Elementen trotseren.

Interferentievrije afstand- en snelheidsmeting. Zelfs bij regen, mist, wind of stof.

Industriële radarsensoren met CAN-Interface

Detectiebereik van meer dan 25 meter

Detectiebereik van meer dan 25 meter

Dankzij de geavanceerde FMCW-radartechnologie detecteren radarsensoren van Pepperl+Fuchs zowel afstanden als snelheden en bewegingsrichtingen van doelobjecten, op een afstand van meer dan 25 meter.
Betrouwbaar onder alle omstandigheden

Betrouwbaar onder alle omstandigheden

Zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden leveren industriële radarsensoren betrouwbare meetresultaten. Deze worden verzekerd door een combinatie van een werkingsprincipe met lage interferentie, een robuuste CAN-technologie, een hoge beschermingsgraad (IP68/69) en een uitgebreid temperatuurbereik.
Gemakkelijke doordringing van interferentiedoelen

Gemakkelijke doordringing van interferentiedoelen

Radarsensoren kennen vrijwel geen limieten: De elektromagnetische golven die ze uitzenden dringen moeiteloos door in de meeste materialen, zodat interfererende doelen met een lagere reflectiviteit dan het werkelijke doelobject gemakkelijk onderdrukt kunnen worden.
Geschikt voor mobiele machines

Geschikt voor mobiele machines

Met emonsteringsfrequenties tot 200 Hz detecteren de radarsensoren van Pepperl+Fuchs bewegingssnelheden binnen een bereik van -80 ... +80 m/s. In combinatie met E1-vergelijkbare EMC-waarden, een CANopen-interface en voertuigconnectoren zijn deze sensoren ideaal voor gebruik bij mobiele machines.
 

In vergelijking met andere sensorische werkingsprincipes bieden radargolven unieke voordelen

Radartechnologie

Uniek, in vele opzichten

In vergelijking met andere sensorische werkingsprincipes bieden radargolven unieke voordelen:

  • Ze zijn nauwelijks gevoelig voor interferentie en verspreiden zich bijna even snel als het licht
  • Ze worden in zekere mate door alle materialen weerkaatst
  • Ze dringen tot op zeker hoogte door in de meeste materialen

De FMCW(frequentiegemoduleerde continue golf)-radarsensoren van Pepperl+Fuchs benutten precies die eigenschappen en maken ze beschikbaar in de vorm van een oplossing die voldoet aan de hoogste industriële vereisten: De drie verschillende meetmodi, de grote bereiken, de hoge detectiesnelheden en de mogelijkheid om vrijwel ieder doel te detecteren zijn slechts één dimensie van deze sensoren.

Daarbij komt nog een selectie van verbindingsopties die, in combinatie met een CAN-interface, een zeer eenvoudige integratie van toepassingen mogelijk maken. Dit betekent dat slechts één type sensor de oplossing biedt voor een groot scala aan veeleisende toepassingen.

Voordelen van het FMCW-principe

Maak uzelf nu vertrouwd met de onderliggende principes en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor u.

 

Een kwestie van radardoorsnede

De bepalende factor voor de detectie van objecten door radarsensoren is de reflectiviteit ervan of de zogenaamde radardoorsnede (Radar Cross Section, RCS). Deze wordt aangegeven in de meeteenheid vierkante meter en beschrijft de mate van reflectie van een radargolf die wordt teruggekaatst van een object in de richting van de sensor.

De hier weergegeven responscurve is een voorbeeld van het grote bereik waarin de radarsensoren van Pepperl+Fuchs op betrouwbare wijze een hoekreflector met een radardoorsnede van 70 m² detecteren, die gebruikt wordt als referentie.

Bij objecten met een lagere RCS of het gebruik van kleinere hoekreflectoren (hier 0,5 m² als voorbeeld) worden kleinere deteciebereiken verkregen.

