Sensorlösningar för förpackningsindustrin

Här hittar du perfekta lösningar för dina tillämpningar – från tillförlitlig detektering till säker identifiering till exakt positionering och mätning.

Fördelar

Ikon

Omfattande produktportfölj

Från tillförlitlig detektering till säker identifiering till exakt positionering och mätning: Vår automationsteknik skapar smidiga processer i ett stort antal tillämpningsområden inom förpackningsindustrin.
Ikon

Anpassade lösningar

Oavsett om det gäller läkemedels-, kosmetik-, livsmedels- eller konsumentvaruindustrin så är kraven på förpackningsindustrin lika många som på själva produkterna. Pepperl+Fuchs utvecklar ständigt nya lösningar som är anpassade efter våra kunders behov.
Ikon

Lång erfarenhet

Med mer än 70 års erfarenhet inom industriautomation har Pepperl+Fuchs framgångsrikt utvecklat lösningar inom många olika tillämpningsområden och utvecklar kontinuerligt nya tekniker som är anpassade för att göra dina processer mer effektiva.
Ikon

Sensorik4.0®

Er framgång är viktig för oss: Skapa säkra och effektiva processer och utveckla er fabrik till Industri 4.0-nivå med intelligent sensorteknik från Pepperl+Fuchs!

Detektering

Detektering av objekt
Mätning av de minsta föremålen med fotoelektriska sensorer från R10x-serien
Noggrann detektering och avståndsmätning av de minsta föremålen 

På automatiserade transportsystem måste varje objekt vara korrekt placerat och varje skadat objekt måste sorteras ut. Baserat på den kraftfulla DuraBeam-lasertekniken detekterar R10x-seriens fotoelektriska sensorer även de minsta föremålen … läs mer

filling machine
Interference-Free Bottle Detection in Filling Machines

In filling machines, sensors must reliably detect the presence of bottles in the end positions at high speeds and vibration. Thanks to the synchronization function, up to ten ultrasonic sensors of the UC18GS series can be operated simultaneously in a particularly narrow space, ensuring interference-free detection ... more

F77-seriens ultraljudssensorer detekterar olika förpackningsmaterial på ett tillförlitligt sätt
Kontinuerligt materialflöde i förpackningsmaskiner

För att säkerställa en problemfri drift i förpackningsmaskiner detekterar den kompakta F77-seriens ultraljudssensorer olika förpackningsmaterial och mäter hela tiden rullens diameter samt säkerställer en kontinuerlig inmatning av material … läs mer

R2/R3 fotoelektriska sensorer lämpar sig för detektering i små utrymmen
Tillförlitlig detektering i trånga utrymmen

R2/R3-seriens fotoelektriska sensorer passar perfekt för detektering i små utrymmen som i förpackningsutrustning för cigaretter. Med integrerad bakgrundsbortbländning och en slitagetålig, antistatisk glasfront är montering nära det rörliga objektet möjligt … läs mer

Identifiering

Identifiering av förpackningsmaterial


F190 UHF-läs/skrivhuvudet
Detektering av upp till 40 taggar i en processavläsning

Med ett avläsningsavstånd på mer än en meter detekterar de kompakta och robusta F190 UHF-läs-/skrivhuvudena flera smarta etiketter i en och samma avläsning. Multitaggsavläsning ökar produktiviteten och förbättrar effektiviteten av förpackningsprocessen … läs mer

OPC120 stationär läsare
Avläsning av 2D-koder i läkemedelsindustrin

Stationära läsare som OPC120 kan läsa av 1D- och 2D-koder på produktförpackningar i läkemedelsindustrin vid höga hastigheter och bearbeta dem enligt standardiserade dataformat … läs mer

Stationär streckkodsläsare från VB*-serien
Felsäker avläsning inom produktion för djupfrysning

För korta eller långa avläsningsavstånd med speciella omgivningsförhållanden som t ex i produktion för djupfrysning stationära streckkodsläsare från VB*-serien för olika tillämpningar … läs mer

Positionering och mätning

Positionering och mätning inom förpackningsindustrin
Positioneringssystemet PMI F90
Valskontroll säkerställer kontinuerlig inmatning av material

Positioneringssystemet PMI F90 övervakar styrvalsen under utrullning och lindning av folier och textil i förpackningsmaskiner. För att förhindra att material spricker anpassar systemet automatiskt hastigheten … mer

ENA58IL, magnetisk roterande encoder
Automatisk positionering av flaskor i påfyllningsmaskiner

