Unlocking added value.
Discovering flexibility. 
Enabling Industry 4.0.

Czujniki i systemy z rozwiązaniem IO-Link

IO-Link: inteligentna technologia komunikacyjna

Pierwsza technologia IO zgodna z międzynarodowymi standardami, IO-Link, umożliwia nieprzerwaną dwukierunkową komunikację między systemem sterowania i czujnikiem / elementem wykonawczym na najniższym poziomie za pośrednictwem standardowego nieekranowanego 3-żyłowego przewodu — w ramach inteligentnego rozwiązania IO-Link lub obsługi standardowych czujników. Dzięki zaprojektowanemu z myślą o przyszłości interfejsowi użytkownicy mogą wykonywać kompleksową diagnostykę lub konfigurować urządzenia IO-Link podczas pracy. Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązanie IO-Link, które obejmuje gamę czujników i infrastrukturę IO-Link.

Przygotuj swój zakład na przyszłość. Ogranicz koszty operacyjne i zwiększ przejrzystość wymiany danych na poziomie obiektu.

Czy wiesz, że...

…komunikacja za pośrednictwem rozwiązania IO-Link przebiega bez zakłóceń?
…rozwiązanie IO-Link nie wymaga ekranowanych przewodów?
…rozwiązanie IO-Link może przesyłać do 32 bajtów danych w ramach jednego cyklu?
…rozwiązanie IO-Link można zintegrować z istniejącymi systemami łączności, takimi jak systemy oparte o magistralę Fieldbus lub standard Ethernet?
…rozwiązanie IO-Link zapobiega wymianie niewłaściwego urządzenia dzięki dokładnemu dopasowaniu do mastera IO-Link?

Korzyści

Interfejs zgodny z międzynarodowymi standardami

Zgodny z międzynarodowymi standardami i urządzeniami wielu dostawców interfejs IO-Link stanowi integralną część rozwiązań Sensorik 4.0® firmy Pepperl+Fuchs. Jest zgodny z normą IEC 61131-9 oraz z dowolną magistralą Fieldbus dostępną na rynku. Standaryzowane profile inteligentnych czujników upraszczają obsługę i uruchamianie — niezależnie od producenta czy technologii wykrywania.

Zwiększona wydajność i znaczna redukcja kosztów

Rozwiązania IO-Link ułatwiają obsługę i zmniejszają liczbę interfejsów! 3-żyłowy, nieekranowany kabel zapewnia maksymalnie 20-metrowe połączenie między masterem i urządzeniem IO-Link. 

Rozwiązanie IO-Link ogranicza przestoje w pracy

Urządzenia IO-Link są łatwe w konfiguracji za pośrednictwem systemu sterowania, identyfikowalne za pomocą funkcji lokalizacji i konserwowane w razie potrzeby — ta wartość dodana ogranicza przestoje w pracy do minimum. Zintegrowana funkcja przechowywania danych pozwala zmaksymalizować dostępność maszyn i systemów w zakładzie, ponieważ wymianę czujników można przeprowadzić podczas pracy.

Wykrywanie na najniższym poziomie obiektu

Funkcja wykrywania umożliwia niezawodną identyfikację czujników i dostęp do wszystkich danych procesowych, danych diagnostycznych i informacji o urządzeniu na poziomie czujnika / elementu wykonawczego. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia usterki, jednocześnie optymalizując proces planowania konserwacji.

Cechy rozwiązania IO-Link

Funkcja przechowywania danych upraszcza wymianę czujników podczas pracy
W związku z tym, że wszystkie urządzenia IO-Link w wersji 1.1 zapewniają funkcję przechowywania danych, wymiana czujników jest niezwykle wygodna. Parametry urządzenia dostosowane do procesu są zapisywane w urządzeniu i masterze IO-Link, co umożliwia wymianę czujników podczas pracy bez konieczności ponownej parametryzacji.
Niezawodna funkcja lokalizacji upraszcza konserwację
Jeśli czujnik wymaga konserwacji lub wymiany, zintegrowana funkcja lokalizacji jest w stanie zidentyfikować dany czujnik spośród wielu w zakładzie. Dzięki określonemu parametrowi czujnika system sterowania lokalizuje dany czujnik, po czym czujnik emituje sygnał wizualny w postaci migającej diody LED. Poprawiona przejrzystość w zakładzie, do poziomu czujnika, gwarantuje zwiększoną wydajność procesu.
Mnogość opcji diagnostycznych to gwarancja skutecznej konserwacji
Wskaźniki temperatury i liczniki godzin to funkcje diagnostyczne, które zapewniają niezawodne monitorowanie stanu i umożliwiają zaplanowanie konserwacji. Kody zdarzeń typowe dla danego producenta pełnią funkcję informacyjną w ramach diagnostyki danego produktu, np. problemu z zabrudzeniem soczewki czujnika fotoelektrycznego.
Zaprojektowany z myślą o przyszłości interfejs do zastosowań Sensorik 4.0®
Kompleksowe dane z czujników, które dostarczają informacji niezbędnych dla nowych zastosowań, stanowią podstawę Przemysłu 4.0. W ostatnich latach technologia komunikacyjna pochodząca od wielu producentów, IO-Link, stała się standardem w zakresie wielu zastosowań. Jest ona również postrzegana jako podstawowe rozwiązanie służące do pozyskiwania danych i informacji niezbędnych w zastosowaniach związanych z Przemysłem 4.0. Dzięki IO-Link nawet najprostsze czujniki i elementy wykonawcze są w stanie zapewnić wartości dotyczące procesu, funkcję identyfikacji i dane diagnostyczne w ramach całej struktury zasobów.

