Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Tillförlitlig tankidentifiering av automatiskt styrda fordon

Sofistikerade säkerhetskoncept för specifika tillämpningskrav

Tillämpning

Automatiskt styrda fordon används inom logistik och internlogistik i alla branscher. En fordonspark kan ofta bestå av en mängd olika fordon. Detta innebär att en rad olika scenarier kan uppstå vid byte av batterier eller tankning, och att fordon måste identifieras unikt. När det gäller vätgasdrivna fordon kan det finnas olika typer av bränsletankar installerade och var och en av dessa tankar måste fyllas med ett visst tryck. Eftersom både människor och maskiner kan skadas allvarligt vid händelse av fel krävs en tillförlitlig metod för att identifiera tankarna. För att säkerställa att tankning kan utföras på ett säkert sätt krävs ett identifieringssystem som tillförlitligt kan detektera olika typer av tankar. Lämpligt tryck för respektive tank tillämpas och fordonet kan fyllas med väte. Beroende på var tankstationen är placerad måste det här identifieringssystemet vara lämpligt för användning inomhus och utomhus, och för användning i krävande industrimiljöer där det utsätts för smuts eller väderförhållanden.


Målet

Förutom säker drift inomhus, utomhus och i tuffa industrimiljöer måste identifieringssystemet kunna arbeta med detekteringsområden på två till tre meter. Detta säkerställer att fordon kan tankas på ett säkert sätt, även på avstånd, eftersom de inte alltid stannar direkt framför bränslepumpen. Systemet måste också uppfylla kraven i PL d (ISO 13849)/SIL 2 (IEC 62061). Det finns inget tillförlitligt identifieringssystem på marknaden som är skräddarsytt för den här tillämpningen.


Lösningen

UHF-RFID-läs- och skrivhuvudet IUT-F190-B40
UHF-RFID-läs- och skrivhuvudet IUT-F190-B40

Pepperl+Fuchs har utvecklat en specifik, komplett lösning baserad på ett säkerhetskoncept och komponenter. Två RFID-taggar som är lämpliga för användning i tuffa industrimiljöer är fästa på fordonen för detta ändamål. Den SIL-nivå som krävs garanteras av redundans och en utvärdering av tagginformationen på den säkra kontrollpanelen.

När ett automatiskt styrt fordon når tankstationen upptäcks det av ett UHF-läs- och skrivhuvud med ett stort detekteringsområde. Det här läs- och skrivhuvudet är monterat på bränslepumpen. Säkerhetskontrollsystemet utvärderar data och lämpligt tryck för respektive tank tillämpas. På så sätt kan fordonet när som helst tankas på ett säkert sätt.

 

Tekniska funktioner

  • Säker lösning upp till PL d/SIL 2
  • Stort detekteringsområde från två till tre meters avstånd
  • Robust system för inomhus- och utomhusbruk
  • Extremt kompakt design

Fördelarna

Pepperl+Fuchs är en expertpartner som hjälper användare med frågor rörande funktionssäkerhet. Säkerhetsexperter vägleder kunden i varje steg genom processen för att uppnå säker användning. Detta börjar med att undersöka tillämpliga direktiv och standarder, består vidare i att hjälpa till med att utföra riskbedömningar som ofta kan vara mycket komplexa, och i slutänden leder till att utveckla säkerhetskonceptet och beräkna SIL och PL.

Säkerhetskonceptet skapas oberoende av tekniken och skräddarsys exakt efter tillämpningen och den prestandanivå som krävs. Om det inte finns några lämpliga, kostnadseffektiva säkerhetsprodukter på marknaden kan ett specifikt säkerhetskoncept som använder icke säkra produkter även tillhandahålla den optimala lösningen. Till exempel, som här genom den redundanta designen av RFID-taggar.

Kostnaderna för ytterligare komponenter som krävs minimeras. Beroende på kraven kan lösningar utnyttja Pepperl+Fuchs omfattande utbud av standardsensorer med ett brett utbud av konstruktioner och monteringsalternativ.


I korthet

  • En komplett lösning baserad på specifika koncept och komponenter
  • Teknikoberoende koncept som är perfekt anpassade till kraven i tillämpningsmiljön
  • Lösningar som uppnår den prestandanivå som krävs även vid användning av icke säkra produkter
  • Lösningar som är enkla att integrera och mycket kostnadseffektiva
  • Ett stort utbud av standardsensorer som kan anpassas perfekt till kundens tillämpningsområden

e-nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundet nyheter och intressant information om hela automatiseringsvärlden.

Prenumerera
amplify – Pepperl+Fuchs tidskrift

Upptäck vår nättidning! Spännande framgångshistorier, tillämpningsrapporter, intervjuer och regionala nyheter väntar på dig.

Funktionssäkerhetsnav från Pepperl+Fuchs

Här hittar du flera hundra produkter med SIL/PL-bedömning, kostnadsfria verktyg och broschyrer: funktionssäkerhetsnavet är utgångspunkten när du behöver implementera säkerhetsfunktioner.