Trosser elementene.

Avstands- og hastighetsmåling uten forstyrrelser. Selv i regn, tåke, vind eller støv.

Industriradarsensorer med CAN Interface

Mer enn 25 meter detekteringsområde

Mer enn 25 meter detekteringsområde

Takket være avansert FMCW-radarteknologi registrerer Pepperl+Fuchs-radarsensorer avstandene i tillegg til hastighetene og bevegelsesretningene til målobjektene – på en avstand på mer enn 25 meter.
Pålitelige under alle forhold

Pålitelige under alle forhold

Selv under de vanskeligste forhold leverer radarsensorer for industri pålitelige måleresultater. Dette sikres av en kombinasjon av et driftsprinsipp med lav interferens (IP68/69) og utvidet temperaturområde.
Enkel gjennomtrenging av interferensmål

Enkel gjennomtrenging av interferensmål

Radarsensorer har knapt noen grenser: De elektromagnetiske bølgene de sender ut, trenger gjennom de fleste materialer uten problemer og gjør det mulig å enkelt undertrykke interferensmål med lavere reflektivitet enn det faktiske målobjektet.
Klar for mobile maskiner

Klar for mobile maskiner

Med prøvefrekvenser på opptil 200 Hz registrerer radarsensorer fra Pepperl+Fuchs bevegelseshastigheter i området –80 til +80 m/s. I kombinasjon med E1-sammenlignbare EMC-verdier, CANopen Interface og kjøretøyspesifikke plugger gjør dette dem ideelle for bruk på mobile maskiner.
 

Sammenlignet med andre sensordriftsprinsipper tilbyr radarbølger unike fordeler

Radarteknologi

Unik på mange måter

Sammenlignet med andre sensordriftsprinsipper har radarbølger unike fordeler:

  • De er knapt utsatt for interferens og forflytter seg med nær lysets hastighet.
  • De reflekteres av alle materialer til en viss grad.
  • De kan trenge gjennom de fleste materialer til en viss grad.

Pepperl+Fuchs FMCW(frekvensmodulert kontinuerlig bølge) radarsensorer utnytter nettopp disse egenskapene og gjør dem tilgjengelige i form av en løsning som oppfyller de strengeste industrikravene: Tre ulike målemodi, lange rekkevidder, raske detekteringshastigheter og evnen til å detektere så å si hvilket som helst mål er bare én av dimensjonene til disse sensorene.

I tillegg til dette kommer et utvalg av tilkoblingsalternativer som i kombinasjon med et CAN interface, gir mulighet for enkel applikasjonsintegrasjon. Dette betyr at mange ulike krevende applikasjoner kan løses med bare én type sensor.

Fordeler ved FMCW-prinsippet

Gjør deg kjent nå med de underliggende prinsippene og mulighetene de gir for deg.

 

Et spørsmål om radartverrsnitt

Den avgjørende faktoren for detektering av objekter ved hjelp av radarsensorer er reflektiviteten eller det såkalte radartverrsnittet (RCS). Den er spesifisert i måleenheten kvadratmeter og beskriver omfanget av refleksjonen til en radarbølge som reflekteres tilbake fra et objekt i retning av sensoren.

Responskurven som vises her, er et eksempel på det store området der Pepperl+Fuchs-radarsensorer pålitelig registrerer en hjørnereflektor med et radartverrsnitt på 70 m² brukt som referanse.

Mindre detekteringsområder avgis av objekter med lavere RCS eller ved å bruke mindre hjørnereflektorer (her 0,5 m² som eksempel).

Måleegenskaper

Den avgjørende faktoren for detektering av objekter ved hjelp av radarsensorer er reflektiviteten eller det såkalte radartverrsnittet (RCS)
Hvis du vil lære mer om refleksjonsegenskaper og bruken av hjørnereflektorer, kan du ganske enkelt bla gjennom informasjonskortene.
Universelt sensorprinsipp

En hovedfordel med dette fysiske sensorprinsippet er at radarteknologi gir mulighet for detektering av så å si alle materialer og derfor ikke er begrenset til spesifikke objekter. Det mulige detekteringsområdet og måleområdet er imidlertid avhengig av refleksjonsegenskapene til målobjektet.

Materialavhengighet

Avhengig av materialet reflekteres radarbølgene tilbake til radarsensoren i forskjellig grad og detekteres derfor i større eller mindre utstrekning. Denne graden av refleksjon påvirkes også av tykkelsen, størrelsen og formen til målobjektet. En flat metalloverflate gir perfekt refleksjon og er derfor svært godt egnet som målobjekt. Derimot kan objekter som er mindre reflekterende, lett gjennomtrenges av radarbølgen, noe som gjør det mulig å undertrykke forstyrrende objekter.

Vinkelavhengighet

Antall bølger som reflekteres tilbake til radarsensoren er ikke minst avhengig av vinkelinnrettingen mellom sensoren og målobjektet. Hvis det ikke kan sikres i en applikasjon at sensoren er tilstrekkelig godt innrettet etter målobjektet, kan såkalte hjørnereflektorer brukes.

Hjørnereflektorer

Hvis en hjørnereflektor av metall er festet på et objekt med svak refleksjon eller et objekt som ikke er ideelt innrettet etter radarsensoren, økes det effektive refleksjonsområdet betydelig. Samtidig brukes hjørnereflektorer også som referanse for å bestemme radartverrsnitt, responskurver og maksimumsrekkevidden til radarsensorer.

