Från idé till produkt:

Sensorik4.0®

Sensorlösningar för Industri 4.0-tillämpningar

Sensorik4.0® – från idé till produkt

Smarta produkter

Smarta produkter

Industri 4.0 definierar en vision av smarta produkter som utbyter data via internet. Processerna kan optimeras med hjälp av villkors-, positions- och tillgänglighetsdata samtidigt som de sparar resurser. Att ha rätt information på plats vid rätt tidpunkt är en av byggstenarna för framtida affärsframgångar.
Smarta sensorer

Smarta sensorer

Sensorer är ögon och öron på maskiner och anläggningar. De måste noggrant övervaka produktionsprocesser och maskinmiljöer. För att uppfylla denna uppgift anpassas sensorerna flexibelt till process och miljö samtidigt som de snabbt skickar funktionsdata till processenheten – för Pepperl+Fuchs är detta ”Sensorik4.0®”.
Smarta data

Smarta data

Korrekt information filtreras från omfattande sensordata för att göra det möjligt att bedöma produktionsprocesserna. Detta uppnås genom att sammankoppla olika data från olika programplattformar. En lämplig analys och datavisualisering gör det möjligt att åstadkomma en djupgående optimering av maskinprocesser.
Smarta processer

Smarta processer

Att ansluta digitala planeringsdata till faktisk statusinformation från föremål, maskiner och anläggningar möjliggör automation av komplexa uppgifter. Förebyggande underhåll och distributionsprocesser implementeras med minimal mänsklig inblandning. Detta sparar resurser och frigör värdefull kapacitet som kan användas på ett bättre sätt för att ta fram nya idéer och innovationer.

Sensorik4.0® Products
Neoception GmbH – Pepperl+Fuchs nya dotterbolag

Tänk digitalt, öka värdet

Neoception GmbH – Pepperl+Fuchs nya dotterbolag

Neoception GmbH är vår nya partner på vägen mot digitalisering. Vi kan stötta dig och ge dig råd om allt från hur du kopplar upp dina produkter eller din anläggning mot centrala datatjänster till hur du tar fram helt nya affärsmodeller för företaget. 

Med individuella konsulttjänster, flexibla tekniktjänster och kärnkompetens inom Sensorik4.0® från Pepperl+Fuchs kan vi ta hand om införande, drift och underhåll av alla de IT-tjänster du behöver. Vi fokuserar ständigt på att skapa så mycket mervärde som möjligt för dig och dina kunder.

Till vår hjälp har vi ett stort nätverk med affärspartner, som du kan se en del av på Solutions Park. Tack vare det här nätverket kan vi hitta den plattform som är lämpligast för dina behov så att du omedelbart kan börja dra nytta av alla fördelar.

Neoception är vår huvudpartner för digitala mervärdestjänster inom Pepperl+Fuchs-koncernen.

 

Industri 4.0 demonstreras i Solutions Park


Sensorik4.0 från Pepperl+FuchsData som samlas in med sensorer och manöverdon utgör grunden för det nätverksuppkopplade samarbetet mellan maskiner och andra objekt. För att man ska kunna ta del av alla möjligheter som finns med ”Sakernas internet” behövs innovativa system som kan utnyttja de moderna industrisensorernas kommunikationsfunktioner.

I ”Solutions Park” som visas på olika branschmässor demonstrerar Pepperl+Fuchs hur de arbetar med Industri 4.0 och hur process- och statusdata från sensorer och manöverdon görs tillgängliga för interna och externa IT-system. Med hjälp av dessa data kan IT-systemen visualisera funktioner, realisera modellbaserade optimeringsprocedurer och planera behovsbaserat förebyggande underhåll.

Lär dig mer om våra system, som tagits fram i nära samarbete med IT-företagen. Lär dig om systemens speciella fördelar och vad de innebär för framtiden.

Sensorik4.0®: Paving the Way for Industry 4.0

Pepperl+Fuchs understands Sensorik4.0® is a pioneer for the fourth industrial revolution: it delivers the necessary data. A good example for Sensorik4.0® is the R100 photoelectric sensor—this smart sensor is used in its own manufacture at Pepperl+Fuchs in Berlin. Due to its IO-Link interface, the R100 allows communication down to the sensor level, thus enabling a fully connected plant.

LB PROFINET Gateway—Setting New Standards

The new, Zone 2, Class I/Div. 2 certified remote I/O PROFINET gateway from Pepperl+Fuchs sets new standards in handling, user-friendliness and security and opens the door to Industry 4.0 applications in the process industry.

