Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Liste over datterselskaper, forhandlere