Fra idé til løsning:

Sensorik4.0®

Sensorløsninger for Industri 4.0-applikasjoner

Sensorik4.0® – fra idé til løsning

Smarte produkter

Smarte produkter

Industri 4.0 definerer en visjon om smarte produkter som utveksler data via Internett. Prosesser kan optimaliseres ved hjelp av tilstands-, posisjons- og tilgjengelighetsdata samtidig som ressurser også spares. Det å ha riktig informasjon på plass til rett tid er et viktig grunnlag for vellykket forretningsdrift i fremtiden.
Smarte sensorer

Smarte sensorer

Sensorer er øyne og ører for maskiner og anlegg. De må overvåke produksjonsprosessen og maskinomgivelser på en nøyaktig måte. For å utføre denne oppgaven tilpasser sensorene seg prosessen og omgivelsene samtidig som de raskt formidler funksjonsdata til prosessorenheten – for Pepperl+Fuchs er dette «Sensorik4.0®».
Smarte data

Smarte data

For å vurdere produksjonsprosesser filtreres den riktige informasjonen fra rikelig tilgjengelige sensordata. Dette oppnås ved å koble sammen mangfoldige data fra ulike programvareplattformer. Med en egnet dataanalyse og datavisualisering er det mulig med dyptgående optimalisering av maskinprosesser.
Smarte prosesser

Smarte prosesser

Ved å koble sammen digitale planleggingsdata og faktisk statusinformasjon fra gjenstander, maskiner og anlegg kan komplekse oppgaver automatiseres. Prediktivt vedlikehold og forsyningsprosesser implementeres med minimal menneskelig inngripen. Dette sparer ressurser og frigjør verdifull kapasitet som kan bedre utnyttes til nye ideer og nyskapninger.

Sensorik4.0® Products
Neoception GmbH – det nye datterselskapet til Pepperl+Fuchs

Tenk digitalt, tilfør verdi

Neoception GmbH – det nye datterselskapet til Pepperl+Fuchs

Neoception GmbH er den nye partneren din på veien mot digitalisering. Vi tilbyr veiledning og støtte, enten det gjelder å koble til produkter eller anlegg med sentrale datatjenester, eller å utvikle helt nye forretningsmodeller for selskapet ditt. 

Med individuell rådgivning, fleksible ingeniørtjenester og grunnleggende kompetanse i Sensorik4.0® fra Pepperl+Fuchs, tar vi på oss implementering, drift og vedlikehold av alle nødvendige IT-tjenester. Vårt fokus er alltid å skape så mye verdi som mulig for deg og kundene dine.

For å realisere applikasjonen din benytter vi oss av vårt store nettverk av samarbeidspartnere, som du kan få et glimt av på Solutions Park. Dette nettverket gjør det mulig for oss å finne den plattformen som passer best for deg og applikasjonen din, for å tilføre verdi umiddelbart.

Neoception er nøkkelpartneren din for digital merverditjenester i Pepperl+Fuchs-gruppen.

 

Industri 4.0 anvendt i Solutions Park


Sensorik4.0® fra Pepperl+FuchsData som samles av sensorer og betjeningsenheter utgjør basen for et omfattende nettverk av maskiner og andre objekter. Vi trenger innovative løsninger for å hente ut potensialet til Tingenes internett, løsninger som utnytter kommunikasjonsmulighetene til moderne industrisensorer.

Med Solutions Park bringer Pepperl+Fuchs sin tilnærming til Industri 4.0 til messer: prosess- og statusdata fra sensorer og betjeningsenheter gjøres tilgjengelige via interne eller eksterne IT-systemer. Med disse dataene kan IT-systemer kalkulere visualiseringsfunksjoner, utarbeide modellbaserte optimaliseringsprosedyrer og planlegge behovbaserte, forebyggende vedlikeholdsprosesser.

Du kan få vite mer om løsningene vi har utviklet i tett samarbeid med IT-firmaer, og de klare fordelene og forbedringene de vil føre med seg i fremtiden.

Sensorik4.0®: Baner vei for Industri 4.0

Pepperl+Fuchs forstår at Sensorik4.0® er en pioner for den fjerde industrielle revolusjonen, fordi den leverer de nødvendige dataene. Et godt eksempel for Sensorik4.0® er fotocellen R100. Denne smarte sensoren brukes også ved Pepperl+Fuchs-anlegget i Berlin. Takket være IO-Link-grensesnittet gir R100 muligheten for kommunikasjon helt ned på sensornivå – og gir dermed muligheten for et fullstendig tilkoblet anlegg.

LB PROFINET Gateway – setter nye standarder

Den nye Sone 2, Klasse I / Div. 2-sertifiserte Remote I/OPROFINET-gateway fra Pepperl+Fuchs setter nye standarder innen håndtering, brukervennlighet og sikkerhet, og åpner døren for Industri 4.0-applikasjoner innen prosessindustri.

