Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Signaalconditioners beschermen de signaaloverdracht tussen veldtoestellen in veilige omgevingen en besturingssystemen door galvanische scheiding van de lus.

Vooral bij lange signaaloverdrachten vermijden signaalconditioners het ontstaan van vereffeningsstroom voortkomende uit de aardlus. Signaalconditioners bieden ook een doeltreffende bescherming tegen elektromagnetische storingen of gevaarlijke spanningsniveaus op de signaalcircuits.

Afhankelijk van het type beschikken signaalconditioners over bijkomende functionaliteiten zoals grenswaardeschakeling, de omzetting van veldsignalen in standaard signalen, alsook signaalsplitsing, wat een verdubbeling van het ingangssignaal inhoudt.Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.