Modernizacja systemów.

Oszczędność kosztów.

Poprawa wydajności.

Bramka oddalonych I/O do sieci Ethernet w automatyzacji procesów

Korzyści

Ekonomiczne połączenie

Ekonomiczne połączenie

Bramka PROFINET jest urządzeniem umożliwiającym modernizację technologii sterowania przy użyciu rozwiązania PROFINET i ponowne wykorzystanie istniejących czujników analogowych i siłowników, co pozwala zmniejszyć koszty i złożoność.
Gotowość na Big Data

Gotowość na Big Data

Bramka PROFINET jest przeznaczona do zastosowań, które agregują i analizują duże zbiory danych. Dzięki jednoczesnemu użyciu rozwiązań PROFINET i HART IP dane procesowe i informacje o stanie urządzenia są przesyłane do systemu głównego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem tego samego połączenia.
Wbudowana redundancja

Wbudowana redundancja

Bramka PROFINET zapobiega przestojom, zapewniając stabilność sieci w krytycznych zastosowaniach. Dwa interfejsy Ethernet umożliwiają inteligentną koncepcję redundancji — bramka jest wyposażona w zintegrowany switch, który zapewnia ciągłe funkcjonowanie sieci.
Intuicyjna obsługa

Intuicyjna obsługa

Bramka PROFINET, wyposażona w największy na rynku wyświetlacz dotykowy dla tego typu urządzeń, oferuje niezwykłą użyteczność. Diody LED RGB i symbole na wyświetlaczu są zgodne z normą NAMUR 107 i wyświetlają informacje w jasny i standardowy sposób.

Ochrona przeciwwybuchowa 4.0 — zintegrowana komunikacja w zakładach przetwórczych

Logo Ochrony przeciwwybuchowej 4.0

Urządzenia obiektowe w instalacjach procesowych gromadzą cenne dodatkowe dane o ich stanie i otoczeniu. Do tej pory informacje te były rzadko wykorzystywane ze względu na brak ciągłych kanałów komunikacyjnych z obiektu do sterowni.

Jednak pewne kwestie związane z koncepcją Przemysłu 4.0, takie jak monitorowanie stanu czy konserwacja predykcyjna, wymagają tych informacji. Dlatego też tworzymy produkty, takie jak nowa bramka PROFINET, które są dostosowane do tych wymagań. Dzięki wydajnemu procesorowi i dużej pamięci stanowi pomost pomiędzy siecią na poziomie obiektu i siecią Ethernet.

Oprócz zaawansowanych rozwiązań produktowych współpracujemy również z różnymi partnerami w celu maksymalizacji dostępności danych, zarówno w sterowni, w systemach opartych na chmurze, jak i na urządzeniach mobilnych. Dla nas jest to Ochrona przeciwwybuchowa 4.0.

Nowa generacja komunikacji danych w przemyśle przetwórczym

Rozwiązanie oddalonych I/O z bramką PROFINET

Bramka PROFINET obsługuje protokół HART/HART IP, umożliwiając przesyłanie zmiennych procesowych i dodatkowych informacji o statusie z urządzeń obiektowych. Protokół HART IP można również wykorzystać do efektywnego zarządzania zasobami.

Ponadto, dzięki dwóm interfejsom Ethernet oraz zintegrowanemu protokołowi MRP (Media Redundancy Protocol), nowa bramka PROFINET nadaje się idealnie do konfiguracji sieci o wysokiej dostępności w topologii pierścieniowej. W razie konieczności menedżer redundancji zapoczątkowuje automatyczną rekonfigurację sieci, zapewniając komunikację w obszarze segmentów, w których nie nastąpiła awaria.

Bramka PROFINET została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Funkcje bezpieczeństwa obejmują zaporę sieciową i system plików tylko do odczytu, aby zapewnić ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

Duży wyświetlacz dotykowy do diagnostyki na miejscu i wyświetlania informacji o stanie

Regulowany wyświetlacz bramki Profinet

Bramka PROFINET ma największy wyświetlacz dotykowy dostępny na rynku dla tego typu urządzeń. Diody LED RGB oraz symbole wyświetlacza są zgodne z normą NAMUR 107 i wskazują stan urządzenia i modułu obiektowego poprzez wyświetlanie informacji dotyczących diagnostyki i statusu w przejrzysty i ustandaryzowany sposób.

Ewentualne kontrole dotyczą stanu komunikacji z systemem nadrzędnym, stanu magistrali wewnętrznej, rozpoznania urządzenia HART oraz identyfikacji awaryjnych modułów. Pozwala to na ograniczenie przestojów i kosztów. Bramkę można wygodnie konfigurować na obiekcie za pomocą wyświetlacza dotykowego.

Different Information—One Connection

The PROFINET gateway supports HART/HART IP and enables the transmission of process variables and additional status information from field devices at high speed.

Otwarcie drogi do Przemysłu 4.0

Nowa, zatwierdzona dla strefy 2, Class I/Div. 2 bramka PROFINET ze zdalnymi I/O firmy Pepperl+Fuchs umożliwia przejście do zastosowań Przemysłu 4.0 w przetwórstwie przemysłowym, jednocześnie wyznaczając nowe standardy w dziedzinie użytkowania, łatwej obsługi i bezpieczeństwa.

Bramka PROFINET — część zaufanego systemu oddalonych I/O LB

Doskonała wydajność i duża gęstość upakowania
Rozwiązania od jednego dostawcy
Eksperci w zakresie ochrony przed wybuchem

Kontakt