Meeteigenschappen

De bepalende factor voor de detectie van objecten door radarsensoren is de reflectiviteit ervan of de zogenaamde radardoorsnede (RCS)
Blader door de infokaarten voor meer informatie over de reflectie-eigenschappen en het gebruik van de hoekreflectoren.
Universeel detectieprincipe

Een groot voordeel van dit fysiek detectieprincipe is dat radartechnologie de detectie van vrijwel alle materialen mogelijk maakt en dus niet beperkt is tot specifieke objecten. Het mogelijke detectiebereik en het meetbereik zijn echter afhankelijk van de reflectie-eigenschappen van het doelobject.

Afhankelijkheid van het materiaal

Afhankelijk van het materiaal worden radargolven in verschillende mate terug naar de radarsensor gereflecteerd en worden ze in functie daarvan in meer of minder mate gedetecteerd. Deze detectiegraad wordt ook beïnvloed door de dikte, de grootte en de vorm van het doelobject. Een plat metalen oppervlak biedt een perfecte reflectie en is dus zeer geschikt als doelobject. Minder reflecterende objecten kunnen daarentegen gemakkelijk worden doordrongen door de radargolf, waardoor interfererende objecten kunnen worden onderdrukt.

Afhankelijkheid van de hoek

Het aantal golven die worden teruggekaatst naar de radarsensor is onder meer afhankelijk van de hoekuitlijning tussen de sensor en het doelobject. Als in een toepassing niet kan worden gegarandeerd dat de sensor voldoende is uitgelijnd met het doelobject, kunnen zogenaamde hoekreflectoren worden gebruikt.

Hoekreflectoren

Als een metalen hoekreflector wordt bevestigd op een zwak reflecterend object of een object dat niet ideaal is uitgelijnd met de radarsensor, neemt het effectieve reflectieoppervlak ervan aanzienlijk toe. Hoekreflectoren worden tegelijkertijd ook gebruikt als referentie om de radardoorsneden, responscurves en maximale bereiken van de radarsensoren te bepalen.

Meetmodi

Maximum Functionality in Just One Sensor

  • icon01 Closest Distance
  • icon02 Best Reflection
  • icon03 Fastest Velocity
icon01Closest Distance icon02Best Reflection icon03Fastest Velocity
Depending on the application, the industrial FMCW radar sensors from Pepperl+Fuchs can be operated in three different measurement modes. The respective mode is conveniently set up via PACTware without the need for additional parameterization tools. In "closest distance" mode, the object closest to the sensor is detected regardless of the material. This mode is ideal for collision avoidance, i.e., with mobile construction machinery. Any objects that are within the extension range or action radius of the vehicle and boom are reliably detected.

Integratie

De gebruikswaarde van automatiseringscomponenten bepaalt de integreerbaarheid ervan
De gebruikswaarde van automatiseringscomponenten bepaalt de integreerbaarheid ervan. Onze FMCW-radarsensoren houden hiermee rekening in vele opzichten: van de ontwerpstructuur en stroomaansluiting tot signaaloverdracht, parametrisering en functionele veiligheid. We overwogen alle aspecten om u een oplossing te bieden waar u enthousiast over zal zijn wanneer ze in uw toepassing geïntegreerd is.
Montage
Types ansluitingen
Communicatie
Parametrisering
De draai- en zwenkbare sensorkop maakt een ideale uitlijning mogelijk van de radome in de respectieve installatiesituatie
De FMCW-sensoren van Pepperl+Fuchs zijn ontworpen in het beproefde VariKont-L2-ontwerp. Hierdoor wordt niet alleen een compacte vormfactor gegarandeerd voor de sensoren, maar wordt ook extra vrijheid verkregen. De draai- en zwenkbare sensorkop maakt een optimale uitlijning mogelijk van de radome in de respectieve installatie. Een robuuste metalen bevestiging met twee schroefaansluitingen doet dienst als aansluiting voor de sensorkop en voorkomt problemen door moeilijke omgevingsomstandigheden en machinetrillingen.

 

Maximale snelheidsvermindering op vorkheftrucks

Maximale snelheidsvermindering op vorkheftrucks

Snelheid is een bepalende factor bij materiaalbehandeling. Dit geldt ook voor het gebruik van vorkheftrucks op bedrijfsterreinen. Terwijl een hoge snelheid buiten nog steeds een voordeel is, en de omliggende zone gewoonlijk goed zichtbaar is, zijn om veiligheidsredenen bepaalde beperkingen noodzakelijk in fabrieken en magazijnen.