Upp till 90 000 flaskor per timme kan fyllas i moderna påfyllningsmaskiner. Med en noggrannhet på <0,1° ger ENA58IL magnetiska roterande encoder exakta positionsdata för flaskorna … läs mer

 

SmartRunner Matcher Extended
Exakt positionering av matbrickor

Som specialist på profiljämförelser kan SmartRunner Matcher Extended lagra upp till 32 referensprofiler och upptäcka oegentligheter under detekteringen. Profilsensorerna detekterar positionen för en uppdelad bricka och kontrollerar om de är rätt placerade för att fyllas ... läs mer

Fotoelektriska sensorer i R10x-serien
Exakt detektering och avståndsmätning av de minsta föremålen

I många tillämpningar är säker detektering och mätning av små objekt eller objektfunktioner avgörande för kvaliteten i automatiserade processer. Små sensorer för avståndsmätning i R10x-serien kan fastställa containerns stapelhöjd och samtidigt beställa nästa container … läs mer

Säkerhetssensorer

Säkerhetssensorer för maximal säkerhet
Multiple-Beam ljusridåer skapar ett tvådimensionellt detekteringsområde som skyddar användare
Tillförlitligt beröringsskydd för maximal säkerhet

Multiple-Beam ljusridåer skapar ett tvådimensionellt detekteringsområde som skyddar användarnas fingrar, händer eller kroppsdelar, beroende på tillämpningen. Högsta säkerhetsstandard upp till PL e, Cat. 4 och SIL 3 säkerställs hela tiden … läs mer

SafeBox säkerhetskontrollenhet
Komplett skydd för personal i förpackningsfabriker

Förpackningsmaskiner kör ofta i hög hastighet och i 24-timmars drift. Detta gör det ännu viktigare att säkerställa personalens och utrustningens säkerhet för att förhindra stilleståndstid. SafeBox säkerhetskontrollenheter förhindrar obehörig åtkomst och är lämpliga för skyddsutrustning som säkerhetsbrytare och nödstopp … läs mer

säkerhetsljusridåer
Säker och tillförlitlig hantering av pallar

På grund av den höga skaderisken skyddas automatiserade pallanläggningar av staket. Säkerhetsljusridåer skyddar personalen och avbryter pallhanteringen om någon kommer in i det inhägnade området … läs mer

safePXV för säkerhet vid anläggningar
Säker positionering i enlighet med SIL 3/PL e

Positioneringssystemet safePXV erbjuder oöverträffad tillförlitlighet för linjär absolutpositionering. Den är lätt att hantera och lämpar sig för en mängd olika tillämpningar ... läs mer

IO-Link-enheter

IO-Link möjliggör dubbelriktad kommunikation mellan sensorer och manöverdon
Ethernet I/O-moduler med integrerad IO-Link-huvudenhet stöder upp till åtta IO-Link kompatibla enheter
Transparent datautbyte ned till fältnivå

Ethernet I/O-moduler med integrerad IO-Link-huvudenhet stöder upp till åtta IO-Link kompatibla enheter. Detta möjliggör kontinuerlig diagnostik och parametrisering ända ner på sensor-/manöverdonsnivå samtidigt som maximal transparens i processen bibehålls … läs mer

IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence
IO-Link Improves Plant Efficiency

IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence and allows transparent communication down to the last meter of the process. IO-Link devices form the foundation for integrated networking of components, machines, and plants … more

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik
Kablar, kontakter och splitters för industriell automation
Kablar, kontakter och splitters för industriell automation

Anslutningsportföljen består av sensorkablar, fältkontakter, splitterboxar, sensor- och manöverdonssplitters, uttag för sensorer och manöverdon samt dataanslutningar. Genom att förse dig med sensorer och motsvarande anslutningskomponenter från en enda källa ökar vi din produktivitet och ökar tillgängligheten för dina maskiner och anläggningar... Läs mer

livsmedelsförpackning
Kontakter för krävande tillämpningar

Den automatiserade produktionen och förpackningen av livsmedel ställer höga krav på maskiner och system som också måste stå emot starka rengöringsmedel och procedurer. Här används kontakter med förskruvning i rostfritt stål och en slät yta... Läs mer

bulk raw cable
Bulk Raw Cable for Your Individual Application

Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. The different raw cable variants are available in practical 100-meter rings as well as in small ... Learn more

Kontakta oss nu

Har du några frågor om de sensorlösningar för förpackningsindustrin som vi erbjuder?
Vi hjälper dig! Skicka ett e-postmeddelande eller boka en tid för att få mer information om de produkter som du är intresserad av.