Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Radarsensorer

Please note that due to site maintenance, not all functionalities of the Pepperl+Fuchs website will be available. Thank you for your understanding.

Industrielle radarsensorer fra Pepperl+Fuchs bruker elektromagnetiske bølger eller radarbølger som fysisk måleprinsipp. Disse radarbølgene har spesielle egenskaper som gjør dem ideelle for automatiseringsapplikasjoner der andre sensorprinsipper når sine grenser: De er ufølsomme for interferens, forplanter seg nær lysets hastighet og reflekteres i varierende grad av praktisk talt alle materialer. Samtidig er de til en viss grad i stand til å trenge gjennom de fleste materialer. 


FMCW Radarsensorer med lang rekkevidde


Tre målemoduser gir nesten ubegrenset frihet: 1. Nærmeste avstand, 2. Beste refleksjon, 3. Raskeste hastighet

Pepperl+Fuchs industrielle radarsensorer drar nytte av disse egenskapene og sender kontinuerlig en frekvensmodulert radarbølge i ISM-båndområdet fra 122 til 123 GHz. Dette funksjonsprinsippet, kjent som FMCW-radar (frequency modulated continuous wave), gjør det mulig å dekke et bredt spekter av funksjoner med kun én type radarsensor. For eksempel kan både avstands- og hastighetsmålinger utføres i en avstand på mer enn 25 meter og bevegelsesretningen til målobjekter kan også detekteres – uten at miljøpåvirkninger som regn, tåke, vind eller støv har en relevant innvirkning på nøyaktigheten av måleresultatene.

Tre målemoduser gir nesten ubegrenset frihet:

  • Nærmeste avstand: materialuavhengig deteksjon av objektet nærmest radarsensoren
  • Beste refleksjon: Deteksjon av objektet med de beste refleksjonsegenskapene, selv gjennom interfererende objekter
  • Raskeste hastighet: Deteksjon av objektet som beveger seg raskest mot eller bort fra radarsensoren

Radarsensorer for mobilt utstyr

Med samplingsfrekvenser på opptil 200 Hz, E1-sammenlignbare EMC-verdier og et integrert CAN-grensesnitt (CiA-301-kompatibelt), er radarsensorer fra Pepperl+Fuchs spesielt egnet for integrering i mobile maskiner (f.eks. mobilkran, veibygging, landbruksmaskiner). Kjøretøytypiske koblinger som AMP Superseal eller DEUTSCH sikrer pålitelige og tette koblinger til enhver tid. Men radarsensorer tilbyr også en pålitelig løsning i andre bruksområder, for eksempel kollisjonsunngåelse for automatiserte kjøretøy (AGV) på gaffeltrucker eller til og med for overvåking av fyllnivå i tanker.

Hjørnereflektorer som nyttig tilbehør


Hvis de reflekterende egenskapene til et målobjekt skal forbedres eller ideell innretting med FMCW-radarsensoren ikke er mulig, inkluderer Pepperl+Fuchs-porteføljen ekstra hjørnereflektorer som tilbehør. Når en slik metallhjørnereflektor er festet til et målobjekt, øker radartverrsnittet (RCS) til et målobjekt betydelig og detekterbarheten av radarsensoren øker tilsvarende.


Radar sensors from Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs industrielle radarsensorer gir deg interferensfri avstands- og hastighetsmåling – selv i regn, tåke, vind eller støv. Lær mer om dette unike måleprinsippet og alle fordelene det åpner for deg.