Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Maskinbyggere og systemintegratorer


Machine and Plant Engineering use Pepperl+Fuchs sensing technologies.

Innen maskin- og anleggsdesign tilbyr vi våre kunder et bredt produktprogram innen induktive, kapasitive og magnetiske sensorer, ultralydsgivere, roterende givere, posisjonsmålesystem, AS-interface, identifikasjonssystem, logiske kontrollenheter samt elektriske og mekaniske systemkomponenter.