WILSEN.system

Administrerte IoT-sensorer for ekstern kontroll av fyllenivå …

WILSEN.sonic.level

Wireless IoT Sensors
High System Flexibility
Convenient Device Management and Data Integrity

Optimize Your Business Processes with Sensors for the Internet of Things

Wireless IoT sensors make objects like containers, tanks, and silos smart. This creates a wealth of new communication possibilities and sources of information, including:

  • Regular updates on current fill level
  • Warnings when a defined threshold is exceeded
  • Notification of current geoposition for pick-up
  • Overview of fill level and position of all containers, tanks, and silos in a central online location

Collecting and using this valuable information helps you optimize supply and logistics processes. Manual fill level control and unwanted transport of half-full or half-empty containers is no longer an issue.

Eksempler på applikasjoner

Smarte byer

IoT-sensorløsning for smarte byer

 

Økende miljøbevissthet har gjort avfallshåndtering til et høyt prioritert område hos mange lokale myndigheter. WILSEN.system er en perfekt løsning i slike situasjoner. Ved å utstyre containere til gamle klær, glass, papir og restavfall med WILSEN.sonic.level-sensorer og koble WILSEN.service til programvaresystemet for avfallshåndtering muliggjør vi mye smartere og mer praktisk avfallshåndtering.

Når fyllenivåer sendes fra containere, kan avfallshåndteringspersonell velge mer effektive ruter, slik at de kan spare tid og unngå kø i rushtiden. Hele prosessen kan planlegges på forhånd mye mer presist. Byene og innbyggerne drar nytte av avfallshenting ved behov, mindre støy, mindre eksosutslipp og færre stappfulle søppeldunker.

Smart logistikk

IoT-sensorløsning for smart logistikk

 

WILSEN.system hjelper deg med å få mest mulig ut av logistikkprosessene. Ettersom WILSEN.sonic.level-sensorer sender fyllenivåer og geolokasjon kan du spore containere på vei til bruksstedet.

Ved å utnytte denne tilleggsinformasjonen fra WILSEN.system kan du optimalisere styring av kjøretøyparken, etablere smart påfylling av containere og sørge for at alle råmaterialer og mellomprodukter er tilgjengelige når produksjonen starter. Tidkrevende lokal overvåking av containere hører fortiden til – med WILSEN.service kan du få tilgang til alle sensorer via en mobilapp og sikker Internett-forbindelse.

How Does the System Work?

A Modular IoT System

WILSEN IoT Sensor System Description

1. IoT Sensors

The IoT sensors are equipped with different wireless interfaces. They can be connected to the public GSM (2G) network or integrated into a LoRaWAN.

2. Connectivity

Choose the SIM card or LoRaWAN of your preferred provider.

3. Data and Device Management

In LoRaWANs, the network provider offers data and device management. For use inside the public GSM network, the sensors must be integrated into the respective target system. Pepperl+Fuchs also offers the WILSEN.service as a secure remote station for sensor data and device management. Combined, the IoT sensors and the WILSEN.service build an end-to-end IoT system.

4. Data Visualization and Processing

Telemetry sensor data can be displayed with the WILSEN.service visualization tool. Furthermore, the software interfaces enable connection to other ERP, CRM, and IoT systems (e.g., CUMULOCITY, ThingsBoard, and niota) for data visualization and processing.

IoT-sensoren – WILSEN.sonic.level

Ultralydgiveren WILSEN.sonic.level

 

WILSEN.sonic.level er en trådløs sensor med integrert ultralydmodul for å detektere fyllenivå. Den er tilgjengelig for trådløs GSM- (2G) og LoRaWAN-kommunikasjon og har en batterilevetid på inntil fem år. En innebygd GPS-brikke muliggjør presis sporing av enheten. Statusinformasjon om for eksempel temperatur og batterilevetid sendes også.

I tillegg har WILSEN.sonic.level-sensorene robustheten som kjennetegner industrisensorer fra Pepperl+Fuchs. Med en IP66/67-klassifisering og PTFE-beskyttelsesfilm som hindrer kontaminanter i å feste seg på omformeren, kan sensorene enkelt monteres i krevende omgivelser.

Innebygd temperaturkompensasjon muliggjør et stort temperaturområde fra –25 til 70 °C og utstyrer disse sensorene slik at de kan innhente pålitelige data om fyllenivå, både utendørs og i krevende miljøer. Justerbare strålemønstre og et måleområde på inntil 4 m gir deg fleksibilitet til å tilpasse deg plassbegrensninger.

Contact Us