Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Industriell kommunikasjon

Nettverksbaserte kommunikasjonsløsninger øker effektiviteten

I dag er det umulig å forestille seg en produksjonsprosess uten en pålitelig og transparent flyt av data. Hovedhensikten med industrielle kommunikasjonsløsninger er å forbinde alle deler av et produksjonsanlegg i ett nettverk, alt fra overordnede produksjonsstyringssystemer og ned til kommunikasjon på feltnivå. Ved å benytte komminikasjonsløsninger som går gjennom hele anlegget, økes anleggets tilgjengelighet og effektivitet. Sensorer og øvrig feltutstyr fra Pepperl+Fuchs kan enkelt integreres i eksisterende kommunikasjonssystemer som gir transparente løsninger og øker effektiviteten.

I dag er også industrielle kommunikasjonsløsninger integrert i sentrale systemer som kan stille data til rådighet for Internet of Things-applikasjoner (IoT). Pepperl+Fuchs tilbyr et stort utvalg produkter og løsninger  som kan levere høykvalitets data på alle nivåer. Eksempler på dette er AS-interface-systemer, Ethernet-baserte produkter, et stort utvalg produkter med IO-link og øvrige interfaceprodukter.Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

Comtrol Portfolio

With the acquisition of the business of Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs is completing its portfolio of future-oriented Industry 4.0 solutions for cloud-based applications.