Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

Moduły IO Ethernet
z interfejsem IO-Link Master

Korzyści

Wiele protokołów

Rozwiązanie wieloprotokołowe

Rozwiązanie wieloprotokołowe zapewnia bezpośrednią komunikację Ethernet ze wszystkich standardowych sterowników PLC do modułów fieldbus. Moduły obsługują protokoły PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT, co zmniejsza liczbę wymaganych komponentów i wspiera standaryzację instalacji. Upraszcza także budowę maszyn na rynki międzynarodowe, ponieważ jeden moduł spełnia różne wymagania.
Innowacyjna technologia komunikacji podnosi wydajność

Usprawniona łączność

Złącze M12 z kodowaniem L charakteryzuje się wyższym prądem znamionowym, do 2x16 A, zapewniając wzrost wydajności o 70%. Dzięki temu wymagana jest mniejsza liczba przewodów zasilania, obsługiwane są wyższe obciążenia chwilowe i można połączyć ze sobą więcej modułów. Ogólna standaryzacja niewielkich złączy M12 zapewnia operatorom instalacji maksymalną efektywność i spójną konstrukcję systemów.
Zdecentralizowana inteligencja zapewnia efektywność procesów

Zdecentralizowana inteligencja

Zintegrowana logika nowych modułów IO Ethernet umożliwia autonomiczne rozwiązywanie aplikacji w samym module i zmniejszenie obciążenia poziomów sterowania. To skraca czasy reakcji i redukuje wydatki na komunikację, tworząc bardziej efektywne procesy.
Moduły IO Ethernet z interfejsem IO-Link Master

IO-Link

Komunikacja między czujnikami/siłownikami IO-Link oraz modułem fieldbus ze zintegrowanym interfejsem IO-Link master umożliwia parametryzację, przesyłanie informacji o procesach i stanie oraz rozszerzoną diagnostykę. Ta podstawa komunikacyjna stanowi podłoże pod przyszłe zastosowania Sensorik4.0®, zapewniając nowe zalety w kwestii przejrzystości instalacji.

Sensorik4.0®: przyszłościowa automatyzacja z IO-Link

Moduły IO Ethernet z interfejsem IO-Link Master

Najważniejsze zalety interfejsu IO-Link Master

Zapewnia ciągłą diagnostykę i parametryzację aż do poziomu czujników/siłowników
Upraszcza wymianę i uruchamianie urządzeń: automatyczne przesyłanie wstępnie skonfigurowanych parametrów w przypadku podłączenia kilku czujników.
Obsługuje 8 kanałów IO-Link czujników (typ A) i siłowników (typ B)
Opiera się na prostym i ekonomicznym okablowaniu wykorzystującym kable nieekranowane
Jest rozwiązaniem przyszłościowym dzięki zgodności z normą IO-Link IEC 61131-9

Zdecentralizowana logika upraszcza oprogramowanie sterowników PLC

Dzięki lokalnemu sterowaniu i zdecentralizowanej pracy komunikacja fieldbus ani komponenty oprogramowania nie są wymagane w głównej szafie sterowniczej — w górę przesyłane są tylko dane diagnostyczne.

Zalety tego rozwiązania można dostrzec w systemie przenośników, w którym części są sortowane według odpowiedniej pozycji i rozmiaru, a w razie konieczności usuwane przez system sprężonego powietrza. Proces ten wymaga niezwykle krótkiego czasu reakcji, osiąganego przez bezpośrednie podłączenie wejść i wyjść w module.

Krótkie czasy reakcji są możliwe dzięki eliminacji dodatkowego czasu wymaganego na komunikację oraz zależności od innych procesów.

Ilustracja, moduły ICE1 z redundancją S2

Moduł IO-Link master do systemów o wysokiej niezawodności


Seria ICE1 z redundancją S2

Aby zapobiec nieplanowanym przestojom i związanym z tym kosztom w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, takich jak przemysł chemiczny lub farmaceutyczny, firma Pepperl+Fuchs opracowała moduł IO-Link master z redundancją S2. Ustanawia on mechanizm redundantnej synchronizacji, zapewniając, że w przypadku błędu rezerwowy sterownik PLC przejmuje sterowanie procesem. Sterownik podstawowy jest używany do komunikacji cyklicznej, podczas gdy sterownik rezerwowy pracuje wyłącznie w tle i przejmuje komunikację w przypadku błędu.

Odporna, odlewana ciśnieniowo obudowa z cynku oraz rozszerzony zakres temperatur sprawiają, że moduły ICE1 z redundancją S2 idealnie nadają się do wymagających zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Szybka diagnostyka, maksymalna przejrzystość

Moduły zapewniają maksymalną przejrzystość procesów: Parametry diagnostyczne można monitorować bezpośrednio z modułu przez interfejs sieci Web oraz przesyłać z powrotem do sterownika PLC. Zintegrowany serwer sieci Web zapewnia bezpośredni dostęp do urządzenia przez przeglądarkę sieci Web, co umożliwia wyświetlanie ważnych informacji i zmianę parametrów sieci, takich jak adresy IP i maski podsieci.

W modułach dostępne są diody LED zapewniające ciągłe informacje o stanie i umożliwiające diagnozę poszczególnych kanałów. Zapewnia to wzrost produktywności, umożliwiając bardziej wydajne wykrywanie i naprawę usterek.

 

Szybka diagnostyka zapewnia przejrzystość

Kontakt

Moduły IO Ethernet firmy Pepperl+Fuchs wspierają standaryzację, eliminują złożoność i maksymalizują wydajność. Skontaktuj się z nami, aby poznać nową generację modułów fieldbus.