Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

Ethernet IO-moduler
med IO-Link Master

Fordeler

Multiprotokoll

Multiprotokolløsning

Multiprotokolløsningen legger til rette for Ethernet-kommunikasjon fra alle standard PLC-er til feltbussmodulene. Disse modulene håndterer PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT, som reduserer antallet komponenter som kreves, samtidig som de støtter standardisering innen anleggsdesign. Dette forenkler også maskinbygging for internasjonale markeder, ettersom én modul dekker forskjellige krav.
Innovativ kommunikasjonsteknologi for forbedret ytelse

Forbedret tilkobling

Den L-kodede M12-pluggen har en høyere merkestrøm på opptil 2x16 A, noe som gir en økning i ytelsen på 70 %. Det fører til at det er behov for færre kabler, høyere toppbelastninger kan dekkes, og flere moduler kan kobles sammen. Den generelle standardiseringen av den kompakte M12-tilkoblingen gir anleggsoperatører maksimal effektivitet og ensartet systemdesign.
Desentralisert intelligens for effektive prosesser

Desentralisert intelligens

Den integrerte logikken i de nye Ethernet IO-modulene gjør det mulig å løse applikasjonsutfordringer på egen hånd i selve modulen samt å lette kontrollnivåene. Dette korter ned responstidene og reduserer kommunikasjonsutgifter, noe som fører til mer effektive prosesser.
Ethernet IO-moduler med IO-Link Master

IO-Link

Kommunikasjon mellom IO-Link-sensorer/aktuatorer og en feltbussmodul med integrert IO-Link-master legger til rette for parametrisering, overføring av prosess- og statusdata og utvidet diagnostikk. Denne kommunikasjonsbasisen er et viktig grunnlag for fremtidige Sensorik4.0®-applikasjoner, noe som fører til nye fordeler når det gjelder anleggstransparens.

Sensorik4.0®: Fremtidssikret automatisering med IO-Link

Ethernet IO-moduler med IO-Link Master

Høydepunkter for IO-Link Master

Legger til rette for kontinuerlig diagnostikk og parametrisering til sensor-/aktuatornivå
Forenkler utskifting og igangsetting av enheter: Automatisk overføring av forhåndskonfigurerte parametere når flere sensorer er tilkoblet.
Støtter 8 IO-Link-kanaler for sensorer (Type A) og aktuatorer (Type B)
Er basert på enkel og praktisk kabling med uskjermede standardkabler
Er fremtidssikret takket være IO-Link-standarden IEC 61131-9

Desentralisert logikk forenkler PLC-programvare

Med lokal kontroll og desentralisert drift kreves ikke feltbusskommunikasjon og programvarekomponenter i styresystemet. Bare diagnostikkdata blir overført oppstrøms.

Fordelen ved dette kan sees i et transportørsystem, der deler sorteres etter riktig posisjon og størrelse, og blir om nødvendig fjernet via et trykkluftsystem. Denne prosessen krever ekstremt raske responstider, som kan oppnås ved å koble innganger og utganger direkte til modulen.

Raske responstider er mulig fordi det ikke lenger er behov for ekstra tid til kommunikasjon, og tidssensitive koblinger i andre prosesser blir eliminert.

illustration ICE1 modules with S2 redundancy

IO-Link Master for High-Reliability Systems


ICE1 Series with S2 Redundancy

To prevent unplanned downtimes and associated costs in critical applications such as in the chemical or pharmaceutical industry, Pepperl+Fuchs has developed a IO-Link master with S2 redundancy. It establishes a redundant synchronization mechanism, ensuring that a fallback PLC takes over process control in the event of an error. The primary controller is used for cyclic communication, while the secondary controller only runs in the background and takes over communication if required.

Their resistant, diecast zinc housing and the extended temperature range make the ICE1 modules with S2 redundancy ideally suited for demanding applications in the chemical and pharmaceutical sectors.

Rask diagnostikk, maksimal transparens

Modulene opprettholder maksimal prosesstransparens: Diagnostikkparametere kan overvåkes fra modulen via et webgrensesnitt eller formidles tilbake til PLC. En integrert webserver gir tilgang til enheten via en nettleser, noe som gjør det mulig å vise viktig informasjon og endre nettverksparametere, for eksempel IP-adresser og nettverksmasker.

LED-er er tilgjengelige i modulene, og de formidler kontinuerlig statusinformasjon, noe som legger til rette for kanalspesifikk diagnostikk. Dette øker produktiviteten ved å tillate at feil oppdages og repareres på en mer effektiv måte.

 

Rask diagnostikk gir transparens

Kontakt oss

Ethernet IO-moduler fra Pepperl+Fuchs styrer standardisering, eliminerer kompleksitet og maksimerer ytelse. Kontakt oss for å finne ut mer om den nye generasjonen feltbussmoduler.