The Internet of Sensors—Automating Our Everyday Life

The Internet of Things—or IoT, for short—automates our everyday life. With the increasing intelligence of sensors and their connection to the Internet, they provide important information about the location as well as the condition of goods, machines or plants. The future will be shaped by Smart Cities, Smart Industry and Smart Logistics.

Discover the Smart City of Heidelberg

Sensorik4.0®: Connected Customization with 2-D LiDAR Sensors

Intelligent multi-sensor systems with 2-D LiDAR sensors from Pepperl+Fuchs can precisely scan object contours and merge the measured data into a 3-D point cloud. The three-dimensional image of the scanned object is then made available in the NeoNeon cloud in a standardized format within a few seconds, so other systems can process the data immediately.

Sensorik4.0®—Developing Parts Virtually with Twin Space

How can real and virtual machines work together efficiently? In which way do a digital twin, sensor technology and cloud solutions contribute to producing series without material waste or batch size 1? The fully functional fair exhibit Twin Space makes it possible to develop and optimize parts virtually before realizing the product at the touch of a button.

Sensordata som tjänst

Konsekvent nätverksbyggande i en Industri 4.0-produktionsprocess kräver omfattande användning av sensorer med olika funktionsprinciper. Fotoelektriska sensorer, ultraljudssensorer eller RFID- och positioneringssystem kan användas. Att göra denna information enkelt tillgänglig på internet utgör ”sensordata som tjänst”.

Appar från Necoeption är grunden för överföring av processdata från industrisensorer. De drivs med vanliga gateways och är programadaptrar som gör det möjligt att ansluta sensorhårdvara till olika molnplattformar. Detta ger enkel åtkomst till Sakernas internet.

Sensorik4.0®: Banar väg för Industri 4.0

Pepperl+Fuchs anser att Sensorik4.0® är banbrytande för den fjärde industriella revolutionen: Nu kan de data som krävs levereras. Ett bra exempel på Sensorik4.0® är den fotoelektriska sensorn R100 – denna smarta sensor används i Pepperl+Fuchs egen tillverkning i Berlin. Tack vare IO-Link-gränssnittet kan kommunikationen ske på sensornivå med R100-sensorerna, och därmed blir hela anläggningen uppkopplad.

PickFinder

Vissa Industri 4.0-scenarier kräver en exakt objektdifferentiering som vanliga sensorer inte klarar av. Pepperl+Fuchs dotterbolag VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH visar hur sådana tillämpningar kan tas fram genom intelligent avkänning och segmentering av föremål.

Ett exempel är ”PickFinder” som kan hantera små chokladkakor. Chokladen har olika färger och former som gör separering och plockning ur skålen till ett oöverstigligt problem med de vanligaste lösningarna. En kombination av programvara och exakta visionssensorer med en Universal-robot ger en imponerande uppvisning av flexibelt människa-robot-samarbete och ger en inblick i framtidens tillverkning.

Trådlös utraljudssensor

Oavsett om det gäller identifiering av vätskor eller bulkmaterial i tankar eller silor: fyllnadsnivåmätning är bland de vanligaste uppgifterna inom automationsteknik. Intelligent omstrukturering av dessa tillämpningar för Industri 4.0 skapar helt nya fördelar.

En ultraljudssensor från Pepperl+Fuchs som drivs med ett batteri med lång livslängd sänder trådlöst fyllnadsnivådata från olika behållare via mobila nätverk till ett moln från Neoception. Data lagras i molnet för platsoberoende tolkning i en SAP Connected Goods-tillämpning. Som ett resultat kan avlägsna mätpunkter övervakas och korreleras till varandra för en optimering på djupet av produktions- och logistikprocesser.

Experience Uncompromising Mobility

The intrinsically safe Smart-Ex® 02 smartphone combines the functions of a smartphone, PDA, scanner, and camera and facilitates the daily activities of mobile workers anytime and anywhere—even in Zone 1/21, 2/22 and Division 1/2 hazardous areas. When combined with innovative peripherals such as the CUBE 800 intrinsically safe thermal video camera and the Smart-Ex Watch 01 hazardous area smartwatch, the Smart-Ex 02 can support mobile workers with a diverse range of tasks in the field. This gives companies a solution that opens up new possibilities for Industry 4.0 applications.

Learn More about the Smart-Ex® 02

Ethernet för processautomation

Pepperl+Fuchs och flera andra företag utvecklar tillsammans ett nytt ”Advanced Physical Layer” (APL) vilket möjliggör omfattande Ethernet-kommunikation vid processautomation. Fältenheter ansluts via tvåledarkabel direkt till Ethernet – gateways behövs inte längre.