Om het personeel te ontlasten kan een verticaal uitgelijnde radarsensor die het plafond van de hal of de metalen dwarsbalken eronder detecteert onmiddellijk bepalen of de vorkheftruck een binnenruimte heeft bereikt. In dit geval wordt de mogelijke maximale snelheid automatisch beperkt tot een toelaatbaar niveau en deze beperking wordt pas terug opgeheven wanneer de vorkheftruck de hal verlaat. Omwille van de sterke reflectiviteit van de metalen dwarsbalken is de installatie van een hoekreflector in dit geval niet noodzakelijk. Dankzij het grote bereik van de sensoren kan deze toepassing ook worden geïmplementeerd voor hallen met een overeenkomstig hoog plafond.

Toepassingen

Verhindering van botsingen voor AGV’s

Verhindering van botsingen voor AGV’s

Voor het veilige gebruik van zware AGV’s voor vloeibare of gasvormige media gelden speciale vereisten voor de sensortechnologie. De afmetingen van de voertuigen en de bijbehorende grote bewakingsruimte moeten in acht worden genomen, alsook de weersinvloeden in buitenzones. Dankzij het grote meetbereik bieden de radarsensoren van Pepperl+Fuchs in deze omgeving een efficiënte oplossing, waardoor een betrouwbare bescherming van rijbewegingen mogelijk is. De controle van de flanken van het lange voertuig is tevens zonder enig probleem mogelijk, dankzij het grote bereik van de sensoren.

De weersinvloeden buiten hebben geen impact op de meetnauwkeurigheid, dankzij de radartechnologie, die niet erg gevoelig is voor interferenties. Een wederzijdse interferentie tussen de radarsensoren die dichtbij elkaar zijn gemonteerd, wordt ook uitgesloten door het gebruik van de frequentiemodulatie.

Afstandsmeting in mobiele kraangieken

Afstandsmeting in mobiele kraangieken

De radarsensoren van Pepperl+Fuchs ondersteunen op een effectieve wijze de besturing van mobiele kraangieken. De radarlob van een in de hoofdgiek gemonteerde radarsensor wordt gericht naar een hoekreflector die zich in de top van het hydraulische telescopische element bevindt. Als het telescopische element nu voorwaarts of achterwaarts beweegt wanneer de giek wordt uitgeschoven of ingetrokken, registreert de sensor deze verandering in afstand en stuurt hij deze waarden door naar het kraanbesturingssysteem als basis voor verdere positioneringswerkzaamheden.

Met voertuigconnectoren zoals AMP Superseal of DEUTSCH en de CANopen-interface kunnen de sensoren gemakkelijk geïntegreerd worden in het netwerk aan boord. De prestaties van de radarsensoren worden zelfs niet verstoord door vuil zoals resten van hydraulische olie in de kraanarm.

Procesoptimalisering in wegenbouw

Procesoptimalisering in wegenbouw

In de wegenbouw wordt vaak een combinatie van asfalteermachine en feeder gebruikt voor de bestrating. Terwijl beide machines langzaam voortbewegen, voorziet de feeder de asfalteermachine voortdurend van materiaal zoals asfalt. Omdat beide machines handmatig worden bestuurd, is er altijd een risico dat de afstand tussen de machines verandert en de maximale toegelaten waarde overschrijdt, of dat het spoor van de ene machine lichtjes verschuift ten opzichte van het spoor van de andere machine.

De precisie van deze werken kan aanzienlijk worden verhoogd door het intelligente gebruik van radartechnologie. De feeder is uitgerust met twee robuuste radarsensoren van Pepperl+Fuchs, die gericht zijn op twee hoekreflectoren op de asfalteermachine, en die de veranderingen in afstand registreren. Hierdoor kan niet alleen de ideale afstand tussen de twee machine worden behouden, maar ook een precies gecoördineerd spoor, omdat de sensoren en reflectoren in paren zijn gemonteerd.

Contact