From Idea to Solution:

Sensorik4.0®

Sensor Solutions for Industrie 4.0 Applications

Sensorik4.0® – from Idea to Solution

Smart Products

Smart Products

Industry 4.0 defines a vision of smart products exchanging data via the Internet. Processes can be optimized using condition, position, and availability data while also saving resources. Having the right information in place at the right time is one of the building blocks of future business success.
Smart Sensors

Smart Sensors

Sensors are the eyes and ears of machines and plants. They need to accurately monitor production process and machine environments. To fulfill this task, the sensors flexibly adapt to the process and the environment while quickly communicating functional data to the processing unit—for Pepperl+Fuchs this is “Sensorik4.0®.”
Smart Data

Smart Data

In order to assess production processes, the correct information is filtered from abundant available sensor data. This is achieved by connecting diverse data from different software platforms. A suitable analysis and data visualization enables in-depth optimization of machine processes.
Smart Processes

Smart Processes

Connecting digital planning data with actual status information from objects, machines, and plants allows automation of complex tasks. Predictive maintenance and supply processes are implemented with minimal human intervention. This saves resources and frees valuable capacities better used for new ideas and innovations.

Industri 4.0 demonstreras i Solutions Park


Sensorik4.0 från Pepperl+FuchsData som samlas in med sensorer och manöverdon utgör grunden för det nätverksuppkopplade samarbetet mellan maskiner och andra objekt. För att man ska kunna ta del av alla möjligheter som finns med ”Sakernas internet” behövs innovativa system som kan utnyttja de moderna industrisensorernas kommunikationsfunktioner.

I ”Solutions Park” som visas på olika branschmässor demonstrerar Pepperl+Fuchs hur de arbetar med Industri 4.0 och hur process- och statusdata från sensorer och manöverdon görs tillgängliga för interna och externa IT-system. Med hjälp av dessa data kan IT-systemen visualisera funktioner, realisera modellbaserade optimeringsprocedurer och planera behovsbaserat förebyggande underhåll.

Lär dig mer om våra system, som tagits fram i nära samarbete med IT-företagen. Lär dig om systemens speciella fördelar och vad de innebär för framtiden.
Neoception GmbH – Pepperl+Fuchs nya dotterbolag

Tänk digitalt, öka värdet

Neoception GmbH – Pepperl+Fuchs nya dotterbolag

Neoception GmbH är vår nya partner på vägen mot digitalisering. Vi kan stötta dig och ge dig råd om allt från hur du kopplar upp dina produkter eller din anläggning mot centrala datatjänster till hur du tar fram helt nya affärsmodeller för företaget. 

Med individuella konsulttjänster, flexibla tekniktjänster och kärnkompetens inom Sensorik4.0® från Pepperl+Fuchs kan vi ta hand om införande, drift och underhåll av alla de IT-tjänster du behöver. Vi fokuserar ständigt på att skapa så mycket mervärde som möjligt för dig och dina kunder.

Till vår hjälp har vi ett stort nätverk med affärspartner, som du kan se en del av på Solutions Park. Tack vare det här nätverket kan vi hitta den plattform som är lämpligast för dina behov så att du omedelbart kan börja dra nytta av alla fördelar.

Neoception är vår huvudpartner för digitala mervärdestjänster inom Pepperl+Fuchs-koncernen.

 

Sensor Data as a Service

The consistent networking of a production process for Industry 4.0 requires comprehensive application of sensors using various functional principles. Photoelectric sensors, ultrasonic sensors, or RFID and positioning systems may be applied. Making this information readily available in the Internet means “Sensor Data as a Service.”

Apps from Necoeption form the basis for transmission of process data from industry sensors. Operated on standard gateways they are the software adapters that enable connection of sensor hardware to different cloud platforms. This allows an easy access to the Internet of Things.

Sensorik4.0®: Paving the Way for Industrie 4.0

Pepperl+Fuchs understands Sensorik4.0® is a pioneer for the fourth industrial revolution: it delivers the necessary data. A good example for Sensorik4.0® is the R100 photoelectric sensor—this smart sensor is used in its own manufacture at Pepperl+Fuchs in Berlin. Due to its IO-Link interface, the R100 allows communication down to the sensor level, thus enabling a fully connected plant.

PickFinder

Certain Industry 4.0 scenarios require such precise object differentiation that conventional sensors are not up to the task. Pepperl+Fuchs subsidiary VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH demonstrates how these applications are solved by establishing intelligent detection and segmentation of objects.

As an example, the “PickFinder” handles small chocolate tablets. The chocolate has different colors and shapes that make separation and bowl extraction an insurmountable problem for common solutions. A combination of software and precise vision sensors with a Universal Robot creates an impressive demonstration for flexible human-robot collaboration, giving a glimpse into the future of manufacturing.

Wireless Ultrasonic Sensor

Whether for detection of liquids or bulk material in tanks or silos: fill level measurement is among the most common tasks in automation technology. Intelligently reshaping these applications for Industry 4.0 creates brand new advantages.

A long-life battery powered ultrasonic sensor from Pepperl+Fuchs wirelessly transmits fill level data from different containers via mobile networks to a cloud from Neoception. Data is stored in the cloud for location-independent interpretation in SAP’s Connected Goods application. As a result, distant measurement points can be monitored and correlated to one another for in-depth optimization of production and logistics processes.

IoT för processautomation

I processanläggningar producerar fältenheter stora datamängder om till exempel dess skick och omgivning. Men sådan data har tidigare knappt använts alls eftersom den inte har överförts till styrsystemsnivån. Tillsammans med våra fyra partnerföretag har vi på Pepperl+Fuchs utvecklat en lösning.