A Complete IO-Link Solution
IO-Link Overview

Pepperl+Fuchs offers a complete IO-Link system solution for your application. This enables consistent communication between IO-Link devices at the field level and higher-level systems at the management and control level. Not only are powerful field devices and software available, but also the corresponding infrastructure components.

Latest IO-Link Products


IQT3* HF Read/Write Device

For users with a focus on implementing future-proof Industry 4.0 identification applications, the IQT3* HF read/write devices offer an ideal solution. These can be quickly and cost-effectively integrated into architectures such as PROFINET, EtherNet/IP, and EtherCAT via the built-in IO-Link interface in conjunction with an IO-Link master … more

Push Button Box
Złącze zaworowe
ICE11 IO-Link Master
Vibration Sensors
RFID Read/Write Device
Rotary Encoder
Reduction Factor 1 Sensors
The push button box can be connected easily and error-free to IO-Link networks via an M12 connector. No complex wiring is required. In addition to data storage during configuration, IO-Link enables the transmission of diagnostic data for condition monitoring and predictive maintenance … more

Parametryzacja, uruchamianie, konserwacja — jak to naprawdę działa?

Konfiguracja i integracja rozwiązania IO-Link jest łatwa dzięki ujednoliconym plikom opisu urządzeń, standaryzowanym opisom urządzeń I/O (IODD) i ustawianiu parametrów za pomocą narzędzi programowych. Nowa funkcja wykrywania na poziomie obiektu pozwala ustawiać parametry i korzystać z opcji diagnostycznych urządzenia — co stanowi podstawę konserwacji zapobiegawczej.

Parametryzacja, uruchamianie, konserwacja — jak to naprawdę działa?

Konfiguracja i integracja rozwiązania IO-Link jest łatwa dzięki ujednoliconym plikom opisu urządzeń, standaryzowanym opisom urządzeń I/O (IODD) i ustawianiu parametrów za pomocą narzędzi programowych. Nowa funkcja wykrywania na poziomie obiektu pozwala ustawiać parametry i korzystać z opcji diagnostycznych urządzenia — co stanowi podstawę konserwacji zapobiegawczej.

Moduły I/O Ethernet firmy Pepperl+Fuchs

Uruchamianie rozwiązania IO-Link w systemie automatyki

Uruchamianie rozwiązania IO-Link w systemie automatyki

Konfiguracja systemu IO-Link składa się z kilku kroków. Najpierw master IO-Link jest integrowany z systemem automatyki i konfigurowany. Następnie ustawiane są parametry urządzenia przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego IO-Link, które wyświetla całą strukturę systemu — od systemu sterowania aż po poziom obiektu.

Oprogramowanie PACTware do parametryzacji offline urządzeń IO-Link

Oprogramowanie PACTware do parametryzacji offline urządzeń IO-Link

Dzięki wspierającemu urządzenia od wielu dostawców i wiele magistral Fieldbus oprogramowaniu operatorskiemu PACTware czujniki IO-Link są łatwe w konfiguracji i obsłudze. Poza opisami urządzeń I/O dostępne są również sterowniki DTM (Device Type Manager) do niektórych czujników IO-Link. Umożliwiają one wygodną obsługę czujnika za pomocą interfejsu graficznego.

Harmonized Systems for Maximum Flexibility

Simplified Device Replacement and Maintenance


Detecting which devices need maintenance can be difficult in applications with many similar sensors—like in conveyor systems. The localization function can be activated to find the sensor quickly and easily with the help of flashing LEDs. Once the device in need of maintenance is located, the integrated data storage function makes it possible to replace sensors during operation with no new parameterization required. This significantly reduces plant downtime.

Smart Sensor Profiles—The Next Step Towards Standardization

Even though there are a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities.
Smart Sensor Profiles unify common functions, settings, and their meanings in order for IO-Link sensors to be integrated faster and more flexibly than ever before.

Production in Batch Size 1—Parameterization During Operation

Recipe changes are often necessary when different products are made on a production line. With the simultaneous transfer of process and parameter data, IO-Link enables the reparameterization of sensors and actuators during operation—laying the groundwork for production in batch size 1. This reduces downtimes and resulting costs.

Kontakt

Jakie korzyści rozwiązanie IO-Link zapewni mojemu zakładowi? W jaki sposób wdrożyć tę technologię w istniejącym systemie komunikacyjnym? Chętnie odpowiemy na te i inne pytania. Wyślij nam wiadomość lub ustal termin osobistej konsultacji z jednym z naszych ekspertów.