IIoT for prosessautomasjon

Innovasjoner for Industri 4.0-applikasjoner

Integrert kommunikasjon

Feltenheter i prosessanlegg samler verdifulle tilleggsdata fra egen tilstand i egne omgivelser. Til nå har denne informasjonen sjeldent kunne brukes på grunn av mangel på kontinuerlige kommunikasjonskanaler fra felt til kontrollrommet.

Industri 4.0-tilnærminger som tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold krever imidlertid denne informasjonen. Derfor har vi fått med oss partnere for å utvikle løsninger som gjør disse dataene tilgjengelige – i kontrollrommet, i skybaserte systemer eller til og med på mobile enheter. 

Ethernet for fabrikkgulvet på prosessanlegget

Innen prosessautomasjon er kontinuerlig kommunikasjon via Ethernet ned til feltnivå fortsatt ikke mer enn et scenario. Sammen med andre selskaper utvikler Pepperl+Fuchs Advanced Physical Layer (APL) for å gjøre Ethernet anvendbart for krevende oppgaver innen prosessindustrien. Dette fysiske laget gir kontinuerlig, transparent kommunikasjon gjennom alle hierarkinivåer og gjør Ethernet tilgjengelig i alle deler av et prosessanlegg.

Med en overføringshastighet på 10 Mbit/s er Ethernet mye raskere enn HART, og slik håndteres de store datamengdene som går hånd i hånd med Industri 4.0. Den robuste kablingen kan være opp til 2000 m og samtidig forsyne feltenheter i sone 0 / div. 1 Ex-områder med strøm. 

Les mer om Ethernet i felten for ditt prosessanlegg …

Mer data, høyere verdi

I tett samarbeid med produsenter av feltenheter utvikler Pepperl+Fuchs løsninger som gjør ytterligere data tilgjengelig sentralt, som oppretter ytterligere kommunikasjonskanaler parallelt med 4– 20 mA-strømsløyfen. BULLET WirelessHART-adapteren gjør f.eks. at verdifulle data fra feltenheter kan overføres via en gateway til skyen. Disse dataene kan også overføres via Remote I/O.

Samspillet mellom Pepperl+Fuchs' komponenter og innovative programvare og skyløsninger fra våre partnere legger til rette for prediktivt vedlikehold ved å la deg identifisere krav til vedlikehold av enheter på forhånd. 

Skyløsninger fra Neoception

Pepperl+Fuchs' datterselskap Neoception utvikler innovative programvareløsninger og industrielle IoT-tjenester som er spesialtilpasset våre kunders individuelle forretningsprosesser og krav. Neoceptions løsninger gjør at feltenheter enkelt kan integreres i eksisterende IT-infrastrukturer med skytilgang til parametre i sanntid. Denne sentrale tilgjengeligheten av data fra feltenheter gjør ekstern overvåking og tilpasset analyse av prosesser mulig, slik at eksisterende prosesser kan optimaliseres og potensialer kan identifiseres. For integrering av feltenheter trenger ikke brukerne spesialkunnskap om overføringsteknologien – de kan fokusere på valg og analyse av parametrene. 

Neoception-logo
Skyløsninger fra Neoception

Industri 4.0 på farten

Med Ex-sikre mobile enheter fra ecom, et varemerke fra Pepperl+Fuchs, har du dataene dine tilgjengelig når du er på farten. Uansett om du bruker smarttelefon eller nettbrett – du har alltid med deg prosessdataene.

Den robuste nye Tab-Ex® 02-nettbrettserien er tilpasset etter forholdene på prosessanlegget. Med innovative egenskaper som en app for utvidet virkelighet (Augmented Reality, AR), forenkler den mobile medarbeiderens daglige oppgaver.

ecom nettbrettserie Tab-Ex 02

Kontakt oss