Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Remote I/O-system används för effektiv digitalisering av anläggningar

Ta steget till digital kommunikation utan att byta ut enheter

Tillämpning

Under processanläggningens livslängd måste mät- och styrtekniken bytas ut en eller två gånger. Detta ger användaren den perfekta möjligheten att installera uppgraderad styrteknik och driva digitaliseringen framåt på anläggningen med hjälp av digitala kommunikationsmetoder. Samtidigt kan användaren skydda den investering som redan gjorts i den befintliga basen av fältenheter som är installerade i anläggningen och som använder en analog anslutning. Digital kommunikation förbättrar anläggningens driftseffektivitet genom att specifikt använda den stora informationsmängd som finns tillgänglig, överföra data korrekt och möjliggöra fjärrkonfiguration och fjärrdiagnostik.


Målet

Digitalisera anläggningen för att ge bättre alternativ för service och underhåll och undviker på så sätt att anläggningen står stilla. Dokumentera hela instrumenteringen – med hjälp av automatiserade processer där det är möjligt – för att visa att de överensstämmer med de allt hårdare kraven för kvalitetshantering och GMP-riktlinjer. Se till att expertsystem som ligger utanför den traditionella automatiseringens omfattning får den data de behöver för att kunna föreslå processoptimeringar. Det är dock viktigt att upprätthålla välfungerande fältenheter så att de kan fortsätta att användas i processen. Utmaningen ligger i att integrera ett antal olika enheter med både analog och diskret sensorteknik och manöverdon i en toppmodern, Ethernet-baserad realtidsinfrastruktur för kommunikation och att ansluta enheterna till en mängd olika system.


Lösningen

Remote I/O-systemen från Pepperl+Fuchs överbrygger avståndet mellan den teknik som redan är installerad och ett obegränsat antal externa system. Tidigare oanvänd data på fältenheterna läses upp med HART. Genom att använda ett separat HART-modem för varje kanal i I/O-modulerna kan data läsas upp med högsta möjliga hastighet, vilket är upp till 80 gånger snabbare än vid användning av en konventionell HART Multiplexer. Konfiguration, status och diagnostiska data från fältenheterna överförs därefter direkt till ett asset management system eller andra nödvändiga program med hjälp av HART/IP. Den här processen utförs parallellt med PROFINET-protokollet som används för processtyrning. Andra program kan också använda HART/IP för att läsa upp data och bearbeta dem på lämpligt sätt.

Fördelarna

Remote I/O säkerställer att investeringskostnaderna för digitalisering av anläggningen förblir hanterbara genom att:

  • underhålla de fältenheter som redan är installerade i anläggningen
  • ge direkt åtkomst till fältenheterna utan väntetider
  • möjliggöra enkel konstruktion av asset management systemet utan att man behöver komma åt kontrollnivån
  • ge en direkt och kostnadseffektiv anslutning via Ethernet-anslutningen som även används för processtyrning.

Detta förenklar underhåll av anläggningen och minskar underhållskostnaderna. Expertsystem kan använda den data som nu finns tillgängliga för att fastställa processoptimeringar, till exempel att optimera processtemperaturen för att öka produktens kvalitet eller att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna.


I korthet

  • Digitalisering utan att byta ut fältenheter
  • Snabb och direkt åtkomst till all data på fältenheterna
  • Kommunikation sker parallellt med PROFINET
  • Enkel konstruktion

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.