Med överföringshastigheter på 10 Mbit/s är direkt Ethernet-anslutning nära 10 000 gånger snabbare än HART. Därför kan data överföras och presenteras mycket snabbare. Den omfattande informationsmängd som tillhandahålls av moderna fältenheter och sensorer kan därigenom utnyttjas till fullo vilket i sin tur möjliggör Industri 4.0-tillämpningar inom processautomation.

Avancerad maskinövervakning

Den här lösningen som tagits fram av Cluetec, ett systemautomationsföretag, och Pepperl+Fuchs visar en strömmande plattform för sensordata. Fördelen med sådana plattformar är att dataströmmarna från sensorn kan bearbetas och utvärderas direkt. Om ett värde avviker från det förväntade kan plattformen generera ett varningsmeddelande och begära hjälp med att kontrollera det tekniska systemet.

I demonstrationen visas det här med ett exempel där en mekanisk linjär axel övervakas. Om ett fel uppstår registreras det av sensordataplattformen och en händelse genereras – som kan skickas som ett meddelande till en tekniker.

Hämta rapporter

Automatisk tillgångshantering

Förutom ren processdata kan automationskomponenter som kommunicerar digitalt skicka en mängd extra information som sällan bearbetas helt av traditionella maskinstyrsystem. En gateway ger tillgång till automationskomponenter på lägsta nivå och en dataplattform används för hantering av typ- och exempeldata. Det ger extra information som ökar säkerheten för maskinerna och anläggningen.

Tillsammans med sina partner Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH och SAP SE visar Pepperl+Fuchs en modell som åskådliggör fördelarna med att hantera komponentdata centralt på en dataplattform. I modellen visualiseras en enkel automationsfunktion med Asset Intelligent Network (AIN).

Hämta rapporter

From the Sensor to the Cloud

Pepperl+Fuchs introduces the first IO-Link master with integrated OPC UA interface. The master collects data from IO-Link devices at the field level and forwards it to higher-level systems such as controllers or cloud systems. Incorporated MultiLink™ technology allows the data to be transmitted to a higher-level controller via PROFINET or EtherNet/IP and simultaneously read out via OPC UA for transmission to a cloud or private platforms.

OPC UA, short for Open Platform Communication Unified Architecture, contains a self-describing data model. It enables platform-independent, interoperable, and manufacturer-independent collaboration of machines in production and communication between machines and systems—both in closed networks and via internet.

Discover Solutions for Cloud-based Applications

Molnbaserad verifiering

Molnbaserade sensorsystem är en fördel när data från produktionssystem på andra platser samlas in och bearbetas. I samarbetsprojektet ”Cloud-based Type Verification” från SAP och Pepperl+Fuchs visas det här i en typisk just-in-time-tillämpning där förbearbetade komponenter testas av komponenttillverkaren så att slutbearbetningen kan effektiviseras.

När lampan monteras i hållaren kontrollerar en ultraljudssensor att korrekt lamptyp används. Sedan startas en spårningsprocess i SAP Cloud via Pepperl+Fuchs SmartBridge-teknik, som sedan skickas direkt till SAP Asset Intelligence Network på en högre nivå.

Hämta rapporter

Cloud Connected Digital Hydraulics

Hydraulics are used in everything from construction machinery and motor vehicles to large industrial presses. To make the processes in hydraulic applications even leaner and more transparent, the Austrian company LCM GmbH, a Pepperl+Fuchs Group partner company, has developed a sophisticated digital hydraulic system that consumes considerably less energy than conventional analog hydraulic systems.

By integrating intelligent sensor technology into the digital hydraulics and the corresponding infrastructure, acquired data can be transferred directly to higher-level (cloud) systems via OPC UA —this sets new standards in the field of hydraulic systems!

Find Out More about the Application

Kontroll av dimensionell enhetlighet

Genom att sammanföra data från flera enskilda sensorer kan den 3-dimensionella analysen av stora maskindelar utföras både snabbt och med häpnadsväckande precision. Reella mätningar jämförs med designdata från den virtuella världen. Det motsvarar kravet att Industri 4.0 måste leverera digitaliserade data under alla skeden av en produkts livscykel.

Pepperl+Fuchs har tillsammans med sitt dotterbolag VMT tagit fram en lösning som används vid montering av bilmotorer. Motorblockets gjutning utvärderas med hjälp av en rad SpinScan-sensorer vid flera viktiga punkter, och måtten jämförs med respektive CAD-koordinater. Beräkningarna utförs så att avvikelser kan upptäckas innan den kostsamma gjutningsprocessen har startat.

Hämta rapporter

Kontakta