Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Inklinasjon-, vinkel- og akselerasjonsgivere

Enten du nivellerer kraner, overvåker hjullasterens tilt eller kontrollerer heiser – det er mange bruksområder for Pepperl+Fuchs' grengnings- og akselerasjonssensorer. De sikrer nøyaktige målinger, selv under tøffe forhold. Et innovativt, todelt monteringskonsept gjør F99-serien ekstremt robust: en robust metallmonteringsbrakett gir sensormodulen støtbeskyttelse og muliggjør rask og enkel utskifting av sensormodulen ved behov. Når den er installert, kan braketten holde seg på rett plass uten behov for ny justering eller kalibrering. Med sitt korrosjonsbestandige aluminiumshus er helningssensoren F199 i ett stykke like robust og måler helning fra 0 til 360° med ±0,15° nøyaktighet.

Vår krengnings- og akselerasjonsportefølje tilbyr sensorer for alle dine behov.