Unlocking added value.
Discovering flexibility. 
Enabling Industry 4.0.

Czujniki i systemy z rozwiązaniem IO-Link

IO-Link: inteligentna technologia komunikacyjna

Pierwsza technologia IO zgodna z międzynarodowymi standardami, IO-Link, umożliwia nieprzerwaną dwukierunkową komunikację między systemem sterowania i czujnikiem / elementem wykonawczym na najniższym poziomie za pośrednictwem standardowego nieekranowanego 3-żyłowego przewodu — w ramach inteligentnego rozwiązania IO-Link lub obsługi standardowych czujników. Dzięki zaprojektowanemu z myślą o przyszłości interfejsowi użytkownicy mogą wykonywać kompleksową diagnostykę lub konfigurować urządzenia IO-Link podczas pracy. Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązanie IO-Link, które obejmuje gamę czujników i infrastrukturę IO-Link.

Przygotuj swój zakład na przyszłość. Ogranicz koszty operacyjne i zwiększ przejrzystość wymiany danych na poziomie obiektu.

Czy wiesz, że...

…komunikacja za pośrednictwem rozwiązania IO-Link przebiega bez zakłóceń?
…rozwiązanie IO-Link nie wymaga ekranowanych przewodów?
…rozwiązanie IO-Link może przesyłać do 32 bajtów danych w ramach jednego cyklu?
…rozwiązanie IO-Link można zintegrować z istniejącymi systemami łączności, takimi jak systemy oparte o magistralę Fieldbus lub standard Ethernet?
…rozwiązanie IO-Link zapobiega wymianie niewłaściwego urządzenia dzięki dokładnemu dopasowaniu do mastera IO-Link?

Korzyści

Interfejs zgodny z międzynarodowymi standardami

Zgodny z międzynarodowymi standardami i urządzeniami wielu dostawców interfejs IO-Link stanowi integralną część rozwiązań Sensorik 4.0® firmy Pepperl+Fuchs. Jest zgodny z normą IEC 61131-9 oraz z dowolną magistralą Fieldbus dostępną na rynku. Standaryzowane profile inteligentnych czujników upraszczają obsługę i uruchamianie — niezależnie od producenta czy technologii wykrywania.

Zwiększona wydajność i znaczna redukcja kosztów

Rozwiązania IO-Link ułatwiają obsługę i zmniejszają liczbę interfejsów! 3-żyłowy, nieekranowany kabel zapewnia maksymalnie 20-metrowe połączenie między masterem i urządzeniem IO-Link. 

Rozwiązanie IO-Link ogranicza przestoje w pracy

Urządzenia IO-Link są łatwe w konfiguracji za pośrednictwem systemu sterowania, identyfikowalne za pomocą funkcji lokalizacji i konserwowane w razie potrzeby — ta wartość dodana ogranicza przestoje w pracy do minimum. Zintegrowana funkcja przechowywania danych pozwala zmaksymalizować dostępność maszyn i systemów w zakładzie, ponieważ wymianę czujników można przeprowadzić podczas pracy.

Wykrywanie na najniższym poziomie obiektu

Funkcja wykrywania umożliwia niezawodną identyfikację czujników i dostęp do wszystkich danych procesowych, danych diagnostycznych i informacji o urządzeniu na poziomie czujnika / elementu wykonawczego. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia usterki, jednocześnie optymalizując proces planowania konserwacji.

