WILSEN.sonic.level

Modulært IoT-system for ekstern kontroll av fyllenivå …

WILSEN.sonic.level

Industribruk

IoT ultralydgivere for industribruk

Den batteridrevne WILSEN.sonic.level IoT-ultralydgiveren fra Pepperl+Fuchs er utviklet i henhold til industrikrav. Den registrerer fyllenivået og posisjonen til containere den er installert i, og overfører disse dataene sikkert til Internett.
Enhetsadministrasjon

Praktisk enhetsadministrasjon via mobilapp

Med den brukervennlige WILSENcontrol-mobilappen for Android kan WILSEN.sonic.level konfigureres til det tiltenkte formålet ved driftsstedet via Bluetooth® LE.
Systemfleksibilitet

Standardisert LPWAN-teknologi for høy systemfleksibilitet

Bruken av standardiserte radioteknologier med lavt strømforbruk, som LoRaWAN®, gir brukerne frihet til å velge de beste programvareløsningene for sine behov.
Markedsleder

Ultralydekspertise fra markedslederen

Pepperl+Fuchs er markedsledende innen ultralydgivere for industrielle anvendelser. Porteføljen vår omfatter et stort utvalg standardsensorer. Vi kan også lage prosjektrelaterte tilpasninger for individuelle kunder.
Sensorik4.0®: Baner vei for Industri 4.0

Optimaliser forretningsprosessene dine med IoT-sensorer

Trådløse IoT-sensorer gjør containere, tanker og siloer smarte. Den batteridrevne, trådløse WILSEN.sonic.level-nivåsensoren brukes primært innen smartbyer, smartlogistikk, smart gårdsbruk og smarte miljøsektorer. Sensorparametere gjør at den kan justeres for et stort spekter av installasjonsforhold, og for registrering av ulike materialer.

Den standardiserte LoRaWAN®-teknologien lar sensoren overføre relevante data autonomt, over mange kilometer i flere år. WILSEN.sonic.level kombinerer derfor alle de viktige egenskapene som trengs i krevende scenarioer for industriapplikasjoner, med tilkoblingsmulighetene og håndterbarheten til en IoT-sensor.

IoT-system

Beskrivelse av WILSEN IoT-sensorsystem

I tillegg til sensorene og dataoverføring, omfatter et IoT-sensorsystem mottakspunktet for sensordata på Internett. I LoRaWAN®-systemer er gateway-en ansvarlig for konvertering av sensordata til en Ethernet-kompatibel protokoll.

Den sender de konverterte dataene til nettverksserveren, som først dekrypterer dataene, og deretter videresender dem til den relevante applikasjonsserveren. Sensordataene behandles der og er klare til å bli avbildet på det grafiske displayet.

WILSEN.sonic.level-sensorene parameteriseres på praktisk vis med en mobilapp, slik at de er optimalt konfigurert for applikasjonen som kreves ved driftsstedet.

How Does It Work?

The IoT Sensor

IoT Sensor WILSEN.sonic.level

Multisensor

The WILSEN.sonic.level transmits more than just fill level data. GPS data from the sensor allows containers to be tracked, while further information such as temperature values and battery charge status allows for predictive maintenance.

Mobile Device App

The WILSEN.sonic.level eliminates the need to laboriously adjust individual sensors via push buttons since parameterization and network registration are carried out on the mobile device using an Android app (WILSENcontrol) via Bluetooth® LE.

Standardized

The WILSEN.sonic.level is not tied to specific systems—it can be integrated into any LoRaWAN® network. It is easy to use vendor-independent software and quickly develop and customize IoT solutions.

Industrial Use

Its suitability for industrial use sets the WILSEN.sonic.level apart from other IoT sensors—it has a rugged housing with IP66/67 protection and can also be used outdoors at temperatures of -25 °C … +70 °C.

Applikasjoner

Smartbyer
Kravene som stilles til byer og kommuner om å gi innbyggerne praktiske og miljøvennlige boliger, er økende. WILSEN.sonic.level legger til rette for intelligent avfallsadministrasjon, der fyllenivåene til containere for brukt glass, gamle klær og resirkulerbart materiale overvåkes eksternt, slik at containerne bare hentes når de har nådd et visst nivå.
Smart logistikk
Effektive forsyningskjeder i en globalisert verden må ikke gå tom for råmaterialer og forsyninger. WILSEN.sonic.level bidrar til å fastslå fyllenivåene i tanker eller siloer, og gir leverandøren muligheten til å tilby kundene et forsyningslogistikksystem som er tilpasset deres behov.
Smart gårdsbruk
Moderne landbruk leverer både mat og energi. WILSEN.sonic.level hjelper gårdbrukeren med ekstern overvåking av fyllenivået i distribuerte fôrsiloer eller i gropen til et biogassanlegg, og å styre gården mer effektivt.
Smart miljø
Global klimaendring er en trussel for dyreverdenen. WILSEN.sonic.level overvåker nivåene i elver, innsjøer og flombasseng, og dermed kan man få tidlige advarsler om forestående katastrofer.
LoRa-topologi

LoRa-teknologi

En rekke fordeler for dine applikasjoner

LoRa-teknologi har en rekke fordeler som er spesielt egnede for bruk med IoT-sensorer som WILSEN.sonic.level:

  • tilkobling av enheter inntil 15 km unna – kan gå gjennom bygningsvegger
  • global tilgjengelighet og leverandøruavhengighet for rask distribusjon av IoT-applikasjoner
  • minimalt strømforbruk under overføring – sensordrift i årevis uten batteriskifte
  • dataoverføring via radio – ingen krav til sensorkabling
  • høy sikkerhet og integritet takket være autentisering og ende-til-ende-kryptering
  • lave driftskostnader takket være bruk av lisensfritt frekvensbånd

Disse egenskapene betyr at LoRa kan brukes til å opprette svært store trådløse nettverk for implementering av applikasjoner for byer og kommuner. Man kan også sette opp kostnadseffektive private nettverk på bedriftsinterne områder. Skjemaet til høyre viser de topologiske forskjellene mellom versjonene.

Kontakt oss