Unlocking added value.
Discovering flexibility. 
Enabling Industry 4.0.

Sensorer och system med IO-Link

IO-Link: den smarta kommunikationstekniken

IO-Link är den första internationellt standardiserade IO-tekniken och möjliggör konsekvent kommunikation i två riktningar mellan kontrollsystemet och den lägsta nivån av sensor/manöverdon via standardiserad oskärmad kabel med tre kärnor - för både intelligent IO-Link och standardsensorer. Via det framtidssäkra gränssnittet kan användare genomföra omfattande diagnostik och konfigurera IO-Link-enheter under drift. Pepperl+Fuchs erbjuder ett heltäckande IO-Link-systemlösning med en rad IO-Link-sensorer och infrastruktur.

Förbered anläggningen för framtiden. Dra fördel av lägre driftskostnader och transparent datautbyte ned till fältnivå.

Visste du att ...

… kommunikation via IO-Link är störningsfri?
… IO-Link inte kräver skärmade kablar?
… IO-Link kan överföra upp till 32 bytes i en cykel?
… IO-Link kan integreras i befintliga kommunikationssystem som fältbuss och Ethernet-baserade system?
… IO-Link förhindrar att enheter byts ut felaktigt tack vare exakt identifiering inom IO-Link-huvudenheten?

Fördelar

Internationellt standardiserat gränssnitt

IO-Link är en integrerad del av Pepperl+Fuchs Sensorik4.0®-lösningar. Det här är ett internationellt standardiserat och leverantörsoberoende gränssnitt. Det är standardiserat enligt IEC 61131-9 och är kompatibel med alla fältbussar på marknaden. Standardiserade Smart Sensor Profiles förenklar underhållet och idrifttagningen, oavsett tillverkare och sensorteknik.

Ökad effektivitet och kostnadsminskning som varar

IO-Link ger både enklare drift och färre gränssnitt! Med en oskärmad kabel med tre kärnor går det att dra en anslutning på upp till 20 meter mellan IO-Link-huvudenheten och enheten. 

IO-Link minimerar driftstopp

IO-Link-enheter är enkla att konfigurera via kontrollsystemet, identifiera via lokaliseringsfunktionen och underhålla efter behov, och det minimerar dessutom driftstoppen. Med den integrerade datalagringsfunktionen ökar tillgängligheten för anläggningen eftersom det går att byta sensorer under drift.

Transparens ned till lägsta nivå

Transparens ger tillförlitlig sensoridentifiering och åtkomst till alla processdata, diagnostiska data och information - ned till sensor/manöverdon. Det här minskar sannolikheten för fel under optimering av underhållsplanering.

Funktioner hos IO-Link

Datalagringsfunktionen gör det enklare att byta sensor under drift
Eftersom alla IO-Link-enheter i Version 1.1 har en datalagringsfunktion är det särskilt smidigt att byta ut sensorer. Processpecifika enhetsparametrar sparas i enheten och IO-Link-huvudenheten. Det gör det möjligt att ersätta sensorer under drift utan att du behöver ställa om parametrarna.
Tillförlitlig lokaliseringsfunktion förenklar underhållet
Om en sensor behöver underhåll eller behöver bytas ut kan funktionen för integrerad lokalisering identifiera den bland många andra inom anläggningen. Med hjälp av en specifik sensorparameter anropas den sensor som behöver identifieras. Sensorn identifierar sig med en blinkande lysdiod. Bättre transparens på anläggningen ända ned till sensorn ger bättre processprestanda.
En mängd diagnostiska alternativ möjliggör effektivt underhåll
Temperaturkontroll och drifttidsmätning är några av de diagnostiska funktioner som säkerställer tillförlitlig övervakning samt status och planerat underhåll. Tillverkarspecifika händelsekoder används för produktspecifik diagnostik, som t.ex. smutsiga linser på fotoelektriska sensorer.
Framtidssäkrat gränssnitt för Sensorik4.0®-tillämpningar
Omfattande sensordata som ger nödvändig information för nya tillämpningar är grunden för alla Industry 4.0-tillämpningar. IO-Link är en leverantörsoberoende kommunikationsteknik som har blivit standard inom olika program under de senaste åren. Den ses också som grunden för den globala tillgången på data och information som är nödvändig för Industry 4.0. Med hjälp av IO-Link kan även de enklaste sensorerna och manöverdonen leverera processvärden, identifiering och diagnostiska data i hela strukturen.

En heltäckande IO-Link-lösning från en enda källa

Parametrering, överlämning, underhåll - hur fungerar det här?

Det är enkelt att konfigurera och integrera IO-Link med enhetsbeskrivningsfiler, standardiserade IODD:er (IO-enhetsbeskrivningar) och inställning av parametrar med hjälp av programvaruverktyg. Den nya transparensen ända ned till fältnivå innebär att användare kan genomföra omfattande parameterinställningar och använda enhetens diagnostikfunktioner, och det här är grunden i förebyggande underhåll.

IO-Link

Offlineparametrering
Onlineparametrering
PACTware

PACTware för offlineparametrering av IO-Link-enheter

IO-Link-sensorer är enkla att konfigurera och använda tack vare den leverantörsoberoende och fältbussoperatörsoberoende PACTware-programvaran. Förutom den tillgängliga IO-enhetsbeskrivningen, så finns det enhetsspecifika DTM:er (device type manager) för IO-Link-sensorerna. De underlättar smidig sensoranvändning genom ett grafiskt användargränssnitt.

Harmonized Systems for Maximum Flexibility

Simplified Device Replacement and Maintenance


Detecting which devices need maintenance can be difficult in applications with many similar sensors—like in conveyor systems. The localization function can be activated to find the sensor quickly and easily with the help of flashing LEDs. Once the device in need of maintenance is located, the integrated data storage function makes it possible to replace sensors during operation with no new parameterization required. This significantly reduces plant downtime.

Smart Sensor Profiles—The Next Step Towards Standardization

Even though there are a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities.
Smart Sensor Profiles unify common functions, settings, and their meanings in order for IO-Link sensors to be integrated faster and more flexibly than ever before.

Production in Batch Size 1—Parameterization During Operation

Recipe changes are often necessary when different products are made on a production line. With the simultaneous transfer of process and parameter data, IO-Link enables the reparameterization of sensors and actuators during operation—laying the groundwork for production in batch size 1. This reduces downtimes and resulting costs.

Kontakta

Vilka fördelar ger IO-Link för min anläggning? Hur integrerar jag tekniken i det befintliga kommunikationssystemet? Vi svarar mer än gärna på de här och andra frågor. Skicka ett meddelande eller boka in en personlig konsultation med någon av våra experter.