Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Remote I/O i kemiska reaktorer. Perfekt användning av LB-systemet

Applikation

Remote I/O i kemiska reaktorer är fördelaktigt
Remote I/O i kemiska reaktorer är fördelaktigt

När en processanläggning ska utformas eller uppgraderas är faktorer som utrymme och koppling till styrsystemet avgörande för valet av teknik.

I detta exempel använder vi en modernisering av kemiska reaktorer, så kallade "fluidiserad bädd"-system. Dessa system används huvudsakligen i Ex-områden inom läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin.

Fram till nu, har temperatursensorer och andra 4-20 mA instrument anslutits till barriärer som är placerade i ett apparatskåp. Dessutom finns det ofta ett ventilblock i ett separat apparatskåp som kommunicerar via PROFIBUS.

 

 


Mål

Ventilsystemet för kemiska reaktorsystem är vanligtvis monterade i ett Ex e skåp som är IP54 klassat. Det finns också ett krav att PROFIBUS- kommunikationen hela tiden ska vara i drift.


Lösning

LB-systemet från Pepperl+Fuchs är idealisk för detta ändamål, som ersätter befintliga barriärer. Remote I/O-systemet är anslutet till processtyrningssystem via PROFIBUS. För att kunna installera alla komponenter i samma skåp, har Pepperl+Fuchs utvecklat ett Ex e skåp där både ventilsystemet och Remote I/O kan installeras. I/O-korten konverterar mätvärdena från instrumenten till standardiserade värden för styrsystemet. Installationen är enkel där I/O-moduler, gateway och spänningsmatningsmoduler monteras på ett bakplan.Pepperl+Fuchs LB-system möjliggör snabb och enkel integration i den befintliga fabrikens infrastruktur

Fördelar

LB-systemet från Pepperl+Fuchs kräver mindre kabeldragning jämfört med konventionella system och minskar de totala kostnaderna. Det är det mest kompakta systemet för processautomation med avseende på de fysiska måtten. Därför kan det monteras i skåp där utrymmet är begränsat. Ex-moduler och icke ex-moduler kan monteras sida vid sida, vilket minimerar utrymmesbehovet. Det breda utbudet av analoga och digitala I/O-moduler gör att alla befintliga fältinstrument kan anslutas. Eftersom LB-systemet kommunicerar via Profibus, är det lätt att integrera i befintlig infrastruktur. Det behövs bara en Profibus-kabel för att kommunicera med styrsystemet.


En överblick

  • Komplett lösning. Alla komponenter är installerade i en certifierad Ex e kapsling
  • Stora kostnadsbesparingar jämfört med användning av konventionella system.
  • Kompakt system
  • Ex och icke-Ex moduler kan monteras direkt intill varandra
  • Stort utbud av moduler vilket möjliggör anslutning av alla befintliga fältinstrument

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
PROFINET Gateway

The new LB/FB PROFINET gateways from Pepperl+Fuchs open the door for IIoT 4.0 applications in process industries.