Målemodi

Maximum Functionality in Just One Sensor

  • icon01 Closest Distance
  • icon02 Best Reflection
  • icon03 Fastest Velocity
icon01Closest Distance icon02Best Reflection icon03Fastest Velocity
Depending on the application, the industrial FMCW radar sensors from Pepperl+Fuchs can be operated in three different measurement modes. The respective mode is conveniently set up via PACTware without the need for additional parameterization tools. In "closest distance" mode, the object closest to the sensor is detected regardless of the material. This mode is ideal for collision avoidance, i.e., with mobile construction machinery. Any objects that are within the extension range or action radius of the vehicle and boom are reliably detected.

Integrasjon

Nytteverdien til automasjonskomponenter står og faller med hvor integrerbare de er
Nytteverdien til automasjonskomponenter står og faller med hvor integrerbare de er. FMCW-radarsensorene våre tar hensyn til dette må mange ulike måter: Fra designstrukturen og den elektriske tilkoblingen til signaloverføring, parametrisering og funksjonssikkerhet – vi har vurdert alle aspekter for å tilby deg en løsning som du vil få stor glede av så snart den er integrert i applikasjonen din.
Montering
Tilkoblingstyper
Kommunikasjon
Parametrisering
Et roterbart og dreiende sensorhode gjør at radomen kan innrettes ideelt i den respektive installasjonssituasjonen
FMCW-sensorer fra Pepperl+Fuchs er utformet i den velprøvde VariKont-L2-utformingen. Dette sikrer ikke bare en kompakt formfaktor for sensorene, men åpner også opp for ytterligere frihet. Et roterbart og dreiende sensorhode gjør at radomen kan innrettes optimalt i den respektive installasjonen. En robust metallmontering med to skrutilkoblinger fungerer som et sete for sensorhodet og forhindrer problemer forårsaket av krevende omgivelsesforhold og maskinvibrasjoner.

 

Maksimal hastighetsreduksjon på gaffeltrucker

Maksimal hastighetsreduksjon på gaffeltrucker

Hastighet er en avgjørende faktor i materialhåndtering. Dette gjelder også bruken av gaffeltrucker på bedriftsområdet. Selv om høy hastighet er fordelaktig utendørs, og omgivelsene er vanligvis oversiktlige, trengs det visse begrensninger i fabrikker og lagre av sikkerhetshensyn.

For å avlaste personell kan en vertikalt innrettet radarsensor som registrerer halltaket eller tverravstivning av metall under det, umiddelbart fastslå om gaffeltrucken har nådd et innendørsområde. Hvis det er tilfelle, begrenses den mulige maksimumshastigheten automatisk til et akseptabelt nivå og frigis igjen først når gaffeltrucken kjøres ut av hallen. På grunn av den kraftige reflektiviteten til tverrbjelkene av metall er det ikke nødvendig å installere en hjørnereflektor her. Takket være den lange rekkevidden til sensorene kan denne applikasjonen også implementeres med tilsvarende høye halltak.

Applikasjoner

Kollisjonsunngåelse for førerløse kjøretøy

Kollisjonsunngåelse for førerløse kjøretøy

Sikker bruk av kraftige førerløse kjøretøy for flytende medier og gassmedier stiller spesielle krav til sensorteknologi. Dimensjonene til kjøretøyene og det tilsvarende store overvåkingsområdet må tas i betraktning i tillegg til værpåvirkningen utendørs. Takket være det lange måleområdet tilbyr radarsensorer fra Pepperl+Fuchs en effektiv løsning her som gir mulighet for pålitelig beskyttelse av kjørebevegelser. Det er også mulig å overvåke flankene til det lange kjøretøyet uten problemer takket være den lange rekkevidden til sensorene.

Værpåvirkning utendørs påvirker ikke målenøyaktigheten takket være radarteknologien, som ikke er utsatt for forstyrrelser. Gjensidig interferens mellom radarsensorene som er montert nær hverandre, er utelukket på grunn av frekvensmodulasjonen som brukes.

Avstandsmåling i mobile kranbommer

Avstandsmåling i mobile kranbommer

Radarsensorer fra Pepperl+Fuchs støtter effektivt presis styring av mobile kranbommer. Radarloben til en radarsensor montert inni hovedbommen er rettet mot en hjørnereflektor posisjonert i enden på det hydrauliske teleskopelementet. Hvis teleskopelementet beveger seg forover eller bakover når bommen kjøres ut eller trekkes inn, registrerer sensoren denne endringen i avstanden og overfører disse verdiene til krankontrollsystemet som grunnlag for ytterligere posisjoneringsoperasjoner.

Via kjøretøyspesifikke plugger som AMP Superseal eller DEUTSCH og CANopen Interface kan sensorene enkelt integreres i nettverket om bord. Selv smuss som hydraulikkoljerester i kranarmen påvirker ikke ytelsen til radarsensorene.

Prosessoptimalisering i veibygging

Prosessoptimalisering i veibygging

I veibygging brukes det ofte en kombinasjon av utlegger og feeder for å legge asfalten. Mens begge maskinene beveger seg sakte, mater feederen utleggeren kontinuerlig med materiale, for eksempel asfalt. Siden begge maskinene styres manuelt, er det alltid en risiko for at avstanden mellom maskinene overskrider maksimumstoleransen, eller at banen til den ene maskinen forskyves litt i forhold til den andre.

Presisjonen til denne operasjonen kan økes betydelig ved hjelp av intelligent bruk av radarteknologi. Feederen er utstyrt med et par robuste radarsensorer fra Pepperl+Fuchs, som er rettet mot de to hjørnereflektorene på utleggeren og registrerer endringer i avstand. Dette gjør det ikke bare mulig å opprettholde den ideelle avstanden mellom de to maskinene, men også en presist koordinert bane fordi sensorene og reflektorene monteres parvis.

Kontakt oss