Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface: a worldwide Standard


Aktor-Sensor Interface (AS-Interface) ersätter konventionell kabeldragningsteknik på sensor och ställdons nivå. AS-Interface har etablerat sig som en världsomfattande standard för kostnadseffektiv överföring av energi och signaler tillsammans i en enda kabel. Det är ett öppet system och är kompatibel med alla vanliga fältbussystem.


FÖRDELAR

  • Minimerade installationskostnader och anslutning med piercing teknik
  • Topologi-fri installation
  • Kraft, säkra och icke-säkra signaler på en kabel
  • Personsäkerhet upp till PLe/SIL3
  • Omfattande diagnosfunktion
  • Automatisk adressering när en enhet ersättas
  • Flexibla systemtillägg
  • Kompatibel med alla fältbussar och PLC


Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.