Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface: a worldwide Standard


Aktor-Sensor Interface (AS-Interface) ersätter konventionell kabeldragningsteknik på sensor och ställdons nivå. AS-Interface har etablerat sig som en världsomfattande standard för kostnadseffektiv överföring av energi och signaler tillsammans i en enda kabel. Det är ett öppet system och är kompatibel med alla vanliga fältbussystem.


FÖRDELAR

  • Minimerade installationskostnader och anslutning med piercing teknik
  • Topologi-fri installation
  • Kraft, säkra och icke-säkra signaler på en kabel
  • Personsäkerhet upp till PLe/SIL3
  • Omfattande diagnosfunktion
  • Automatisk adressering när en enhet ersättas
  • Flexibla systemtillägg
  • Kompatibel med alla fältbussar och PLC


A development community of seven companies is now working on a new generation of AS-Interface that will take performance to the next level. Learn more about the cost-effective wiring technology for sensors and actuators ...

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.