Sensorenes Internett – automatisering av hverdagslivet

Tingenes Internett – eller IoT – automatiserer hverdagslivet. Med sensorenes økende intelligens og tilkoblingen deres til Internett gir de viktig informasjon om plassering og tilstand for varer, maskiner eller anlegg. Fremtiden vil formes av smartbyer, smartindustri og smartlogistikk.

Sensorik4.0®: Tilkoblet tilpasning med 2D LiDAR-sensorer

Intelligente multisensorsystemer med 2D LiDAR-sensorer fra Pepperl+Fuchs kan skanne objekters konturer nøyaktig og legge de målte dataene inn i en 3D-punktsky. Det tredimensjonale bildet av det skannede objektet gjøres deretter tilgjengelig i NeoNeon-skyen i et standardisert format i løpet av få sekunder, slik at andre systemer kan behandle dataene umiddelbart.

Sensorik4.0® – virtuell utvikling av deler med Twin Space

Hvordan kan virkelige og virtuelle maskiner jobbe sammen på en effektiv måte? På hvilken måte bidrar en digital tvilling, sensorteknologi og skyløsninger til å produsere serier uten materialavfall eller batchstørrelse 1? Den fullt funksjonelle utstillingsmodellen av Twin Space gjør det mulig å utvikle og optimalisere deler virtuelt før produktet virkeliggjøres med et knappetrykk.

Sensordata som en tjeneste

Den konsekvente nettverkskoblingen av en produksjonsprosess for Industri 4.0 krever omfattende bruk av sensorer som benytter en rekke funksjonsprinsipper. Fotoceller, ultralydgivere eller RFID- og posisjoneringssystemer kan brukes. Når denne informasjonen er lett tilgjengelig på Internett, gir det «sensordata som en tjeneste».

Apper fra Neoception utgjør grunnlaget for overføring av prosessdata fra industrisensorer. De drives på standard gatewayer og er programvareadapterne som gjør det mulig å koble sensormaskinvare til ulike nettskyplattformer. Dette gir enkel tilgang til Tingenes internett.

Sensorik4.0®: Baner vei for Industri 4.0

Pepperl+Fuchs forstår at Sensorik4.0® er en pioner for den fjerde industrielle revolusjonen, fordi den leverer de nødvendige dataene. Et godt eksempel for Sensorik4.0 er fotocellen R100. Denne smarte sensoren brukes også ved Pepperl+Fuchs-anlegget i Berlin. Takket være IO-Link-grensesnittet gir R100 muligheten for kommunikasjon helt ned på sensornivå – og gir dermed muligheten for et fullstendig tilkoblet anlegg.

PickFinder

Visse Industri 4.0-scenarioer krever så nøyaktig objektdifferensiering at konvensjonelle sensorer ikke greier oppgaven. Pepperl+Fuchs' datterselskap VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH demonstrerer hvordan disse applikasjonene løses ved å etablere intelligent registrering og segmentering av objekter.

Eksempel: «PickFinder» håndterer små sjokoladetabletter. Sjokoladen har forskjellige farger og former som gjør separering og skåluttrekking til et uoverstigelig problem for alminnelige løsninger. En kombinasjon av programvare og nøyaktige visionsensorer med en Universal Robot skaper en imponerende demonstrasjon for fleksibelt samarbeid mellom menneske og robot, og gir et glimt inn i fremtidens produksjon.

Trådløs ultralydgiver

Uansett om det er for registrering av væsker eller voluminøst materiale i tanker eller siloer, er måling av fyllingsnivå blant de vanligste oppgavene innen automasjonsteknologi. Intelligent omforming av disse applikasjonene for Industri 4.0 skaper splitter nye fordeler.

En ultralydgiver som drives av et batteri med lang levetid fra Pepperl+Fuchs, overfører fyllingsnivådata trådløst fra ulike beholdere via mobile nettverk til en nettsky fra Neoception. Data lagres i skyen for stedsuavhengig tolkning i SAPs Connected Goods-applikasjon. Som resultat kan fjerne målepunkter overvåkes og forbindes med hverandre for dyptgående optimalisering av produksjons- og logistikkprosesser.

Experience Uncompromising Mobility

The intrinsically safe Smart-Ex® 02 smartphone combines the functions of a smartphone, PDA, scanner, and camera and facilitates the daily activities of mobile workers anytime and anywhere—even in Zone 1/21, 2/22 and Division 1/2 hazardous areas. When combined with innovative peripherals such as the CUBE 800 intrinsically safe thermal video camera and the Smart-Ex Watch 01 hazardous area smartwatch, the Smart-Ex 02 can support mobile workers with a diverse range of tasks in the field. This gives companies a solution that opens up new possibilities for Industry 4.0 applications.

Learn More about the Smart-Ex® 02

Ethernet til prosessautomasjon

Pepperl+Fuchs og flere andre selskaper arbeider sammen om å utvikle det nye Advanced Physical Layer (APL), som legger til rette for omfattende kommunikasjon over Ethernet innen prosessautomasjon. Feltenheter kobles direkte til Ethernet med to-tråds kabler – det er ikke behov for gatewayer lenger.

