Simplifying commissioning.
Trusting expert knowledge.
Rediscovering fieldbus.

Fieldbus Diagnostic Handheld FDH-1

Feltbuss gjort enkelt – Funksjoner til FDH-1

Enkel og intuitiv håndtering

Enkel og intuitiv håndtering

FDH-1 fieldbus diagnostic handheld har en skjerm som veileder deg gjennom hver oppgave. Flere språkalternativer er tilgjengelige. Menyen en enkel å forstå og forenkler håndtering av det håndholdte diagnoseapparatet.
Innebygd ekspertsystem

Innebygd ekspertsystem

Det innebygde ekspertsystemet viser lettforståelige instruksjoner for årsaker og korrigering av feil. FDH-1 muliggjør pålitelige feltbussdiagnostikk uten opplæring.
Kvalitetssikring med et knappetrykk

Kvalitetssikring med et knappetrykk

Ved hjelp av ett klikk tester FHD-1 raskt et segment før ferdigstilling. Den gjør det mulig med feilfri drift fra starten, og øker tilgjengeligheten til prosessanlegget.
Håndholdt bekvemmelighet

Håndholdt bekvemmelighet

Som en bærbar enhet fungerer FDH-1 uavhengig av en stasjonær PC. Den kobler seg på en praktisk måte til feltbussinfrastrukturen hvor og når som helst. FDH-1 gir deg maksimal fleksibilitet.

Brukseksempler på FDH-1

Kontroll av feilmargin
Under idriftsettelse eller et planlagt strømbrudd er FDH-1 den første av sitt slag til å sjekke feltbusskommunikasjonens motstandsdyktighet mot elektromagnetisk interferens. Med Fieldbus Diagnostic Handheld kan du fastsette feilmarginen til installerte feltenheter individuelt, eller samtidig, på et fungerende segment i løpet av bare noen få trinn. Under denne testen tilfører FDH-1 forvrengninger til kommunikasjonssignaler og fastsetter maksimumsverdiene for pålitelig kommunikasjon. Den ledsagende rapporten opprettes automatisk. En god feilmargin er kjennetegnet på pålitelig kommunikasjon.
Kortslutningstest av koblingsstykke
Etter at et feltbussystem har vært i drift lenge, er det viktig å validere kortslutningsbeskyttelsen til koblingsstykket. Med Fieldbus Diagnostic Handheld FDH-1 kan du enkelt starte en test som øker belastningsstrømmen og fastsetter om koblingsstykket går i kortslutningsmodus. Toppspenningsverdien identifiseres og kan sammenlignes med produsentens spesifikasjoner.
Kontroll av egnetheten til eksisterende kabel
En anleggsoppgradering planlegges ved hjelp av moderne feltbussteknologi. Dette fører til spørsmålet: Er de eksisterende kablene egnet for bruk sammen med feltbuss? Med Fieldbus Diagnostic Handheld FDH-1 kan du på en praktisk måte svare på dette spørsmålet før enhetene kobles til. Apparatet kontrollerer kabelkontinuitet, signalnivå og signalkvalitet.
Integrert feltbussoscilloskop for signalanalyse
Det innebygde oscilloskopet til Fieldbus Diagnostic Handheld FDH-1 er et kraftig verktøy for å analysere datasignalet for en bestemt telegramtype eller en kommunikasjonsfeil. Ulike driftsfunksjoner lar brukeren velge forskjellige startsignaler for enkelt å oppdage disse hendelsene. Signalsporet vises på skjermen.

Teknisk dokument som forklarer effektiv ferdigstilling med feltbuss

Dagens feltbussinstallasjoner i prosessautomatisering, FOUNDATION Fieldbus H1 og PROFIBUS PA, kan bli mye bedre med en helautomatisk metodologi for feltbusstest. Arbeidsprosedyren som er beskrevet i det tekniske dokumentet, gir bedre installasjonskvalitet og eliminerer tidspress under ferdigstilling. Se en forhåndsvisning av det tekniske dokumentet "Fieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics".

Hurtigsjekk enkelt forklart

Hvordan kan jeg sjekke feltbussinstallasjonen ved hjelp av FDH-1 sin hurtigtestmodus?
I denne instruksjonsvideoen svarer produktsjef Andreas Hennecke på spørsmålene trinn for trinn.
Du vil bli overrasket over hvor lett Handheld er å håndtere! …

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om Fieldbus Diagnostic Handheld?
Vi er her for å hjelpe deg! Bare send oss en e-post, eller avtal en samtale for å få mer informasjon om LSFDH-1.