Cechy rozwiązania IO-Link

Funkcja przechowywania danych upraszcza wymianę czujników podczas pracy
W związku z tym, że wszystkie urządzenia IO-Link w wersji 1.1 zapewniają funkcję przechowywania danych, wymiana czujników jest niezwykle wygodna. Parametry urządzenia dostosowane do procesu są zapisywane w urządzeniu i masterze IO-Link, co umożliwia wymianę czujników podczas pracy bez konieczności ponownej parametryzacji.
Niezawodna funkcja lokalizacji upraszcza konserwację
Jeśli czujnik wymaga konserwacji lub wymiany, zintegrowana funkcja lokalizacji jest w stanie zidentyfikować dany czujnik spośród wielu w zakładzie. Dzięki określonemu parametrowi czujnika system sterowania lokalizuje dany czujnik, po czym czujnik emituje sygnał wizualny w postaci migającej diody LED. Poprawiona przejrzystość w zakładzie, do poziomu czujnika, gwarantuje zwiększoną wydajność procesu.
Mnogość opcji diagnostycznych to gwarancja skutecznej konserwacji
Wskaźniki temperatury i liczniki godzin to funkcje diagnostyczne, które zapewniają niezawodne monitorowanie stanu i umożliwiają zaplanowanie konserwacji. Kody zdarzeń typowe dla danego producenta pełnią funkcję informacyjną w ramach diagnostyki danego produktu, np. problemu z zabrudzeniem soczewki czujnika fotoelektrycznego.
Zaprojektowany z myślą o przyszłości interfejs do zastosowań Sensorik 4.0®
Kompleksowe dane z czujników, które dostarczają informacji niezbędnych dla nowych zastosowań, stanowią podstawę Przemysłu 4.0. W ostatnich latach technologia komunikacyjna pochodząca od wielu producentów, IO-Link, stała się standardem w zakresie wielu zastosowań. Jest ona również postrzegana jako podstawowe rozwiązanie służące do pozyskiwania danych i informacji niezbędnych w zastosowaniach związanych z Przemysłem 4.0. Dzięki IO-Link nawet najprostsze czujniki i elementy wykonawcze są w stanie zapewnić wartości dotyczące procesu, funkcję identyfikacji i dane diagnostyczne w ramach całej struktury zasobów.

Kompletne rozwiązanie IO-Link od jednego dostawcy

Parametryzacja, uruchamianie, konserwacja — jak to naprawdę działa?

Konfiguracja i integracja rozwiązania IO-Link jest łatwa dzięki ujednoliconym plikom opisu urządzeń, standaryzowanym opisom urządzeń I/O (IODD) i ustawianiu parametrów za pomocą narzędzi programowych. Nowa funkcja wykrywania na poziomie obiektu pozwala ustawiać parametry i korzystać z opcji diagnostycznych urządzenia — co stanowi podstawę konserwacji zapobiegawczej.

IO-Link

Parametryzacja offline
Parametryzacja online
Wewnętrzne monitorowanie i diagnostyka
PACTware

Oprogramowanie PACTware do parametryzacji offline urządzeń IO-Link

Dzięki wspierającemu urządzenia od wielu dostawców i wiele magistral Fieldbus oprogramowaniu operatorskiemu PACTware czujniki IO-Link są łatwe w konfiguracji i obsłudze. Poza opisami urządzeń I/O dostępne są również sterowniki DTM (Device Type Manager) do niektórych czujników IO-Link. Umożliwiają one wygodną obsługę czujnika za pomocą interfejsu graficznego.

Harmonized Systems for Maximum Flexibility

By offering complete transparency from the control level down to the sensor/actuator level, IO-Link opens up new possibilities for users and is seen as an “enabler technology” for Industry 4.0. Pepperl+Fuchs offers a complete IO-Link solution from a single source: Our sensors, masters, and infrastructure components will provide the flexibility you need.

IO-Link Smart Sensor Profiles—The Next Step Towards Standardization

Even though there are a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities.
Smart Sensor Profiles unify common functions, settings, and their meanings in order for IO-Link sensors to be integrated faster and more flexibly than ever before.

Contact Us

Jakie korzyści rozwiązanie IO-Link zapewni mojemu zakładowi? W jaki sposób wdrożyć tę technologię w istniejącym systemie komunikacyjnym? Chętnie odpowiemy na te i inne pytania. Wyślij nam wiadomość lub ustal termin osobistej konsultacji z jednym z naszych ekspertów.