Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Kapacitiva sensorer

Please note that due to site maintenance, not all functionalities of the Pepperl+Fuchs website will be available. Thank you for your understanding.

Liksom induktiva sensorer, fungerar kapacitiva sensorer utan fysisk kontakt med målmaterialet. Kapacitiva sensorer kan känna både, ledande och icke-ledande material, används oftast för att avkänna material som plaster, vätskor, pulver och granulära material.

I applikationer som använder kapacitiv teknik är sensorernas känslighet beroende av materialegenskaperna hos målobjektet. Materialegenskaperna hos metall, plast eller flytande föremål kommer att påverka avkänningsområdet och därför utsignalen och detekteringspunkten för den kapacitiva sensorn. För att möjliggöra denna variation i materialegenskaper erbjuder Pepperl + Fuchs många modeller med justerbar känslighet för att möjliggöra större flexibilitet i tillämpningen av dessa sensorer till din applikation.

Dessa kapacitiva sensor produkter erbjuder en alternativ teknik för användning i applikationer där användning av induktiva sensorer kanske inte är möjligt.