Med hjälp av WirelessHART-adaptern BULLET kan data nu överföras via en gateway direkt till molnet där den görs centralt tillgänglig. Därigenom kan fältenheter övervakas kontinuerligt och underhållsbehov identifieras och planeras i god tid.

Ethernet för processautomation

Pepperl+Fuchs och flera andra företag utvecklar tillsammans ett nytt ”Advanced Physical Layer” (APL) vilket möjliggör omfattande Ethernet-kommunikation vid processautomation. Fältenheter ansluts via tvåledarkabel direkt till Ethernet – gateways behövs inte längre.

Med överföringshastigheter på 10 Mbit/s är direkt Ethernet-anslutning nära 10 000 gånger snabbare än HART. Därför kan data överföras och presenteras mycket snabbare. Den omfattande informationsmängd som tillhandahålls av moderna fältenheter och sensorer kan därigenom utnyttjas till fullo vilket i sin tur möjliggör Industri 4.0-tillämpningar inom processautomation.

Avancerad maskinövervakning

Den här lösningen som tagits fram av Cluetec, ett systemautomationsföretag, och Pepperl+Fuchs visar en strömmande plattform för sensordata. Fördelen med sådana plattformar är att dataströmmarna från sensorn kan bearbetas och utvärderas direkt. Om ett värde avviker från det förväntade kan plattformen generera ett varningsmeddelande och begära hjälp med att kontrollera det tekniska systemet.

I demonstrationen visas det här med ett exempel där en mekanisk linjär axel övervakas. Om ett fel uppstår registreras det av sensordataplattformen och en händelse genereras – som kan skickas som ett meddelande till en tekniker.

Hämta rapporter

Automatisk tillgångshantering

Förutom ren processdata kan automationskomponenter som kommunicerar digitalt skicka en mängd extra information som sällan bearbetas helt av traditionella maskinstyrsystem. En gateway ger tillgång till automationskomponenter på lägsta nivå och en dataplattform används för hantering av typ- och exempeldata. Det ger extra information som ökar säkerheten för maskinerna och anläggningen.

Tillsammans med sina partner Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH och SAP SE visar Pepperl+Fuchs en modell som åskådliggör fördelarna med att hantera komponentdata centralt på en dataplattform. I modellen visualiseras en enkel automationsfunktion med Asset Intelligent Network (AIN).

Hämta rapporter

Molnbaserad verifiering

Molnbaserade sensorsystem är en fördel när data från produktionssystem på andra platser samlas in och bearbetas. Samarbetsprojektet ”Cloud-based Type Verification” från SAP och Pepperl+Fuchs visar det här i en typisk just-in-time-tillämpning där förbearbetade komponenter testas av komponenttillverkaren så att slutbearbetningen kan effektiviseras.

När lampan monteras i hållaren kontrollerar en ultraljudssensor att korrekt lamptyp används. Sedan startas en spårningsprocess i SAP Cloud via Pepperl+Fuchs SmartBridge-teknik, som sedan skickas direkt till SAP Asset Intelligence Network på en högre nivå.

Hämta rapporter

Molnbaserad sensorservice

Nivåjustering är en vanlig uppgift i många industrier. Men mindre maskiner, som kan ingå i oberoende produktionsenheter, har ofta ineffektiv övervakning och bristfälliga påfyllningsprocedurer. Genom att använda Pepperl+Fuchs sensorer tillsammans med connectavo-molnet kan företagets planering effektiviseras och logistikhanteringen optimeras.

Via SmartBridge® skickas sensordata till molnet i realtid. I molnet kan alla data visualiseras och göras tillgängliga för andra enheter och tjänster. Det här demonstreras av en on-demand-tjänst där sensordata gör det möjligt att skicka ett textmeddelande till ansvarig person när det är dags att fylla på.

Hämta rapporter

Kontroll av dimensionell enhetlighet

Genom att sammanföra data från flera enskilda sensorer kan den 3-dimensionella analysen av stora maskindelar utföras både snabbt och med häpnadsväckande precision. Reella mätningar jämförs med designdata från den virtuella världen. Det motsvarar kravet att Industri 4.0 måste leverera digitaliserade data under alla skeden av en produkts livscykel.

Pepperl+Fuchs har tillsammans med sitt dotterbolag VMT tagit fram en lösning som används vid montering av bilmotorer. Motorblockets gjutning utvärderas med hjälp av en rad SpinScan-sensorer vid flera viktiga punkter, och måtten jämförs med respektive CAD-koordinater. Beräkningarna utförs så att avvikelser kan upptäckas innan den kostsamma gjutningsprocessen har startat.

Hämta rapporter

Total utrustningseffektivitet

I samarbete med Software AG och TE Connectivity har Pepperl+Fuchs tagit fram ett tillämpningsexempel som visar hur tillgängligheten kan öka för produktionslinjer och tillverkningsprocesser genom IT-systemen. I det här exemplet skickar två förberedande produktionsprocesser sin information till målprocessen vid exakt rätt tidpunkt.

För det här krävs bara några få nätverksuppkopplade industrikomponenter (till exempel SmartBridge). Dessutom kan de här komponenterna enkelt integreras i befintliga tillämpningar. Här genererar de extra processdata så att IT-systemen ytterligare kan öka fördelarna. De här fördelarna kan bestå av allt från enkel processoptimering till övervakning av underhållsbehov och schemaläggning av rengöring.

Hämta rapporter