Med sine 10 Mbit/s er denne Ethernet-direktekoblingen nesten 10 000 ganger raskere enn HART. Dermed kan data overføres og gjøres tilgjengelig mye raskere. Mengdene av informasjon fra moderne feltenheter og sensorer kan brukes til det fulle, noe som legger til rette for Industri 4.0-applikasjoner innen prosessautomasjon.

Avansert maskinovervåking

Denne applikasjonen, utviklet av Cluetec, et systemautomasjonsselskap, og Pepperl+Fuchs, viser en strømmeplattform for sensordata. Fordelen ved slike plattformer ligger i direkte behandling og evaluering av datastrømmer fra sensoren. Hvis det finnes avvik fra den forventede verdien, genererer plattformen en advarsel og kan dermed selv be om hjelp til å kontrollere det tekniske systemet.

Dette er visualisert i utstillingen ved å overvåke en mekanisk, lineær akse. Hvis et feilscenario oppstår, gjenkjennes det av plattformen for sensordata, og en tilsvarende hendelse genereres – for eksempel at en melding blir sendt til en tekniker.

Last ned rapport

Automatisk ressursadministrasjon

I tillegg til rene prosessdata gir automatiseringskomponenter som kommuniserer digitalt, en stor mengde ekstra informasjon, som sjelden fullstendig evalueres av tradisjonell maskinkontroll. Ved å bruke en port for å få tilgang til automatiseringsdelene på det laveste nivået, og en dataplattform til å håndtere type- og avstandsdata, gir denne ytterligere informasjonen allerede verdifulle ekstra fordeler for sikker drift av maskiner og anlegg.

I samarbeid med partnerne Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH og SAP SE, demonstrerer Pepperl+Fuchs en modell som visualiserer fordelene ved å håndtere datakomponenter sentralt på en dataplattform. For å gjøre dette visualiseres en enkel automatiseringsfunksjon ved bruk av Asset Intelligent Network (AIN).

Last ned rapport

From the Sensor to the Cloud

Pepperl+Fuchs introduces the first IO-Link master with integrated OPC UA interface. The master collects data from IO-Link devices at the field level and forwards it to higher-level systems such as controllers or cloud systems. Incorporated MultiLink™ technology allows the data to be transmitted to a higher-level controller via PROFINET or EtherNet/IP and simultaneously read out via OPC UA for transmission to a cloud or private platforms.

OPC UA, short for Open Platform Communication Unified Architecture, contains a self-describing data model. It enables platform-independent, interoperable, and manufacturer-independent collaboration of machines in production and communication between machines and systems—both in closed networks and via internet.

Discover Solutions for Cloud-based Applications

Skybasert typeverifisering

Skybaserte sensorsystemer er alltid nyttige når data samles fra produksjonssystemer som ligger langt unna. Samarbeidsprosjektet Skybasert typeverifisering fra SAP og Pepperl+Fuchs viser dette i en typisk, tidspresset applikasjon hvor halvferdige komponenter testes tidligere av leverandøren, slik at den endelige prosesseringen blir mer effektiv.

Når lampen settes sammen på beltet, verifiserer den ultralydgiveren for industribruk lampetypen. Deretter igangsettes en sporingsprosess ved hjelp av Pepperl+Fuchs' SmartBridge-teknologi. Den starter i SAP-skyen og sendes direkte til SAP Asset Intelligence Network på et høyere nivå.

Last ned rapport

Cloud Connected Digital Hydraulics

Hydraulics are used in everything from construction machinery and motor vehicles to large industrial presses. To make the processes in hydraulic applications even leaner and more transparent, the Austrian company LCM GmbH, a Pepperl+Fuchs Group partner company, has developed a sophisticated digital hydraulic system that consumes considerably less energy than conventional analog hydraulic systems.

By integrating intelligent sensor technology into the digital hydraulics and the corresponding infrastructure, acquired data can be transferred directly to higher-level (cloud) systems via OPC UA —this sets new standards in the field of hydraulic systems!

Find Out More about the Application

Dimensjonal konsistenskontroll

Ved å kombinere data fra flere individuelle sensorer blir de tredimensjonale analysene av større maskindeler utført raskt og med ekstraordinær presisjon. Faktiske målinger sammenlignes umiddelbart med virtuelle designdata. Dette oppfyller Industri 4.0s krav for å dele digital data fra alle faser i produktets livssyklus.

Sammen med datterselskapet VMT har Pepperl+Fuchs utviklet en applikasjon for monteringsprosessen for bilmotorer. Flere SpinScan-sensorer evaluerer motoravstøpningen for motorblokker ved ulike kritiske punkter og sammenligner disse dimensjonene med deres respektive CAD-koordinater. Evalueringen er nødvendig for å oppdage eventuelle avvik før starten av den kostbare støpeprosessen.

Last ned rapport

Kontakt oss