Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Ultralydsensorer

I industrielle applikasjoner utpeker ultralydsensorer seg med høy pålitelighet og anvendelighet. Ultralydsensorer kan brukes i alt fra fra kompleks objektdeteksjon til nivåmåling med millimeters nøyaktighet. I tillegg er ultralyd et pålitelig måleprinsipp under så og si alle forhold.

Ingen andre måleprinsipper har så bredt anvendelsesområde som ultralyd. Sensorene er ekstremt robuste og kan brukes under alle klimatiske forhold. Sensormembranen rengjør seg selv ved at den vibrerer, men det er ikke den eneste årsaken til at den er ufølsom for støv. Selve måleprinsippet som går på utsendelse og refleksjon av lyd, er i seg meget robust og pålitelig.

Tidligere ble ultralydsensorer bare benyttet der andre måleprinsipper ikke fungerte. Den tiden er for lengst forbi, og i dag benyttes ultralydsensorer i de fleste industrielle applikasjoner der objekter skal detekteres eller avstand måles

Eksempler på bruksområder for ultralydsensorer er:

  • Maskinbyggere
  • Næringsmiddelproduksjon
  • Trebearbeiding og møbelindustri
  • Produksjon av bygningsmaterialer
  • Landbruksmaskiner
  • Papirindustri
  • Materialhåndtering
  • Nivåmåling
  • Forpakningsindustri


PDF Downloads: Technology Guides Ultrasonic Sensors


Get an in-depth look at the new ultrasonic sensor series UC18GS with IO-Link.