Shariff"-project van het computermagazine c't vervangt de standaard socialemediaknoppen en brengt enkel een directe verbinding met sociale netwerken en de Gebruiker tot stand wanneer de Gebruiker op de knop “delen” klikt. Eén klik op de knop volstaat echter om informatie met anderen te delen. U dient geen verdere actie te ondernemen.

Als u niet wil dat de socialenetwerkprovider uw bezoek aan onze websitepagina’s aan uw gebruikersaccount op het netwerk kan linken, log dan eerst uit van uw socialenetwerkaccount.


Het wissen van gegevens

De gegevens die wij opslaan, zullen worden gewist zodra zij niet langer vereist zijn voor het beoogde doel en geen wettelijke bewaarplichten hun wissing belemmeren. Indien de gegevens niet kunnen worden gewist omdat dit nodig is voor andere, wettelijk toegelaten doeleinden, zal hun verwerking worden beperkt. Dit betekent dat toegang tot de gegevens geblokkeerd wordt en zij niet langer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit heeft, bijvoorbeeld, betrekking op gebruikersinformatie die voor commerciële of fiscale redenen moet worden bewaard.


Wijzigingen aan het privacybeleid

Pepperl+Fuchs behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en zal eventuele aanpassingen hier aankondigen.


Uw recht op en toegang tot verdere informatie en onze contactinformatie

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u in overeenkomst met artikel 7, paragraaf 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steeds het recht deze toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat het ons, in de toekomst, niet langer is toegestaan de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, verder te zetten.

In overeenstemming met de algemene voorzieningen van artikel 12 van de AVG, beschikt u in overeenstemming met artikel 15 van de AVG over het recht van inzage, in overeenstemming met artikel 16 van de AVG over het recht op rectificatie, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG over het recht op gegevenswissing, in overeenstemming met artikel 18 van de AVG over het recht op verwerkingsbeperking en in overeenstemming met artikel 20 van de AVG het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG beschikt u eveneens over het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Neem voor verdere informatie, uitleg of het uitoefenen van de hierboven vermelde rechten contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt hem een e-mail sturen:

Brigitte Schelfhout
bschelfhout@be.pepperl-fuchs.com

of een brief:

Pepperl+Fuchs N.V.
Metropoolstraat 11
2900 Schoten
BELGIË