Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface: a worldwide Standard


Aktor-Sensor Interface (AS-Interface) ersätter konventionell kabeldragningsteknik på sensor och ställdons nivå. AS-Interface har etablerat sig som en världsomfattande standard för kostnadseffektiv överföring av energi och signaler tillsammans i en enda kabel. Det är ett öppet system och är kompatibel med alla vanliga fältbussystem.


FÖRDELAR

  • Minimerade installationskostnader och anslutning med piercing teknik
  • Topologi-fri installation
  • Kraft, säkra och icke-säkra signaler på en kabel
  • Personsäkerhet upp till PLe/SIL3
  • Omfattande diagnosfunktion
  • Automatisk adressering när en enhet ersättas
  • Flexibla systemtillägg
  • Kompatibel med alla fältbussar och PLC


Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

A development community of seven companies is now working on a new generation of AS-Interface that will take performance to the next level. Learn more about the cost-effective wiring technology for sensors and actuators ...

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.